Salaisuuksien paljatus

MAP kirkon historian sensurointi sekä MAP kirkon historian lyhennelmät/ Totuuden salaaminen

Salaisuuksien Paljastus

Aarteen etsintää ja näky kivet. “rahan kaivaja” Joseph “Salattu” totuus: Joseph oli mukana “rahan kaivuussa”. Mihin ”piilotettu”: Kirkon Historia sekä Ensighn.

Koeta löytää milloin kirkon historiassa tästä tuli Kirkon ”piilotettama” totiuus! 2001 Ensign • Yritteliäs maanviljelijä Josiah Stowell kulki 30 mailia (65km) maatalostaan Bainbridge Townshipista, Chenango County, New York, kaivajaryhmänsä kanssa, mukanaan tietty arrekartta. Ryhmä asettui asumaan Heleyn maataloon. Joseph Jr ja hänen isänsä kuuluivat tähän kaivajarhmään. Lucy Mack Smith kirjoittaa, että Josiah ”tuli erityisesti Josephin takia, koska oli kuullut, että tällä oli tietynlaisia avaimia joiden avulla hän pystyi näkemään luonnolliselle silmälle näkymättömiä asioita.” Aikaisemmin olivat Smithit kieltäytyneet Josiahin työtarjoiuksesta Lokakuussa 1825. Kuitenkin se, että perheellä oli vaikeuksia saada kerättyä kokooon vuosittainen 100$ summa maksaakseen maatalonsa kiinnityslainaa ja Stowellin lupaus ”korkeista palkoista kaivajilleen” lopulta saivat heidätkin liittymään kaivajien joukkoon.— Larry C. Porter, "Joseph Smith’s Susquehanna Years," Ensign (Feb 2001): 42. off-site [Huomaa että tämä artikkeli lainaa sellaisia anti-Mormoni ja vihamielisiä lähteitä, kuten • Pomeroy Tucker, Origin, Rise, and Progress: of Mormonism.... (New York: D. Appleton, 1867), 41-42. (kuvaa Martin Harrisin matkaa Charles Anthon in luo) • Baptist Register, Utica, New York, 13 June 1834, 68. (uusi painos Susquehanna Register materialia, alla) • Susquehanna Register, Montrose, Pennsylvania, 1 May 1834. ( Hurlbut-Howe affidavits, suunnattu rahankaivuuseen)] 1987 Ensign • Noina aikoina aarteen etsintä oli avian tavallinen kulttuuri ilmiö. Sitä harrastivat kunnolliset ja uskovaiset henkilöt kuten Josiah Stowell. Nuori Joseph Smith suostui Stowellin tarjoamaan työhön 14 $ kuukausi palkalla, osaksi Smithin perheen köyhyyden tähden. Joseph vanhempine veljineen joutui etsimään töitä ympäristöstään kotitalonsa korjaamiseksi, sekä vuotuisen kiinnitysmaksun maksamiseksi, maatilasta jonka he menettäisivät, jos eivät maksaisi ja jonka he lopulta menettivätkin hieman myöhemmin, kun eivät pystyneet kokoamaan vaadittua summaa. —Dallin H. Oaks, "Recent Events Involving Church History and Forged Documents," Ensign (October 1987): 63. off-site • On vahinko että kirjoittajat, jotka alkuaikoina keräsivät informatiota kirkosta olivat enemmän kiinnostuneita Smithin perheen maineen mustamaalaamisesta, kuin totuuksien löytämisestä. Haastattelijat eivät ainoastaan jättäneet hyvät asiat Smitheistä huomioitta, vaan muokkasivat vastauksia heidän omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Esimerkiksi Mormoni luopio Philstus Hurlburt keräili valallisia todistuksia siitä, että 1833 ” rahan kaivaminen oli heidän pääelinkeinonsa.” Vaikka todistusaineistossa on Smithien lisäksi heidän naapurinsa aaretta etsimäsä, mikä oli tavallista tuon ajan Amerikassa, se ei kuitenkaan ollut heidän pääelinkeinonsa. Heidän todellinen ”pääelinkeinonsa” oli muuttaa 100 eekerin (1000 neliömetriä) erämetsää maatilaksi asuntoineen, aittoineen ja vehnän ja vaahtera sokerin tuottantoineen.... Alvin on silminnähtävästi poissa näistä muistiinpanoista, paitsi kun listataan perheen jäseniä tai puhutaan kovista työntekijöistä. Hän ei jättänyt yhteisön mieleen mitään pysyvää uskonnollisen johtajan muistikuvaa, vaikka hänet on kyllä muistettu yhdessä rahankaivaus kertomuksessa, jotka nähtävästi yritti vihjailla jotenkin siihen, että taian omaisilla teoilla olisi jotakin osuutta Mormonin Kirjan löytämisessä. —Richard Lloyd Anderson, "The Alvin Smith Story: Fact and Fiction," Ensign (Aug 1987): 58. off-site 1902 Kirkon historia • “Eikös Joseph Smith ollut rahan kaivaja?” Kyllä, mutta se ei koskaan ollut hänen päätyönsä, koska hän sain siitä vain 14$ kuussa. —Joseph Smithin oma vastaus asiaan löytyy: History of the Church (Kirkon Historia) Volume 3, p. 29 1864 Millennial Star Pääkirjoituksessaan [päätoimittaja Gerorge C. Cannon] “ Vastustajien käyttämät aiheet todistavat mormonismin totuuden puolesta” ” Kirkon alkuaikoina vakavin kirkonvastustajien tekemä syytös Joseph Smithiä vastaan oli että hän oli ollut ”Aarteen etsijä (rahan kaivaja)” – että hän oli yhteydessä johonkin hekilöön tai henkilöihin, jotka etsivät maasta kallisarvoisia metalleja. Tämä oli heidän mielestään niin kertakaikkisen ala-arvoista, että vain maininta siitä oli tarpeeksi sulkemana hänet niiden seurasta, jotka olivat ylpeitä kunnioitettavuudestaan, sekä sosiaalisesta asemastaan. Se ajatus että Herra kertoisi tahtonsa, tai edes haluaisi olla missään tekemisissä ”aarteenetsijän” kanssa oli heidän mielestään nurinkurista jumalanpilkkaa. — Millennial Star 26 (1864): 264-6. 1853 Journal of Discourses • Voin esittää muutamalla sanalla kaikki Joseph Smithiä ja ”Mormonismiä” vastaan esitetyt syytökset, nimittäin vanha JOE SMITH. PETKUTTAJA, AARTEEN ETSIJÄ, VANHA JOE SMITH. HENKIVAIMO-OPPI.PETKUTTAJA. OPPI ON VÄÄRÄ. AARTEEN ETSIJÄ. VÄÄRÄ PROFEETTA. HAIRAHTANUT. HENKIVAIMO-OPPI. Oi rakkaat veljet ja sisaret, pysykää kaukana heistä, kuolevien sielujenne tähden. VÄÄRIÄ PROFEETTOJA JOITA ON LUVATTU TULEVAKSI VIIMEISINÄ PÄIVINÄ. VANHA JOE SMITH. ANTI-KRISTUS. AARTEEN ETSIJÄ. AARTEEN ETSIJÄ. Ja tuo kaikki ei vetoa heidän järkeensä vaan houkuttelee tekopyhällä äänellä ja siinä kaikki. —Brigham Young, Journal of Discourses 1:109-110.

1847 Millennial Star Uskonnolliset huiputtajat. Seuraavassa siistin, halpa-arvoisen mutta köykäisen ja lyhytikäisen kokoelman tai aikakauskirjan II osassa, joka oli Edinburghilaisten W. ja R. Chambersin julkaisemien satojen samanlaisten tai parempien teosten joukossa, tässä Edingburghilaisten herrojen Chambersin sekalaisessa kokoelmassa, he lainaavat ainoastaan professori J.B. Turnerin New Yorkissa 1844 julkaistua teosta Rise, Progress and Causes of Mormonism ja mormonien kaupungissa Nauvoossa vuonna 1842 vierailleen missourilaisen Kemper Collegen jumaluusopin professori, pastori A.M. Cawallin pikkuteosta. Edessämme olevassa artikkelissa sanotaan: ”Joseph Smith, nuori huijari, harjoitti aarteenetsijän ammattia”, minkä korjattuna tulisi kuulua seuraavasti: ”Hän toimi jonkin aikaa maanviljelijän renkinä, ja hänen isäntänsä pyysi joskus häntä kaivamaan tiettyjä paikkoja tilallaan, jonne oli oletettavasti kätketty rahaa” – ja kun hän näin teki sitä, mitä hänen isäntänsä vaati, hän toimi aarteenetsijän ammatissa. Yleisesti uskotaan, että muinaiset asukkaat olivat kätkeneet nuo rahat tälle mantereelle aikaisemmin ja viimeksi Amerikassa käytyjen sotien aikana, enkä suinkaan epäile sitä, että näin on, ja jos minä olisin maanomistaja, minä – saadakseni hyviä satoja ja ehkäpä varoja - saattaisin ehkä taivuttaa jälkeläiseni uskomaan, että olin kätkenyt jotain peltoihini ja sen kautta varmistamaan peltojen riittävän kastelun ja runsaan palkkion heidän aarteenetsimistaipumuksiensa tyydyttämiseksi. Voi, te ahne sukupolvi, miten te pääsette pakoon, jos te kaivatte hopeamalmia, rautaa, lyijyä tai kuparia tai valitsette ja etsitte sellaisia valheitten rahtusia, joita julkaisette rahasta. Ettekö tiedä, että te sen myötä sinetöitte tuomionne? Millennial Star, 9. vsk, n:o 6 (15.3.1847), s. 85-89

—Millennial Star 9.6 (March 15, 1847): 85-89 1842 Millennial Star HYVÄ ”MORMONISMI” KESKUSTELU DR.WESTIN JA VANHIN ADAMSIN VÄLILLÄ MARLBORON KAPPELISSA, BOSTONISSA.

Weekly Bostonian 2 heinäkuuta. Herra Pääjohtaja – viimeviikon kiireisissä kommentissani viittasin lyhyesti keskustelun kehittymiseen sen kolmena ensimmäisenä päivänä, mutta minulta jäi useita mielenkiintoisia piirteitä kommentoimatta, joita haluan nyt kommentoida. Keskustelun viimeisessä osassa, joka lisättiin juuri lehden mennessä painoon sanottiin, että keskustelu loppui perjantaina; mutta koska tilaa ei ollut tarpeeksi loppuosa jätettiin tälle viikolle.

Dr West käytti paljon aikaa toisena ja kolmantena iltana Mormonilentolehtisen lukemiseen, lehtisen, joka kuvasi heidän kirkkonsa nousun historiaa.... Illan alkupuolella Dr Westin päätavoitteena oli hyökätä Smithn sekä mormoni todistajien luonnteita vastaan; siksi hän luki eräästä vanhasta lentolehtisestä noin 20-30nen New Yorkin oasvaltiossa asuvan todistaman lausunnon siitä, että Smithien ja Harrisien perheet olivat rahankaivajia, taikauskoisia ja näkyjen näkijöitä, eivätkä nämä henkilöt uskoneet heidän väittämiään löytöjä tosiksi. ... Vastauksena Herra Adams sanoi että New Yourkin osavaltion kansalaisten allekirjoittama todistus... Jos Smith kaivoi rahaa maasta oli se kunnioitettavampi tapa tienata, kuin otta se leskiltä ja orvoilta; mutta muutama tuon ajan laiska pappi ei kaivaisi ei rahaa, eikä edes perunoita. —Latter-day Saints' Millennial Star, 3.5 (September, 1842): 87-92

Joseph, näkijän kivet ja aarre “Salattu” totuus: Joseph käytti näkijänkiviä yrittäessään löytää aarteen. Missä asia on ”piillotettu”: Ensignissa(kirkon lehdessä)

1987 Ensign • Jotkut Joseph Smithiä lähellä olevat tahot väittävät että hän nuoruudessaan, henngellisesti kokemattomana, ennen kuin hänen haltuunsa uskottiin Mormonin Kirjan levyt, hän joskus käytti kiveä löytääkseen maahan kaivetun aarteen. Oli asia niin tai näin meidän on otettava huomioon että profeetatkin ovat inhimillisesti heikkoja, etenkin ennen kuin heidät kutsutaan pyhittämään elämänsä Herran työhön. Nuori Joseph Smith vahvisti uskoaan ja ymmärrystään rivin rivin päälle hänen hengellisten lahjojensa kasvaessa, kunnes häellä oli palautuksen profeetan voima ja horjumattomuus. —Dallin H. Oaks, "Recent Events Involving Church History and Forged Documents," Ensign (October 1987): 63. off-site

Joseph's 1826 Bainbridge trial Josephin Bainbridgen oikeusistunto 1826 “Salattu” tosiasia: 1826 Josephia syytettiin “häirikköimisestä” ja kiven käyttämisestä ”Nähdäkseen asioita” Minne ”piilotettu” : Ensighn (kirkon lehti)

1994 Ensign Kohokohtia Profeetan elämässä maaliskuun 20 1826: Väsynt ja vapautettu mielikuvituksellisesta ” häirikkö” syytteestä Etelä Bainbridge, Chenango County New Yorkissa. New Yourkin laki määritteli häirikön olevan henkilö joka mm oli maankiertäjä tai joka etsi ”kadonneita asioita”. Profeettaa oli syytetty molemmista: Ensimmäinen syyte oli väärä ja tehtiin vain vaikeuksien aikaansaamiseksi; Josephin käyttämä näkiän kivi jonka avulla hän näki mitä muut eivät pystyneet paljaalla silmällä näkemään toi toisen syytteen. Nähtävästi ne, jotka toivat syytteen esille pelkäsivät, että Joseph voisi räpyttää työnantajansa Josiah Stowellin kadottamaan rahojaan. MR Stowellin todistus puolestaan osoitti syytöksen vääräksi ja hän kertoi luottavansa Josephiin täysin. —Anonymous, "Highlights in the Prophet’s Life," Ensign (Jun 1994): 24. off-site

Mormonin Kirja Kivi hatussa “Salattu” tosiasia: Joseph käytti usein kääntäessään kiveä jonka oli asettanut hattuunsa. Mihin se on ”piilotettu”? The Friend(Kirkon lasten lehti). Ensighn, LDS.org sekä eräässä Apostoli Neal A Maxwellin kirjassa.

Joseph todellakin käytti kiveä, jonka pani hattuunsa kääntäessään joitakin Mormonin Kirjan osia, joko ”Urimin ja Tumimin” lisänä tai sen sijaan. Tämä juttu löydettiin piilotettuna Kirkon virallisissa lehdissä Ensighnissa ja Friendissä (lasten lehti) sekä kirkon virallisella nettisivulla lds.orgisa. Löydätköhän sen, millon tästä tuli ”piilotettu” asia ja keksitkö miksi se on lasten lehdessä. 1997 Ensign “Martin Harris näkiän kivestä: Siihen ilmestyi lauseita ja profeetta luki ne ja Martin kirjoitti ne muistiin. —Neal A. Maxwell, “‘By the Gift and Power of God’,” Ensign, Jan 1997, 36 (emphasis added) off-site 1993 Ensign “David Whitmer kirjoitti: Joseph Smith pani näkijä kiven hattuunsa ja hautasi kasvonsa tiukasti hattuun, estääkseen valon tunkeutumisen hattuun; ja pimeässä hengellinen valo loisti” (Minusta tuo vaikutta ihan kännykältä... kääntäjän huomautus) —Russell M. Nelson, “A Treasured Testament,” Ensign, Jul 1993, 61) (emphasis added) off-site 1988 Ei minuntahtoni vaan sinun “Jacob moitti ”itsepäisiä” Juutalaisia “ katsettaan suuntaamisesta maalin yli” (jaakob 4:14) Me katsomme maalin yli tänään esimerkiksi, jos olemme kiinnostuneempia ristin mitoista, kuin Jeesuksen savutuksista: tai kun emme huomioi Alman sanoja uskosta, koska olemme niin kiinnostuneita valon sulkevasta hatusta, jota toistuvsti kerrottiin Joseph Smithin käyttäneen Mormonin Kirjan kääntämisessä. Tuloksen mitätöiminen sen saavuttamiseksi tarvittavien työkalujen vuoksi on maalin yli katsomista” —Neal A. Maxwell, Not My Will, But Thine (Salt Lake City, Utah: Bookcraft, 1988), 26. 1977 Ensign “ Siinä hän antoi kaikkein tarkimman selityksen siitä, kuinka Mormonin Kirja käännettiin: Joseph Smith pani kiven hattuunsa ja painoi kasvonsa tukasti hattuun, jotta valo ei pääsisi hattuun.” —Richard Lloyd Anderson, "‘By the Gift and Power of God’," Ensign (Sep 1977): 79, emphasis added. off-site 1974 Friend(lasten lehti Ystävä) “ Joseph löysi kultalevyjen ohella apuneuvon käännöstä varten ”merkillinen työkalu, jota kutsuttiin Urimiksi ja Tuumimiksi, joka koostui kahdesta läpinäkyvästä kivestä, jotka vanteessa, joka oli kiinnitetty rintalevyyn (kuullostaa miltei kuulokkeilta, kääntäjän huomautus). ” Joseph käytti myös munan muotoista ruskeata kiveä jota kutsuttiin näkijän kiveksi kääntäessään. ” —“A Peaceful Heart,” Friend, Sep 1974, 7 off-site

Kivi ja Nefiläinen tulkki “Salattu” totuus: Joseph käytti näkiän kiveä ja Nefiläistä tulkkia (Urim & Tumim) kääntäessään Mormonin Kirjaa. Mihin se on ”piilotettu”: Ensighn

1977 Ensign “… Profeetalla oli näkiän kivi, jonka avulla hän pystyi kääntämään avian kuten Urimilla ja Tumimilla, Näkiän kiven käytön hän valitsi koska se oli vaivattomampaa. —Richard Lloyd Anderson, "‘By the Gift and Power of God’," Ensign (Sep 1977): 79, emphasis added. off-site

B.H. Roberts ja Mormonin Kirja “Salattu” totuus : B.H. Robertsin väitetään kadottaneen todistuksensa Mormonin Kirjasta. Mihin se on “piilotettu” : Ensighn

1983 Ensign “ Joissakin Anti-Mormonien sensatiolehdessä väitetään, että elämänsä loppuaikoina B.H. Roberts löysi Mormonin Kirjaa vastaan puhuvia asioita ja että hän jopa menetti usonsa siihen. —Truman G. Madsen, "B. H. Roberts Videnkymmenen vuoden kuluttua: Todistaa edelleen Mormonin Kirjasta," Ensign (Dec 1983): 11. off-site

Mormonin Kirjan maantiedettä “Salattu” tosiasia: Kirkko vasta viimeaikoina loi DNA väitteiden vuoksi Mormonin Kirjasta ns. ”rajoitetun maantieteen teorian”. Mihin se oli ”Piilotettu”: Julkaistu kahdesas Ensighnisssa vuonna 1984.

1984 Ensign John L. Sorenson keskustelee Mormonin Kirjan rajoitetun maantieten mallista 1984: • John L. Sorenson, "Digging into the Book of Mormon: Our Changing Understanding of Ancient America and Its Scripture, Part 1," Ensign (September 1984): 27. off-site • John L. Sorenson, "Digging into the Book of Mormon: Our Changing Understanding of Ancient America and Its Scripture, Part 2," Ensign (October 1984): 17. off-site

Moniavioisuus Moniavioisuuden käytäntö Joseph Smithin aikana. “Salattu” tieto: Moniavioisuus astui voimaan joseph Smithin aikana. Mihin ”piilotettu”: Pappeuden ja Apuyhdistyksen oppikirjat sekä Ensighn

2007 Oppikirja: Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith Tämä kirja on Profeetta Joseph Smithin opetuksista jotka ovat voimassa tänä päivänä... siis tässä ei keskustella erityiseti moniavioisuudesta. Moniavioisuuden käsky annettiin Joseph Smithille jo 1831. Profeetta opetti moniavioisuuden periaatetta ja joitakin sellaisia solmittiin hänen elinaikanansa —The 2008-2009 lesson manual Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, (2007), pages vii–xiii (emphasis added) 1992 Ensign Emmalle oli suuri koettelemus, kun profeetta kertoi että heitä vaadittiin elämään Abrahamin lainmukaissesti moniavioisina. Emma oli kovin loukkaantunut moisesta. Vaikka hän ajoittain olikin lain puolella oli hän myös ajoittain sitä vastaan. Vuosia tuon jälkeen Emman sanotaan kieltäneen että hänen miehensä olisi tuonut esille tuon lain. —Gracia N. Jones, “My Great-Great-Grandmother, Emma Hale Smith,” Ensign, Aug 1992, 30 off-site (emphasis added)

1989 Ensign Prfeetta opetti useista temppeliä sivuavista opeista, mukaan lukien moniavioliiton temppelitoimitukset, joita jotkut eivät pystyneet hyväksymään… —William G. Hartley, “The Knight Family: Ever Faithful to the Prophet,” Ensign, Jan 1989, 43 off-site (emphasis added) 1978 Ensign How a family accepts members who join it by marriage is, in some ways, analogous to how a Church accepts members who join it by baptism. The experiences of plural marriage make the analogy even closer....the Prophet Joseph Smith recorded a revelation to the Whitneys on plural marriage....The Whitneys gave their daughter into the system of plural marriage and received into their family other plural wives. Kuinka perhe ottaa vastaan uuden perheen jäsenen avioliiton kautta, on verrattavissa siihen kuinka seurakunta ottaa vastaan uuden kastetun jäsenen. Moniavioisuuden kokeminen tekee keskustelusta koskevamman... Profeetta Joseph Smith opetti Whitneyn perheelle moniavioisuuden periaatetta .... Withneyt antoivat tyttärensä moniavioliittoon ja saivat omaan perheeseensä lisää vaimoja. —D. Michael Quinn, “The Newel K. Whitney Family,” Ensign, Dec 1978, 42 off-site (emphasis added) 1977 Ensign Joseph Smithistä alkaen, mutta vain muutamaan tusinaan perheeseeen rajoittuen, toi moniavioisuus ennen virallista julkistamistaan 1852 voimakkaan uuden haasteen Myöhempien Aikojen Pyhien perhe-elämään —Davis Bitton, “Great-Grandfather’s Family,” Ensign, Feb 1977, 48 off-site (emphasis added) 1973 New Era Suuri profeetta Elias, jonka Josep Fieldin Smith sanoo olevan Noa…, ilmestyi ja antoi heille Abrahamin armotalouden avaimet, eli toisin sanoin, kuten Vanhin Bruce R. McConkie sanoo Mormoniopissa... selestisen ja moniavioisuuden avaimet. —Jerry C. Roundy, “The Greatness of Joseph Smith and His Remarkable Visions,” New Era, Dec 1973, 7 off-site (emphasis added)

Josephin avioliitot nuorten naisten kanssa. “Salattu” tosiasia: Jotkut avioliitit Joseph solmi nuorten tyttöjen kanssa. Mihin se on ”piilotettu”: Ensighniin

• Kesäkuu 1979 Ensighn : Vaikka Don Carlos Smith kuoli vähän sen jälkeen, jatkoivat Emily ja Eliza asumista Smithien kodissa, jossa he molemmat kesällä 1842 ” menivät naimisiin veli Josephin kanssa samanaikaisesti, mutta kumpikaan meistä ei tiennyt toisestaan; kaikki oli sillon vielä niin salaista” (Emily, “Incidents,” p. 186). —Dean Jessee, "‘Steadfastness and Patient Endurance’: The Legacy of Edward Partridge," Ensign (Jun 1979): 41. off-site (emphasis added) • Joulukuu 1978 Ensighn : Kuinka perhe ottaa vastaan uuden perheen jäsenen avioliiton kautta on verrattavissa siihen kuinka seurakunta ottaa vastaan uuden kastetun jäsenen. Moniavioisuuden kokemus on saman lainen.... Profeetta Joseph Smith opetti Whitneyn perheelle moniavioisuuden periaatetta .... Withneyt antoivat tyttärensä moniavioliittoon ja saivat omaan perheeseensä lisää vaimoja. —D. Michael Quinn, “The Newel K. Whitney Family,” Ensign, Dec 1978, 42 off-site (emphasis added)

Brigham Youngin harjoittama moniavioisuus “Salattu” totuus : Brigham Young oli moniavioinen. Mihin ”piilotettu”: lds.org, The Ensign Kirkon omalla netisivulla lds.org

• Moniavioisuus polygamy - tai paremminkin polygyny, yhden miehen avioituminen useamman, kuin yhden naisen kanssa - oli osa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Krsituksen kirkon tärkeitä opetuksia puolen vuosisadan ajan. Käytäntö aloitettiin Joseph Smithin aikana, mutta tuli yleisesti ja laajalti tunnetuksi Brigham Youngin aikana. —LDS Newsroom, lds.org off-site The Ensign • Heinäkuu 1980 Ensign: Pyhäkoulussa joku mainitsi Brigham Youngin ja moniavioisuuden… —Meryl C. Liptrott, “Waking from the Nightmare,” Ensign, July 1980, 54–55 off-site • Helmikuu 1976 Ensign: Brigham Young joka syntyi kesäkuun 1 1801 Wittinghamissa Vermontissa oli 43 vuotias kun hänet kutsuttiin Kirkon johtoon. Yli 33 vuoden ajan hän johti pyhiä, ohjaten heidät läpi heidän vaikeimpien vainojensa – Nauvoosta pakenemisen, tasankojen ylityksen, autiomaan asuttamisen, moniavioisuuden vaikeuksien yli – kuolemaansa asti 29 Elokuuta 1877. —“Brigham Young,” Ensign, Feb 1976, 80 off-site

Opit ja Liitot Opin ja Liittojen kirjan muutokset “Salattu” totuus: Opin ja Liittojen kirjaa on korjailtu sen alkuperäis muodosta. Mihin se on ”Piilotettuna”: Ensign

The Ensign • Heinäkuu 2009 Ensign: Joissakin tapauksissa, kun uusi ilmoitus muutti tai ajasti aiemmin saadun ilmoituksen, Profeetta korjasi aikaisemmin saadun ilmoituksen uuden mukaiseksi. Täten, koska hänen opillinen ymmärryksensä selkiintyi sekä laajeni, piti kirjattuja ilmoituksia muuttaa vastaavasti. Hänen ymmärryksensä lisääntyminen pyhien asioiden suhteen oli selvästi esillä näissä muutoksissa. Profeetta uskoi että jo kirjattuja ilmoituksia voitiin muuttaa uusien ilmoitusten mukaisiksi. —Marlin K. Jensen, "The Joseph Smith Papers: The Manuscript Revelation Books," Ensign (July 2009): 46–51.(emphasis added) off-site • Helmikuu 1985 Ensign: Moni muutos tehtiin sen jälkeen, kun Käskyjen kirja oli jo painettu. —Melvin J. Petersen, "Preparing Early Revelations for Publication," Ensign (February 1985): 14. off-site • Tammikuu 1985 Ensign: Profeeta Joseph Smithin saamien ilmoitusten luonteen oikea ymmärtämien selittää korjauksista useimmat. Todellakin, jokaista osioista on muutettu jonkin verran, tämä osoittaa, että Joseph Smith ei saanut niitä suorina sanasta sanaan annettuina käskyinä (vaikka joitakin hän on saattanut saada niinkin). Pikemminkin hän sai ne inspiraation avulla ja kirjoitti ne ylös omin sanoin, käyttäen usein Viktoriaanista Englantia. —Robert J. Woodford, "How the Revelations in the Doctrine and Covenants Were Received and Compiled," Ensign (January 1985): 27. (emphasis added) off-site • Joulukuu 1984 Ensign: Tämä oli niiden henkilöiden vastustuksen ja syytösten alku, jotka eivät tunne tai ymmärrä että jo julkaistun ilmoituksen tekstiä voidaan korjata ja muuttaa. Meidän on ymmärrettävä, että Joseph Smithin tarkoituksen mukaiset muutokset ovat eriasia kuin kopiointi virheet. —Robert J. Woodford, "The Story of the Doctrine and Covenants," Ensign (December 1984): 32. (emphasis added) off-site • Toukokuu 1974 Ensign: Jotkut ovat päätellet näiden ilmoitettujen tekstien olevan vääriä, ja he perustelevat sitä sillä, että tekstiä on muutettu sen alkuperäispainoksen jälkeen. He lainaavat näitä muutoksia, joista on monia esimerkkejä, aivan kuten heille itsellen olisi annettu ilmoitus. Aivan kuin he olisivat ainoita jotka tietävät niistä. Tietenkin niissä on ollut muutoksia ja korjauksia. Kuka tahansa joka on tehnyt edes hieman tutkimusta voi sen ymmärtää. Kun asiaa ajatellaan oikei niin tuollaiset muutokset todistavat ennemmin asian puolesta kuin sitä vastaan. —Boyd K. Packer, "We Believe All That God Has Revealed," Ensign (May 1974): 93. (emphasis added) off-site; also in Boyd K. Packer, Conference Report (April 1974): 137.

Ensimmäinen näky Useita eri kertomuksia “Salattu” totuus: Joseph kirjoitti useita Ensimmäsien Näyn kertomuksia ja jotkin asiat niissä on erilaisia. Mihin se on ”piilotettu”: Ensign, CES Opiskelijan kirja

Kriitikot väittävät että useamman ”Ensimmäinen Näky” kertomuksen olemassaoloa on piiloteltu. Vain muutamasta lähten arviointi osioittaa väitöksen olevan väärän: The Ensign • Tammikuu 1985 Ensign: Joseph Smith joko kirjoitti tai saneli kirjurille ainakin neljä eri kertaa pyhästä kokemuksistaan vuonna 1820. On mahdollista että hän on sanellut tai kirjoittanut useammankin kerran ”Ensimmäisestä Näystään”: jos niin on, niin muita ei ole löydetty. Neljä säilynyttä muistiinpanoa tästä tapahtumasta ovat eri kirjureiden kirjoittamia ja eri aikana kirjoitettuja, eri perspektiiveistä katsottuna ja eri tarkoitukseen kirjoitettuja sekä erilaiselle yleisölle tarkoitettuja. Ei siis ole mikään ihme että ne jokainen korostaa hänen kokemuksiansa erilailla. —Milton V. Backman, Jr., "Joseph Smith's Recitals of the First Vision," Ensign (January 1985): 8. off-site • Tammikuu 2005 Ensign: Profeetta Joseph Smithin elinaikana hän kertoi kirjoittaen ”Ensimmäsien Näyn” kertomuksen useita kertoja itse (vuosina 1832, 1835, 1838–39 ja 1842), tai muut olivat kuunnelleet hänen kertomustaan ja kirjoittaneet sen. (vuosina 1840, 1842, 1843 ja 1844). —Ronald O. Barney, "The First Vision: Searching for the Truth," Ensign (January 2005): 14–19. off-site CES ohjekirjat • CES Ohjekirja 2003: Kirkon koulutus systeemit “ Lisätietoja Joseph Smithin Enaimmäisen näyn kirjaamisesta 1832; Kirkon Presidentit: Opiskelijan kirja (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2003), 5–6. off-site • CES Ohjekirja 2003: Kirkon Koulutus Systeemit, “ensimmäinen näky” Kirkon Historia aikojen täyttymyksessä: Opiskelijan kirja (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2003), 29–36. off-site Kirjoja (ei suomeksi) • 2005: James B. Allen and John W. Welch, "The Appearance of the Father and the Son to Joseph Smith in 1820," in Opening the Heavens: Accounts of Divine Manifestations 1820–1844 (Documents in Latter-day Saint History), edited by John W. Welch with Erick B. Carlson, (Provo, Utah: Brigham Young University Press / Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 2005), 35–75. ISBN 0842526072. See also BYU Studies version: PDF link • 2002: Dean C. Jessee, The Personal Writings of Joseph Smith, revised edition, (Salt Lake City, Utah: Deseret Book, 2002), 5–6, 75–76, 199–200, 213. ISBN 0877479747. Rev. ed. off-site • 2002: Dean C. Jessee, The Personal Writings of Joseph Smith, revised edition, (Salt Lake City, Utah: Deseret Book, 2002), 9–20. ISBN 1573457876. off-site • 1989: Dean C. Jessee (editor), The Papers of Joseph Smith: Autobiographical and Historical Writings (Vol. 1 of 2) (Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 1989), 6–7, 127, 272–73, 429–30, 444, and 448–49.. ISBN 0875791999 • 1985: Dean C. Jessee, “The Early Accounts of Joseph Smith’s First Vision,” in Robert L. Millet and Kent P. Jackson, eds., Studies in Scripture, Volume 2: The Pearl of Great Price (Salt Lake City: Randall Book, 1985), 303–314. • 1984: Dean C. Jessee, The Early Accounts of Joseph Smith's First Vision (Mormon Miscellaneous reprint series) (Mormon Miscellaneous, 1984). • 1980: Milton V. Backman Jr., Joseph Smith’s First Vision: Confirming Evidences and Contemporary Accounts, 2nd ed. (Salt Lake City: Bookcraft, 1980). • 1981: Adele Brannon McCollum, “The First Vision: Re-Visioning Historical Experience,” in Neal E. Lambert, ed., Literature of Belief: Sacred Scripture and Religious Experience (Provo, UT: BYU Religious Studies Center, 1981), 177–96. • 1971: Milton V. Backman, Joseph Smith’s First Vision: The first vision in its historical context (Salt Lake City: Bookcraft, 1971). • 1970: James B. Allen, "Eight Contemporary Accounts of Joseph Smith’s First Vision–What Do We Learn from Them?," Improvement Era (April 1970): 4–13. (subscript. required) GospeLink [muokkaa] Kinderhookin levyt

Monen vuoden ajan luulivat Joseph ja Kirkko Kinderhookin levyjen olevan autentisia. ”Salattu” tosiasia: Moni kirkon jäsen uskoi Kinderhookin levyjen autenttisuuteen usean vuoden ajan, kunnes ne todistettiin väärennöksiksi. Josephille tarjottiin mahdollisuus kääntää ne mutta hän kieltäytyi. Minne se on ”piilotettu”: Ensign

The Ensign • Elokuu 1981 Ensign: ”Viimeaikainen elektroninen ja kemiallinen analyysi metallilevystä (yksi kuudesta alkuperäisestä levystä) Jotka tuotiin Profeetta Joseph Smithille 1943 Nauvoossa. Illinoisissa, näyttää vastaavan erääseen vastaamattomaan kysymykseen kirkon historiassa, auttaen todistamaan että levyt olivat mitä niiden tekijä aiemmin väittikin – 1800 luvun yritys huijata Josep Smithiä tekemään käännös vanhan näköisistä niihin etsatuista kirjainmerkeistä. Joseph Smith ei tehnyt toivottua käännöstä. Toden sanoakseni ei ole kirjattu tietoa siitä, että hän olisi ollut levyistä erikoisemmin kiinnostunut, tutkittuaan ne, vaikka monet kirkon jäsenet toivoivat, että ne olisivat olleet tärkeitä, levyt eivät koskaan olleet tärkeitä.” —Stanley B. Kimball, "Kinderhook Plates Brought to Joseph Smith Appear to Be a Nineteenth-Century Hoax," Ensign (Aug 1981): 66. off-site

Kirtland Safety Society Pankki oli takuuton ”Salattu” totuus: The Kirtland Safety Society oli takuuton, epäonnistunut ja Joseph Smith sai syytteen siitä. Mihin se on ”piilotettu”: Ensign

• Milton V. Backman Jr., "A Warning from Kirtland," Ensign (Apr 1989): 26. off-site • Milton V. Backman Jr., "Kirtland: The Crucial Years," Ensign (Jan 1979): 24. off-site • Ronald K. Esplin, "Hyrum Smith: The Mildness of a Lamb, the Integrity of Job," Ensign (Feb 2000): 30. off-site • Glen M. Leonard, “Triumph and Tragedy,” Tambuli (Mar 1979): 34. off-site • Larry C. Porter, "Christmas with the Prophet Joseph," Ensign (Dec 1978): 9. off-site • Russell R. Rich, "Nineteenth-Century Break-offs," Ensign (Sep 1979): 68. off-site

Pankki oli nähtävästi laiton. “Salattu” Tosiasia: The Kirtland Safety Society tuomittiin laittomaksi. Mihin ”piilotettu” : BYU Opintopihin

• Dale W. Adams, "Chartering the Kirtland Bank," Brigham Young University Studies 23:4 (Fall 1983): 467–482. PDF link • Marvin S. Hill, Keith C. Rooker and Larry T. Wimmer, "The Kirtland Economy Revisited: A Market Critique of Sectarian Economics," Brigham Young University Studies 17:4 (Summer 1977): 389–471. PDF link • Paul Sampson and Larry T. Wimmer, "The Kirtland Safety Society: The Stock Ledger Book and the Bank Failure," Brigham Young University Studies 12:4 (Summer 1972): 427–436. off-site • Scott H. Partridge, "The Failure of the Kirtland Safety Society," Brigham Young University Studies 12:4 (Summer 1972): 437–454. PDF link

Martyyrikuolema Joseph ampui aseella Carthagen vankilassa “Salattu” tosiasia: Joseph Smithille salakuljetettiin ase Cathagen vankilaan ja hän ampui sillä hyökkääjiään.Mihin ”piilotettu”: Josephin ase on esillä Kirkon Historian ja taiteen Museossa, asiasta ollut Ensignissä, Alkeisyhdistyksen oppitunneilla (Lasten opetuksessa) 32 ja 37

Kirkohistorian ja taiteen museo

• Josephin pistooli on esillä Kirkon Historian ja taiteen museossa Salt Lake Cityssä Utahissa. Tässä kuva pistoolista. Ensign • Kesäkuussa 1994 Ensign: Profeetta kuiskasi veljelleen. “Oh minun rakas veli parkani Hyrum.” hän vaikeroi. Elder Taylorin mieleen jäi Josephin syvän myötätuntoiset kasvot. Sitten Profeetta nousi ja meni varmoin askelin oven luokse, otti paperipussin taskustaan ja samalla kun kurotti kätensä oven ympäri ampui sokeasti käytävälle. Hän ampui kuusi laukausta. Puolet laukauksista onnistui ja osui haavoittaen kolmea miestä. —Reed Blake, "Martyrdom at Carthage," Ensign (June 1994): 30. (emphasis added) off-site • Huhtikuu 1984 Ensign: The Daily National Intelligencer väritetysti (Kääntäjän lisäys)…. Mormonit vankilan sisällä, Smithint mukaan lukien, työnsivät pistoolinsa (2 kpl, kääntäjän huomautus) vankilan ovista ja ikkunoista ( 1 ovi ja 1 ikkuna, kääntäjän huomautus) ja ampuivat vartijaa” —Larry C. Porter, "I Have A Question: "How did the U.S. press react when Joseph and Hyrum were murdered?," Ensign (April 1984): 22–23. off-site (emphasis added) A photo of the pistol is in January 1984 edition of the Ensign. Kirkon opetusmateriaalit • Alkeisyhdistyksen ohjekirja 1997: Veljekset yrittivät salvata oven ja käyttivät muutamaa asettaan ajaakseen hyökkääjät pois. Joseph Smith ampui pistoolilla ja John Taylor käytti painavaa keppiään lyödäkseen pyssyjen piiput alas niiden ilmestyessä oviaukosta, mutta hyökkääjiä oli liian monta, jotta veljekset olisivat pystyneet puolustautumaan. —“Lesson 37: Joseph and Hyrum Smith Are Martyred,” Primary 5: Doctrine and Covenants: Church History (1997), 210. off-site (emphasis added) Note that the pistol is here described even in a children's lesson manual! • Evankeliumin oppikirja, Kappale 32: Joseph jatkoi edelleen ampumista ovenraosta. —“To Seal the Testimony”, Doctrine and Covenants and Church History Gospel Doctrine Teacher’s Manual, 183. (emphasis added) off-site Kirkon Historiaa • Kirkon Historia kertoo pistoolista x2 Pistooliin viitataan useassa muussakin Kirkon julkaisussa. Katso myös: Joseph Smith fired a pistol ja Hiding Joseph's gun

Viisauden sana Joseph joi viiniä “Salattu” totuus: Joseph Smith joi viiniä Carthagen vankilassa Mihin ”piilotettu”: Kirkon Historia

Joseph ja muut joivat viiniä Cartagessa. Tämä totuus on esitetty anteeksipyynnöittä Myöhempien Aiokojen Pyhien kirkon Historiassa, 7 volumes, edited by Brigham H. Roberts, (Salt Lake City: Deseret Book, 1957), 6:616. BYU Studies link Ennen kuin vankilanhoitaja tuli sisään hänen poikansa toi hieman vettä ja sanoi että vartija halusi viiniä. Joseph antoi Dr. Richardsille kaksidollaria jotta tämä antaisi ne vartijalle; mutta vartija sanoi että yksi riitti, eikä ottanut enempää.

Vartija lähetti heti hakemaan viinipulloa, piippuja ja kaksi pientä tupakkapaperirullaa ja yksi vartijoista toi ne vankilaan heti kun vankilan johtaja oli mennyt. Dr. Richards avasi pullon ja tarjosi lasillisen Joephille joka maistoi, kuten teki Veli Taylorkin sekä tohtori, ja pullo annettiin vartijalle, joka lähti. Ollessaan portaiden yläpäässä joku portaiden alapäässä kutsui häntä kaksi tai kolme kertaa ja hän meni alas. (korostus lisätty)

Joseph ja politiikka Josephin Presidentin vaalikampanija “Salattu” totuus: Joseph yritti tulla valituksi Yhdysvaltojen Preaidentiksi. Mihin ”piilotettu”: Ensign

• Helmikuu 2009, Ensign: Yksimielinen päätös oli että Joseph Smith yrittäisi Yhdysvaltojen presidentiksi yksityishenkilönä. Näin alkoi yksi Amerikan Historian mielenkiintoisimmista kolmien osaanottajan presidentin vaalikampanijoista. —Arnold K. Garr, “Joseph Smith: Campaign for President of the United States,” Ensign, Feb 2009, 48–52 off-site (emphasis added)

Aabrahamin kirja Papyyrus ja Kuolleiden kirja. “Salattu” totuus: Joseph Smithin kääntämä papyrus teksti ei sovi Abrahamin kirjan tekstiin Mihin ”piiotettu”: The Improvement Era , the Ensign

• Elokuu 1968 Improvement Era: Suurin Kirkon hallussa oleva papyrys pala on Egyptiläisestä Kuolleiden Kirjasta. —Hugh Nibley, "A New Look at the Pearl of Great Price," Improvement Era (August 1968): 56–57. (subscript. required) GospeLink Tässä on kirjoitus scannattuna. • Maaliskuussa 1976 Ensign: “Book of Breathings”in teksti joka läheisesti sopii Joseph Smithin käänökseen (ja niitä on muutamia) on ns. Kerasher Book of Breathings. Siinä on etusivulla kuva, joka on samakuin meidän Faksimile nr.3 ja siitä näkee, että tekstillämme ja sillä on luultavasti jokin yhteys. —Hugh Nibley, “I Have a Question,” Ensign, Mar. 1976, 34–36 off-site • Heinäkuu 1988 Ensign: Miksi vuonna 1967 löytyneen papyruksen käännös ei vastaa Kallisarvoisen Helmen Abrahamin kirjan käännöstä? —Michael D. Rhodes, “I Have a Question,” Ensign, July 1988, 51–53 off-site Väkivaltaisuudet ja konfilktit

Danitit “Salattu” totuus: Ryhmä jota kutsuttiin Daniteiksi hyökkäsi ei mormonien kimppuun. Mihin ”Piilotettu”: The Friend (lasten lehti), the New Era, the Ensign

The Friend • July 1993 Friend: One Mormon, Sampson Avard, formed a group, called the Danites, to seek revenge on the Missourians. But when the Danites attacked the nonmembers, it only gave them more reason to distrust the Saints. • Heinäkuu 1993 Friend: Eräs mormonin nimeltään Avard Sampson perusti ryhmän jota kutsuttiin Daniteiksi kostaakseen Missorissa tapahtuneet väärinkäytökset. Mutta Danitien hyökkäys ei jäsenten kimppuun, aiheutti että muut olivat entistä epäluuloisempia jäeniä kohtaan. —Sherrie Johnson, “Persecutions in Missouri,” Friend, Jul 1993, 47 off-site New Era • Maaliskuussa 1972 New Era: Zane Grey, Robert Louis Stevenson, Joaquin Miller, ja joukko vähemmän tunnettuja kirjoittajia ovat käyttäneet Daniteja, mutta ehkä kaikkein tunnetuin kirjoitus on A. Conan Doylen “A Study of Scarletissa” —Neal E. Lambert and Richard H. Cracroft, “Through Gentile Eyes: A Hundred Years of the Mormon in Fiction,” New Era, Mar 1972, 14 off-site Ensign • Huhtikuu 1979 Ensign: Sampson Avard, eräs vanhin Far Westistä, nähtävästi perusti salaseuran nimeltä Danitit, jotka osallistuivat moneen kirkkoa vahingoittavaan toimintaan. —Max H Parkin, “Missouri’s Impact on the Church,” Ensign, Apr 1979, 57 off-site Muut kirkon lehdet • Maaliskuu 1979 Tambuli: Suurennellut jutut tästä tulivat kuvernööriBoggsin korviin. Hänelle kerrottiin että pyhät polttivat kaupunkeja, ajaen asukkaat kodeistaan ja tehden tyhjiksi viranomaisten toimet, Danites, nimisen kostonhimoisen joukon avulla. Joseph Smithiä syytettiin joukon johtamisesta, vaikka hänellä ei ollutkaan mitään tekemistä tämän joukon kanssa, hän ilmiantoi sen jäsenet, kun sai ryhmän tietoonsa. —Glen M. Leonard, “Triumph and Tragedy,” Tambuli, Mar 1979, 34 off-site

Mountain Medowsin verilöyly “Salattu” tosiasia: Kirkon jäsenet olivat vastuussa 1857 tapahtuneesta karavaanin veruilöylystä. Minne ”Piilotettu” : Ensighn

The Ensign • Syyskuussa 2007 Ensign: Montain Medowsin verilöyly on järkyttänyt kaikkia siitä kuulleita jo puolentoista vuosisadan ajan. Tragedia on aiheuttanut syvää surua sen uhrien suvussa, se on raskautanut siinä mukana olleiden jälkipolvea ja yleisesti ottaen aiheuttanut Kirkon jäsenissä kollektiivista surua ja syyllisyyden tunnetta, se on herättänyt vahvaa kritiikkiä Kirkkoa kohtaan sekä kipeitä ja vaikeita kysymyksiä. Kuinka tälläista saattoi tapahtua? Kuinka kirkon jäsenet saattoivat ottaa osaa tuollaiseen rikokseen? —Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre,” Ensign, Sep 2007, 14–21 off-site Endnotes 1. [back] John L. Sorenson, "Digging into the Book of Mormon: Our Changing Understanding of Ancient America and Its Scripture, Part 1," Ensign (September 1984): 27. off-site 2. [back] John L. Sorenson, "Digging into the Book of Mormon: Our Changing Understanding of Ancient America and Its Scripture, Part 2," Ensign (October 1984): 17. off-site 3. [back] Cited in Larry E. Morris, "Joseph Smith and "Interpretive Biography", Review of Joseph Smith: The Making of a Prophet by Dan Vogel," FARMS Review 18/1 (2006): 321–374. off-site PDF link wiki

Käännös MLÅ