Vastauksia 50 Antimormonien Kysymykseen

50 vastausta 50neen antimormonistien kysymykseen

Antimormonikirjallisuus käyttää samoja teemoja yhä uudelleen ja uudelleen. Jotkut papit opettavat 50 kysymystä, jotka olisi esitettävä mormoneille petosmielessä. Koska mormoni voisi innostua siitä, että joku kyselee heidän uskonnostaan ja luulla, että ao. on todella kiinnostunut mormonismista, vaikkaa tarkoituksena kuitenkin "pelastaa" mormoni. Nämä papit kertovat, että nämä kysymykset olisi esitettävä, jotta he saisivat mormoni "ystävänsä " ehkä "ajattelemaan asioita, joita he eivät muuten olisi ajatelleet ja siten huomaamaan kirkkonsa vääryyden". Joten nämä kysymykset eivät ole lainkaan vilpitön yritys oppia enemmän MAP-kirkon uskosta ja ymmärtää sitä, vaan ne ovat salakavalia yrityksiä saada ihmiset lukemaan antimormonistisia artikkeleja ja sivustoja.

Kysymyksiin ei ole vaikeata vastata (vaikka usein niin väitetään, eivätkä ne ole uusia. Tällä sivulla on linkki jokaiseen kysymykseen vastauksineen. Jokaisessa kysymyksessä esiintyy vähintään yksi seuraavista:

1. Väärin ymmärretty tai väärin tulkittu MAP-kirkon oppi tai pyhien kirjoitusten kohta.

2. Ei-virallisen tekstin tekeminen viralliseksi.

3. Olettamuksia, kuten joillakin evankelistoilla, että mormoneille kirjoitukset ja profeetat ovat virheettömiä.

4. He rajaavat mormonien ajatusmaailman tarkoin, kuitenkin he käyttävät kaksoismoraalia, jotta eivät joutuisi tuomitsemaan Raamattunsa sanomaa, vaikka sama asia löytyy molemmista teoksista.

Huomautus: Tämän listan pani kokoon kristillinen papisto. FAIRin vastaukset on kirjoitettu nimenomaan niille kristityille, jotka saattavat käyttää tuota listaa, sekä niille MAP-kirkon jäsenille, joita tuon listan kysymykset häiritsevät. Kirkolla on myös oikeita kriitikoita, joita tuon listan kysymykset suurimmaksi osaksi eivät kiinnosta lainkaan, eivätkä he löydä niille mitään käyttöarvoa. Me ymmärrämme, että täälla saadut vastaukset eivät aina tyydytä kaikkia. Jos jollakulla on tiedossa muita tällaisia kriitikoiden tekemiä listoja, olisimme kiinnostuneet niistä, jotta voisimme vastata niihinkin.


Sisällysluettelo

1. Väärin ymmärretty tai väärin tulkittu MAP-kirkon oppi tai pyhien kirjoitusten kohta.

1 Vastaukset 50 anti-mormoni kysymykseen

Salaisuuksien paljastus


2. Kysymyksiä MAP-kirkon profeetoista

2.1 1. Miksi mormoni-kirkko opettaa edelleen, että Joseph Smith oli oikea Jumalan profeetta, vaikka hän profetoi väärin siitä, että temppeli Missorissa rakennettaisiin hänen sukupolvensa aikana? (O&L 84:1-5)

 • Tämä ei ollut profetia vaan käsky. Siinä on suuri ero. Jeesus sanoi, että ihmisten tuli katua. Se että usea ei katunut, ei tee Josephista väärää profeettaa, vaan ainoastaan profeetan, jot ei kuunneltu tuossa asiassa.

enemmän täällä: Lue Independencen Temppeli tullaan rakentamaan tämän sukupolven aikana. [1]

2.2 2. Siitä asti, kun Joseph Smith opetti, että sekä kuussa että auringossa asui ihmisiä, onko kirkko koskaan löytänyt tieteellisiä todisteita tuosta asiasta? (Journal of Discourses (1870), 13:271)

 • Brihamin ja Josephin aikana oli ollut lehtikirjoituksia, joissa tunnetut astronomit sanoivat kuussa ja muualla avaruudessa asuvan ihmisiä. MAP-kirkon sijaintipaikoilla julkaistiin näitä lehtijuttuja, joiden korjausta ei koskaan julkaistu sikäläisissä lehdissä, joten voi olla että juttujen virheellisyys ei koskaan ulottunut heidän korviinsa.

Briham ja muut mitä nähtävimmin vain toistivat sitä, mitä kuulivat sen ajan tieteilijöiden sanovan. (Moni Raamatun profeetta luuli maan olevan litteä (http://en.fairmormon.org/Bible_cosmology) kuin pannukakku, taivaan olevan kupoli ym... konservatiivisille protestanteille on tyypillistä, että he tuomitsevat epäjohdonmukaisesti Brighamin ja Josephin olevan vääräuskoisia näiden luulojensa tähden, vaikka he vain jakoivat tuon uskon monien muiden aikalaistensa kanssa. Kuitenkaan protestantit eivät tuomitse vanhanajan profettoja vääristä luuloistaan.) Joka tapauksessa Brigham teki selväksi, että hän esitti vain oman mileipiteensä: "Luuletko että se on asuttu? Minusta se on." Profeetoilla on oikeus omaan mielipiteeseensä. Oikeastaan Brighamin opetuksella on yksi pointti ja se on, että se joka tarrautuu kiinni johonkin väärään ideaan, on fanaatikko. Enemmän täällä: Brigham ja kuumiehet [2] Enemmän täällä: Joseph Smith ja kuumiehet [3]

2.3 3. Miksi Brigham Young opetti, että Adam on "meidän Isämme ja Jumalamme", kun molemmat sekä Raamattu että Mormonin kirja (Morm. 9:12 [4] ) opettavat, että Adam oli Jumalan luoma? (Journal of Discourses (1852) 1:50))

 • Hankaluus Adam-Jumala asiassa on, että emme ymmärrä mitä BY tarkoitti asialla. Hänen lausuntonsa ovat liian ristiriitaisia. Joka tapauksessa MAP-kirkon jäsenet uskovat, että profeetoilla on oikeus sanoa omia milelipiteitään. Vain presidenttikunnan ja 12 apostolin yhteisellä mielipiteellä voidaan muuttaa tai julkaista MAP-kirkon oppeja. Aatami-Jumala opissa ei näin käynyt. Koska Brigham myös näytti olevan yhtä mieltä sellaisista lausunnoista kuin Mormon 9:12, sekä Raamatun kirjoitukset vaikuttaa, että emme oikein ymmärrä, miten hän sai nämä kaikki sopimaan yhteen.

Enemmän Aatami-Julmalasta: [5]

2.4 4. Jos Brigham Young oli oikea profeetta, kuinka yksi teidän viimeaikaisimmista profeetoistanne ohitti hänen julistuksensa, jossa hän sanoo, että mustat eivät tule koskaan saamaan pappeutta MAP-kirkossa, ennen kuin kaikki muut rodut ovat nousseet kuolleista?

(Journal of Discourses (1854) 2:142-143)[6]

 • Samoin ymmärsivät Pietari ja muut apostolit väärin evankeliumin siunausten jaon ei-israelilaisille. Monet alkukirkon jäsenet, jotka seurasivat Pietaria, vastustaivat evankeliumin jakoa ei-israelilaisten keskuuteen. Jopa Pietari ja Paavali olivat asiasta eri mieltä. Kuitenkin Raamattuun uskovat kristityt, kuten MAP kirkon jäsenet, uskovat edelleen kummankin sanoja. Kriitikkojen tulisi varoa kaksoismoraalia tai he tuomitsevat myös Raamatun sanat.

MAP-kirkon jäsenet eivät ole sitä mieltä, että kirjoitukset (http://en.fairmormon.org/Biblical_inerrancy) tai profeetta ovat erehtymättömiä [7]. Heitä ei vaivaa, jos profeetalla on omia mielipiteitä, jotka myöhemmin osoittaututvat vääriksi. Pappeussulun [8] kohdalla jäsenet hyväksyivät muutoksen suuremmalla ilolla ja tottelevaisuudella kuin mitä monet alkukirkon jäsenet osoittivat kirkon laaajetessa käsittämään myös pakanoita, joiden ei tarvinnut olla Mooseksen lain alaisia.

2.5 5. Koska raamatullinen määritelmä oikeasta profeetasta osoittaa, että profeetan on oltava 100% oikeassa profetioissaan (5Mooses 18: 20-22), onko MAP kirkko koskaan uudelleen arvioinut opetuksiaan siitä, että Joseph Smith ja Brigham Young olisivat profeettoja?

 • Tässäkohdin uskovien kristittyjen tulisi olla varovaisia, jotta eivät sortuisi kaksoismoraaliin, sillä siten he tuomitsevat myös monia Raamatun profeetoista.

Enemmän : Joseph Smith ja profetaalinen testi. [9]

2.6 6. Koska nykyiset profeetat joskus sanovat vastoin vanhoja profeettoja, kuinka saat selville kuka on oikeassa?

 • Useimmat toisiaan vastaan taistelevat asiat ovat kriitikkojen väärinymmärryksiä tai heidän vääristämiään MAP-kirkon oppeja. MAP-kirkon oppi on esitetty pyhissä kirjoituksissa sekä presidenttikunnan sekä 12 apostolin yhteisissä julkilausumissa.

Pyhät uskovat, että heitä on johdettava profetian avulla, joka on aikaansa sopivaa. Nooan käskettiin rakentamaan arkki, mutta eivät kaikki ihmiset tarvitse tuota viestiä. Mooses käski levittää uhrilampaan verta ulko-ovenkamanoihin. Uhri muutettiin Jeesuksen Kristuksen myötä jne... Eikä keltään vaadita profeetan käskyn seuraamista vain siksi, että "profeetta sanoo niin tai näin"! Jokainen jäsen on oikeuttettu saamaan oman todistuksensa asiasta Pyhän Hengen avulla. Meitä ei voida johtaa harhaan, jos aina pyydämme Jumalan johdatusta.

2.7 7. Koska Joseph Smithin ensimmäsiestä näystä on olemassa useita eri versioita, kuinka MAP-kirkko valitsi juuri tämänhetkisen version?

 • Ensimmäisen näyn eri versiot eivät ole ristiriidassa toisiinsa nähden. Kukaan aiempi kirkon jäsen ei väitänyt, että Joseph muutti versiotaan tai sanoi itseään vastaan. Kirkon kriitikot eivät ole tutustuneet tietoihin tästä asiasta.

Lyhin vastaus on, että Pyhät eivät usko ensimmäiseen näkyyn sen tekstin takia vaan henkilökohtaisen ilmoituksen vuoksi. Kirkko ei todellakaan "valinnut" yhtä useista eri versioista; usea meillä nykyään oleva versio oli päiväkirjoista, joista jotkut ovat tulleet esille vasta viime aikoina !1832;1835 (2); Richards, Neibaur). 1840 (Orson Pratt) ja 1842 (Orson Hyde) ovat todiasiallisia kertomuksia siitä, mitä profeetalle tapahtui; Wentworthin kirja ja Pittsburgin lehtihaastattelu olivat (vähintään)yhteenvetoja tapahtuneesta. Kirkon Kallisarvoisessa helmessä käyttämä versio on kirjoitettu 1838 ja Joseph Smith julkaisi sen 1842 henkilöhistoriansa osana. Kun uusia versioita löytyi, ne julkaistiin laajalti mm. BYU Studiesissa.

 • Kaikkein tunnetuimpien väitteiden vastaamiseksi katso tänne:

Vain yksi olento ilmestyi 1832 versiossa. [10]

 • Vastauksia useampaan ensimmäisen näyn kysymykseen löydät:

[[11]]

2.8 8. Voitko näyttää minulle Raamatusta sen MAP-kirkon opetuksen, että joudumme kerran seisomaan tuomiopäivänä Joseph Smithin edessä?

 • Tämä on väärinymmärretty asia sekä MAP kirkon opin karrikatyyri. On kuitenkin olemasa raamatullinen todiste siitä, että apostolit tulevat tuomitsemaan Israelin (Luuk 22):

28 "Koko ajan, kaikissa koettelemuksissani, te olette pysyneet minun kanssani. 29 Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin Isäni on minulle antanut. (Luuk. 12:32) 30 Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin kahtatoista heimoa. (Matt. 19:28; Ilm. 3:21)

Koska pyhät uskovat nykyajan apostoleihin, he uskovat myös, että nämä nykyajan apostolit (myös Joseph) ovat tuomareita, tehtävä johon heidät on asettanut Jeesus Kristus. Niiden jotka tuomitsevat Josephin näillä perusteilla, olisi myös tuomittava Pietari ja kaikki muut,joilla on ollut apostolin virka tuolloin.

3 Kysymyksiä MAP-kirkon muista pyhistä kirjoituksista kuin Raamatusta.

3.1 9. Voitko näyttää minulle arkeologisia ja historiallisia todisteita ei-mormoni lähteistä, jotka osoittavat, että Mormonin kirjan mainitsemat paikat ovat todella olemassa?

Tämä kysymys juontaa juurensa väärästä olettamuksesta, että Raamatun viesti, joka sanoo Jeesuksen olevan Kristus ja Jumala, on jotenkin arkeologisesti todistettu, mikä ei ole totta. Se ei myöskään ota huomioon uuden ja vanhan maan arkeologista erilaisuutta. Esimerkiksi, koska emme tiedä kuinka nefiläisten aikaisen kaupunkien nimet Amerikan arkeologisessa listassa äännetään, kuinka voisimme tietää olemmeko löytäneet niitä.

o Vanhan maalilman maantiede. [14]
o Sodat [15]

3.2 10. Jos sana “vainajahenki” (Engl. Familiar spirits= tutut henget) Jes. 29:4 viittaa Mormonin kirjaan, miksi se muissa Vanhan testamientin kohdissa viittaa aina okkultistiseen kanavoimiseen tai nekromaniaan??

Sanonta "vainajahenki", jota usein lainataan Jesajasta (ja jota Nefi käytti profetoidessaan Mormonin kirjan uudesta julkaisusta), on vertauskuva eikä minkään tekstin tai sen lähtökohdan kuvaus.

3.3 11. Miksi Joseph Smith esitti moniavioisuuden Jumalalta saaduksi liitoksi (O. & L. 132), vaikka Mormonin kirja oli jo tuominnut moniavioisuuden? (Jacob 1:15, 2:24)

Kriitikkojen olisi luettava seuraavatkin jakeet. Mormonin kirja sanoo, että Jumala voi käskeä moniavioisuuden vain muutama jae alempana. (Jaak. 2:30).

Monella Raamatun profeetalla oli useampia vaimoja, eikä ole mitään näyttöä sille, että Jumala olisi tuominnut heidät sen takia. Mooseksen laissa oli lakeja moniavioisuudesta... miksi niitä ei kielletty, jos se oli väärin sen sijaan, että kerrotiin kuinka niissä oli toimittava?

Monet alkukristityt eivät ajatelleet moniavioisuuden olevan paha asia.

3.4 12. Miksi sanat “ valkoinen ja ihana “ muutettiin 2 Nefi 30:6 “puhtaaksi ja ihanaksi aivan mustien siviilioikeuksien kampanian aikoihin?

Kriitikoiden historian tuntemus on virheellinen. Muutos tapahtui 1837. Joseph Smith muutti sen 1837 Mormonin kirjan painokseen, vaikka jotkut muut painokset, jotka seuraavat 1830 käännöstä, eivät ole seuranneet Josephin korjausta. Se tuotiin jälleen Mormonin kirjaan vuoden 1981 painoksessa, mutta vasta 150 vuotta Josephin korjauksesta.

Aihe on ollut paljon esillä kirkon lehdissä, mm. Ensighnissa sekä BYU studiesin tutkijaraporteissa.

 • Lisää: Douglas Campbell, "'White' or 'Pure': Five Vignettes," Dialogue: A Journal of Mormon Thought 29 no. 4 (Winter 1996), ?. off-site

3.5 13. Jos Jumala on ylösnoussut ihminen, jolla on liha- ja luuruumis, miksi Alma 18:26-28 ja Joh 4:24 sanoo että Jumala on henki?

In Alma, the reference is to Jesus Christ, who before His birth did not have a physical body.

Joh 4:24 Englanninkielessä Raamatussa sanotaan, että "God is spirit" ei "God is a spirit" Eli kohta ei sano Jumalan olevan Henki, vaan että hänessä on henkeä. Väärinkäsitys johtuu Kreikan (sekä Suomen) kielen sanan a (en) puuttumisesta. Raamattu sanoo myös: "God is truth" tai "God is light" (Jumala on totuutta, Jumala on valoa.)Se on totta, mutta Jumala ei ole vain valo tai totuus tai henki.

Tässä eräs ei-MAP kommentti:

Se että Jumala on henki (God is spirit), ei ole tarkoitettu Jumalolennon olemuksen määritelmäksi - vaikka näin sen olisi ymmärtäneet mm. Stoalaiset (kreikkalainen filosofian suunta), vaan se on vertauskuva hänen toiminnastaan elämää antavana voimana. Sitä ei tule ottaa kirjaimellisesti kuten ei 1John 1:5, "Jumala on valo," tai 5 Moos 4:24, "Herra sinun Jumalasi on kuluttava tuli." Vain ne, jotka ovat saaneet tämän voiman Kristuksen kautta, voivat palvella Jumalaa oikein.

- J. N. Sanders, A Commentary on the Gospel According to St. John, edited and completed by B. A. Mastin, (New York, Harper & Row, 1968), 147–148.

3.6 14. Miksi Jumala käski Abrahamin ja Saran valehdella Abr. 2:24? Eikö valehtelu ole 10 käskyn mukaan synti? Miksi Jumala käski Abrahamin ja Saaran valehdella, vaikka 2 Nefi tuomitsee valehtelijat helvettiin?

Jumala ei paljasta kaikkea Raamatussa. Näyttää siltä, että paljastamattomuus tapahtuu viattomien suojelukseksi pahoilta, asia, joka sopii mainiosti Aadamiin ja hänen vaimoonsa.

3.7 15. Miksi Mormonin kirjassa sanotaan, että Jeesus syntyi Jerusalemissa (Alma 7:10), kun sekä historia, että Raamattu sanoo hänen syntyneen Jerusalemin ulkopuolella pienessä kaupungisa nimeltä Betlehem?

Bethlehem on vain 7 mailia Jerusalemista ja kuuluu Jerusalemin alueeseen. El Amarna kirje #287 raportoi, että " Jerusalemin alueen kaupunki Bet-Lami (Betlehm) nimeltään, kaupunki joka kuuluu kuninkaalle, on mennyt Keliahin puolelle. Mormonin kirjassa tuo vanha sanojen käyttö on aivan oikein: Betlehemin kaupunki on "Jerusalemin maassa", etenkin sellaisen mielestä, joka on Amerikassa.

[21]

3.8 16. Jos Mormonin kirja on Joseph Smithin sanojen mukaan mailman virheettömin kirja, miksi siinä on 4000 muutosta alkuperäisestä 1830 versiosta?

Kristittyjen tulisi varoa tällaisia hyökkäyksiä. Jolleivät halua olla kaksinaamaisia (double standard), heidän on huomattava, että Raamatun kirjoituksissa on enemmän ristiriitaisuuksia kuin UTssä sanoja! Kuitenkin myöhempien aikojen pyhät ja muut kristityt uskovat siihen.

Suurin osa Mormonin kirjan korjauksista oli kirjoituksen sekä kirjoitusvirheiden korjausta sekä vastaavaa. Muutama muutos tehtiin asian selventämiseksi, mutta Mormonin kirjan alkuperäinen teksti palvelee yhä jäseniä sekä tutkijoita.

3.9 17. Jos Mormonin kirjassa on “evankeliumin täyteys” miksi MAP-kirkko tarvitsee muita pyhiä kirjoituksia?

Mormonin kijan ilmaisu "evankeliumin täyteys" ei ole "kaikki totuudet", mitä kirkossa opetetaan. Evankeliumin täyteys on tarkoitaa yksinkertaisesti Kristuksen sovituksen pääperiaatteita sekä evankeliumin ensimmäisiä periaatteita ja liittoja. Kriitikot eivät välitä tietää, mitä Mormonin kirja sanoo ennen kuin jo hyökkäävät.

3.10 18. Jos Mormonin Kirja sisältää “ikuisen evankeliumin täytteyden”, miksi se ei sano mitään niin tärkeistä opetuksista kuin ikuiseata kehittymisestä, selestisestä avioliitosta, viisauden sanasta, useista jumalista, ihmisen aikaisemmasta olemassaolosta, taivaallisesta äidistä, kasteista kuolleiden puolesta ym?

Mormonin kirjan sanonta "evankeliumin täyteys" ei ole "kaikki totuus jota kirkossa opetetaan". Evankeliumin täyteys on ykisnkertaisesti Kristuksen sovituksen ja evankeliumin ensimmäisten periaatteiden ja toimiusten pääopit. Kriitikot eivät välitä yrittää ymmärtää, mitä Mormonin kirja sanoo ennen hyökkäämistään. Tehdessään saman hyökkäyksen kahdesti (katso #17)he eivät tee kysymystä yhtään merkittävämmäksi. Opi lisää: Evankeliumin täyteys Mormonin kirjassa [24]

3.11 19. Miksi teette kasteita kuolleiden puolesta, vaikka sekä Moosia 3:25 että Raamattu sanovat, että pelastus ei ole mahdollista kuoleman jälkeen?

Moosia 3:25 sekä mikä tahansa vastaava Raamatun kohta, joka viittaa kuoleman jälkeiseen pelastukseen, ovat selvästi osoitetut niille, joilla on mahdollisuus katua tässä elämässä. Ne jotka eivät ole omassa elämässään ottaneet vastaan tuota evankeliumia, joskaan ei omasta syystään, saavat siihen mahdollisuuden kuoleman jälkeen. Hyökätessään tätä asiaa vastaan, ovat kriitikot ohuella jäällä. Haluavatko he, että uskomme Jumalan olevan niin epäoikeudenmukainen, että hän tuomitsisi jonkun iankaikkisesti vain siksi, että tämä ei ole kuullut Jeesuksesta?. Miksi eivät kirkon jäsenet kastattaisi itsensä kuolleidne puolesta, kun Raamattukin puhuu tästä? 1 Kor 15:29 Opi lisää: Kaste kuolleiden puolesta [25]


3.12 20. Koska sana armo tarkoittaa lahjaa, jota ei voi ansaita, miksi Mormonin kirja sanoo “sillä me tiedämme, että armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä.”

(2 Nefi 25:23) [26]


Mormonin kirja ei opeta, että "kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä", on tapa ansaita Jumalan armo. Eikä yksikään MAP-kirkon jäsen usko, että tottelevaisuus voisi koskaan maksaa täydellisesti sovituksen lahjaa. Samalla torjumme "halvan armon" idean, jota useat nykyiset protestanttiset suunnat ehdottavat ja jossa ei syntiseltä näytä vadittavan mitään. Mormonin kirjan fraasia "kaiken sen tehtyämme" selvittää Mormonin kirjan jae, joka tarkentaa sen olevan katumusta ja synnin anteeksisaamista sekä syyllisyydestä puhdistautumista. Katso Alma 24:10.12 [27] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeeuksen Kristuksen Kirkko todellakin opettaa samoin armosta kuin mitä ensimmäiset kristityt opettivat. Modernien protestanttien ajatukset eroavat aikaisemmista opetuksista. Heillä on oikeus mielipiteisiinsä, mutta se ei tee mormonien ajatuksia "vääriksi" ollessamme yhtä mieltä siitä, mitä aikaisimmat Jeesuksen seuraajat uskoivat. Eräs evankelinen kristitty kirjoitti siitä, kun hän havaitsi, että hänen aiemmat ajatuksensa olivat täysin erilaisia kuin alkukristityillä: Jos on olemnassa oppi, jonka odottaisi löytyvän uskollisten apostolien opetuksista, niin se on pelastuminen vain uskosta. Onhan se reformaation kulmakivi. Oikeastan suljemme kristikunnasta ne, jotka eivät tätä oppia hyväksy.... Ongelmanamme on, että Augustinus, Luther ja muut länsimaiset tologit ovat vakuuttuneita siitä, että armoon perustuvan pelastuksen sekä ehdollisen töihin tai tottelevaisuuteen perustuvan pelastuksen välillä on ylipääsemätön ristiriita. He käyttävät harhaan johtavaa argumentointapaa, jota kutsutaan "vääräksi dilemmaksi" väittäessään, että on vain kaksi mahdollisuutta pelastukseen: Se on joko (1) Jumalan lahja, tai (2) se on jotakin, jonka ansaitsemme töillämme. Aikaiset kristityt (sekä MAP-kirkon jäsenet) olisivat vastanneet, että lahja ei ole vähempiarvoisempi, ollessaan tottelevaisuuden ehdollistama... Alkukristityt uskovat kuten mormonit pelastuksen olevan Jumalan lahja, ja että Jumala antaa sen kenelle haluaa. Ja hän halua aantaa sen nille jotka rakastavat ja tottelevat Häntä. —David W. Bercot, Will The Real Heretics Please Stand Up: A New Look at Today's Evangelical Church in the Light of Early Christianity, 3rd edition, (Tyler, Texas: Scroll Publishing Company, 1999[1989]), 57, 61–62. ISBN [0924722002.http://en.fairmormon.org/Special:BookSources/0924722002] MAP-kirkon jäsenet ovat mielissään siitä, että heidät lasketaan yhteen alkukristittyjen kanssa. On naurettavaa sulkea MAP-kirkko kristillisestä yhteisöstä, koska he eivät ole hyväksyneet oppia, joka selvästi on tullut mukaan myöhemmin. Vuoden 1998 konferanssipuheessaan Vanhin Oaks selittää perusteellisesti kirkon pelstusoppia. Kehotamme kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita tietämään mihin mormonit oikeastaan uskovat tässä asiassa lukemaan tai kuuntelemaan sen joidenkin väärään johtavien uskomme karikatyyrien sijaan. Dallin H. Oaks Kevät konferanssi 1998 "Oletko pelastettu?" [28]

Opi lisää: ArmoWiki kirjoitukset: Have Mormons been saved? Ei Wiki artikkeli [29]

Joutuvatko kirkon jäsenet epätoivoon, jos eivät pysty pitämään käskyjä? [30]

Laiminlyökö kirkko oppia armosta? [31]

Alkukristittyjen näkökulmia pelstuksesta [32]

Täydellisyys [33]

Tekojen ja armon yhteys. [34]

Pelastus vain uskosta? [35]

Kirjoitusten kohdat armosta ja töistä [36]

Synti jota ei voi saada anteeksi? [37]

Armo, kasteen merkitys. [38]

3.13 21. Pitääkö MAP-kirkko edelleenkin Kallisarvoisen helmen Abrahamin kirjaa pyhänä kirjoituksena jopa senkin jälkeen, kun usea huomattava egyptolgi on todistanut sen olleen vanha hautakirjoitus?(an ancient funeral scroll)?

Kaksi kuukautta löydöstä MAP-kirkko ilmoitti, että osia "Book of Breathings"'istä on löytynyt. Kirkon lehti ilmoitti asiasta heti löydön jälkeen: [39] Kriitikot eivät yleensä kerro ihmisille, että 85% Joseph Smithin omistuksessa olevista papyyruksista on edelleen kadoksissa. Meillä ei ole Aabrahamin kirjan papyrusta (Facsimile #1) emmekä ole koskaan väittäneet, että meillä olisi se. Opi lisää: Abrahamin kirja: Kuolleiden kirja [40]

3.14 22. Miksi Abrahamin kirjan luvut 4 ja 5 sanovat toisin kuin Alma 11 luku julistaen, että Jumalia on useampia?

Jumala -käsitettä voi käyttää useammalla tapaa. Myöhempien aikojen pyhät eivät tunnusta kolminaisuutta [41], mutta uskovat silti "yhteen Jumalaan". Opi lisää: Moni Jumalauus [42]

3.15 23. Miksi OL 42:18 sanoo, että murhaa ei ole mahdollista saada anteeksi, kun 3 Nefi 30:2 sanoo että sen voi saada anteeksi?

Opin ja liittojen kirja 42 [43] on "kirkon laki" ja on tarkoitettu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kastetuille ja Israelin sukukuntiin adoptoiduille jäsenille. 3 Nefi 30:2 (Kääntykää, kaikki te pakanat, jumalattomilta teiltänne ja tehkää parannus pahoista teoistanne, valheistanne ja petoksistanne ja haureudestanne ja salaisista iljetyksistänne ja epäjumalien palvonnastanne ja murhistanne ja pappisvallastanne ja kateudestanne ja riidoistanne ja kaikesta jumalattomuudestanne ja iljetyksistänne ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta saisitte syntinne anteeksi ja täyttyisitte Pyhällä Hengellä, jotta teidät luettaisiin minun kansaani, joka on Israelin huonetta.) koskee niitä, jotka edelleen ovat "pakanoita" ja jotka eivät vielä ole "laskettavissa Jumalan kansaan tai Israelin huoneeseen". Jos kirkon jäsen tekee murhan, hän ei voi välttyä tietyiltä seurauksilta, kun taas henkilö, joka ei vielä ole tehnyt kasteen liittoa, voi joissakin tapauksissa saada anteeksi ja saada selestisen kirkkauden. Esimerkiksi jotkut laamanilaiset katuivat ja saivat anteeksi murhansa. (katso Alma 24:10-12 [44], koska heidä tekosens oli tehty ymmärtämättömyydessä.

3.16 24. Jos Aadam-Jumala opetus ei ole totta, niin miksi OL 27:11 kutsuu Aadamia vanhaikäiseks,i joka aivan selvästi on Jumalan nimitys Daniel:7ssä?

Kysymyksen pitäisi kuulua, kuinka MAP-kirkko osoittaa oikeutetuksi käsityksensä Vanhaikäisestä Aadamina. MAP-kirkko ei ole riippuvainen raamatullisista tulkinnoista ehtona täydellisesti ymmärtää tätä tai jotakin muuta termiä. Koska MAP-kirkolla on laajempi käsitys Aadamin roolista, ei ole ihme jos he tulkitsevat joitakin lauseita eri lailla. Mormonismin Encyclopedia sanoo: MAP-kirkon jäsenille Aadam on yksi ihmiskunnan jaloimmista suurmiehistä. Tieto jonka löytää pyhistä kirjoituksista sekä MAP-kirkon profeettojen julistuksista, paljastaa yksityiskohtia Aadamista sekä hänen tärkeästä asemastaan ennen maanpäällistä elämää, Eedenissä, kuolevaisuudessa sekä hänen aikaisemmassa olemassaolossaan. Me identifioimme Aadamin sellaisilla nimillä kuin Mikael (OL 27:11, OL 29:26 [45], Arkkienkeli (OL 88:112) sekä Vanhaikäinen (OL 138:38)2

Joseph Smith on yksi lähde Adamin eri vaiheiden ymmärtämiseen: " Vanhaikäinen näyttää olevan hänen nimensä, koska hän on ensimmäinen ja pitkäikäisin kaikista. 3 Kriitikot ovat myös ehkä hieman liian luottavaisia siihen, että osaisivat tulkita oikein yhden ainoan irrallisen jakeen pyhistä kirjoitLink titleuksista. Tämä osa Danielia on kirjoitettu arameaksi, vaikka loput Vanhaa testamenttia on hepreaksi. Fraasiin "Vanhaikäinen" (attiq yômîn), kuten eräs MAP-lainen lähde huomauttaa, "ei heprean kielisissä teksteissä ole viittauksia Jumalaan". Täten se että lukee tämän fraasin viittauksena Jumalasta (ja kriitikoiden mukaan ainoasta Jumalasta),johtuu kaananilaisesta tarusta sekä Baalin kuvauksista esim Ugratisissa teksteissä. 4 MAP on tyytyväinen, kun heillä on laajempi näkökulma asiasta - kiitos myöhemmän ajan ilmoitusten. Kuten useat muut kristityt, MAP-kirkon jäsenet havaitsevat useita yhtymäkohtia Kristuksen (joka on Jumala) ja Aadamin välillä. Kristusta jopa kutsutaan toisinaan "toiseksi Aadamiksi". Joten ei ole hämmästyttävää, kun OL 27:11 yhdistetään Aadam ylösnousemuksen ja korotuksen jälkeiseen iankaikkiseen titteliin tai statukseen ... odottaahan MAP-teologia loppujen lopuksi ihmisen jumalallistamista, joten Jumalaa ja Aadamia ei katsota täysin "erilaisiksi" ja "erillisiksi". Joten MAP-laisilla ei ole minkäänlaista ongelmaa nähdessään Aadamin saavan jumalallisen tittelin tai leiman — he eivät välttämättä näe tätä joko-tai tilanteena. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he uskoisivat, että Aadam ja Jumala olisivat sama olento, vaan vain, että he jakavat saman jumalalllisen luonnon. Tuollainen ajatus on täysin vieras kristikunnalle, joka käsittää Jumalan aivan täysin erilaiseksi, kuin Hänen luomakuntansa. Jälleen kerran tapa, jolla lähestymme raamaatullisia tekstejä, vaikuttaa siihen miten ymmärrämme sen. Opi lisää: Aadamin Wiki artikkelit [46] Vanhaikäinen [47]

3.17 25. Miksi Mormionin kirja sisältää laajoja sanatarkkoja lainauksia Raamatusta, jos kerran MAP-kirkko on oikeassa siinä, että Raamatussa on virheitä?

FAIRin analyysi: Olisi oikeammin sanoa että Mormonin Kirja opettaa että Raamatusta on poistettu selviä ja kallisarvoisia asioita 1 Nefi 13:28 [48]. Loppu mikä löytyy Raamatusta on sekä totta että arvokasta. Myöhempien Aikojen Pyhät käyttävät pyhäkoulussaan Raamtun lukuun kaksi vuotta. He rakstavat tuiota kirjaa. He vain yksinkertaisesti kieltäytyvät uskomasta että Raamatussa on KAIKKI mitä Jumala on sanonut tai KAIKKI mitä hän voi sanoa. Jumala pystyy puhumaan ihan koska vaan Hän haluaa. Oppiaksesi lisää asiasta: Raamatun perusasioita [49] Todisteita siitä, että Raamatusa on tapahtunut muutoksia ja poistoja alkuaikoina, katso tänne [50] Lisää: Raamatullinen täydellisyys [51]


3.18 26. Miksi Mormonin kirjassa on lainattuna kuningas Jamesin korostetut raamatunkäänöksen sanat, jotka lisättiin siihen 16 ja 17 vuosisadan kääntäjien toimesta?

FAIRin analyysi: Joissakin Raamtuissa on lisätyuta sanat laitettu vinokirjaimin. Ne oli pakko lisätä jotta käännös olisi ollut järkevä: Asiayhteys usein Hebreassa ja Kreikan kielessä vihjaa sanaan joka on Englanninkielessä kirjoitettava jotaqt lause olisi järkevä. (Italics can mislead us, however, in suggesting that there is such a thing as a word-for-word translation without interpretation, save for the italics.) Täten joskus vinokirjaimet ovat tarpeellisia ja Josephin, tai jokun muun kääntäjän on ollut pakko kirjoittaa ne käännökseen. Joissakin tapauksissa Joseph poisti vinokirjain sanoja. (Ei ole edes selvää, että Joseph omisti Raamatun Mormonin Kirjan käännöksen aikoina, vielä epätodennäköisempää on, että hän tiesi, mitä vinokirjaimet tarkoittivat.) Oikeastaan kyhsymys kuuluu: miksi Mormonin Kirja on niin samanlainen (ja välilä jopa identtinen), kuin Kuningas Jaakon käännös? Jos Joseph olisi yrittänyt väärentää kirjaa (kuten kriitikot väittävät) miksi hän olisi lainannut Raamatusta, ainoasta kirjsta jonka varmasti kaikki hänen lukijansa tuntisivat. Lisää: Joseph Smithin käännös ja Mormonin Kirja [52]


3.19 27. Jos Mormonin kirja oli kaiverrettu kultalevyille tuhansia vuosia siten, kuinka siinä voi lukea täydellisesti 1611 luvulla kirjoitetun englanninkielisen kuningas Jamesin Raamatun käännöksen mukaan? If the Book of Mormon was engraved on gold plates thousands of years ago, why does it read in perfect 1611 King James Version English?

FAIRin analyysi: Koska Joseph Smith käänsi sen King Jamesin Englannin kielelle Miksi modernit Kreikan ja Hebrean kieliset Raamatun käännökset Kuullostavat moderniklta Englannilta, vaikka teksit ovat satojen tuhansie vuosien ikäisiä? Siksi, koska kääntäjät ovat kääntäneet ne sellaisiksi. Alkuperäistetkstistä ei kerrota mitään. Ranskalaiset kääntäjät tekevät aivan erilaisen käännöksen kuin Englantilaiset, mutta alkuperäiskirjoitukset pysyvät samoina. Tuomitsevatko kristityt Raamatun Onko Raamattu kristityiden mielestä kin Sen teksdtit muistuttavat 21 vuidad Rngantia? Tässä hyvä esimetkki anti papioston järjettömistä kysymyksistä.


4 Kysymystä Raamatusta

4.1 28. Jos avioliitto on korotuksen edellytys, niin miksi Paavali sanoi, että ihmisen ei ole hyvä mennä naimisiin? (1 Kor. 7:1)

FAIRin analyysi: Paavali ei sano, että ei ole hyvä mennä naimisiin, vaan lainaa Korinttilaisten pyhien aikaisemmin hänelle lähettämän kirjeen sanoja. Paavali vastaa tähän heidän väitteeseensä ja kritisoim sitä. Lisää: Paavali sanoo, että naimattomuus on hyväistä? [53]

4.2 29. Jos kerran viisauden sana opettaa meitä pidättyväisyyteen, niin miksi Paavali kehoitti Timoteusta juomaan viiniä vatsansa takia? (1 Tim. 5:23)

FAIRin analyysi: Timoteuksen aikana vesi ei useinkaan ollut juomakelpoista. (Historiallisesti on mielenkiintoista että raittiusliitto aloitti USAssa vasta kun suht puhtaan veden saanti oli varmaa suurimmalle osalle ihmisistä, sitä emnnen oli alkoholi a sekoitettava veteen jotta se olisi juotavaa) Viisauden sana annettiin nykyajan pyhille suojaksi " salaliittojen ihmisiä vastaan viimeisinä aikoina." Varmastikkaan meidän ei tarvitse katsoa kauaksikaan nähdäksemme tällaisia terveyttä vastaan tehtyjä liittoja kuten tupakkayhtiöt sekä huumeiden myyjät. Tästä näemme miksi nykyajan ilmoitukset ovat niin tärkeitä, se mikä on vaarallista nykyaikana (tupakka teollisuus, huumeeet, alkoholi...) tarvitsevat erilaisia neuvoja Jumalalta kuin 200 vuotta sitten jolloin saattoi kuolla vatsatautiin jonka aiheutti huono vesi. Vesi oli tuolloin paljon suurempi riski kuin maksatauti tai vatsasyöpä. Samantapainen kysymys jonka kristittyjen kriitikoiden olisi kysyttävä itseltään voisi olla vaikka: Miksi Paavali pyysi Timoteusta nauttimaan viiniä vaikka se voi aiheuttaa jopa vuotavan vatsahaavan, maksakirroosin ym..? Tämä kysymys on aivan kuin ne joissa Joseph Smith tai Brigham Young esittivät suositun, tosin väärän, mielipiteensä tieteellisistä asioista. Paavali ei ole sen vähempää apostoli vaikka antoikin huonon neuvon koska hänen neuvonsa alkoholista vatsan hoidossa oli väärä. Lisää: Viiniä vatsalle ja viisauden sana [54]


4.3 30. Mikäli viisauden sanan – joka kehoittaa meitä käyttämästä kahvia, teetä, alkoholia ja tupakkaa – on tärkeä meidän korotustamme silmällä pitäen niin, miksi Jeesus sanoi, että mikään mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, ei pysty häntä saastuttamaan? (Mark 7:15)?

FAIRin analyysi:

Viisauden sana ei mainitse, että nämä aineet "eivät olisi meille hyväksi". Jäsenet uskovat, että on tärkeätä totella viisauden sanaa, koska Herra on käskenyt meitä olemaan tekemättä jotakin, ja me olemme luvanneet olla tekemättä sitä. Meidän olisi pidettävä Herralle anatamamme lupaukset. Juutalaiset lupasivat olla syömättä sian lihaa, joten se olisi heille synti, jos he söivät sitä, ei siksi, että sika saastuttaisi heidät, tai ei olisi heille hyväksi, vaan koska sillon he olisivat tottelemattomia (Kuten Jeesus sanoi: Se mikä tulee ulos...) ja osoittaa, että emme todellisuudessa rakasta ja luota Herraan. Periaate, joka on tämän kaiken perustana on tottelevaisuus, ei viisauden san itsessään. Lisää: Viisauden sana [55]

4.4 31. Mikäli Jeesus on Vanhan testamentin Jehova (Herra), ja Elohim on God (Jumala) voitko selittää minulle 5 Moos. 6:4 “Kuule Israel! Herra (Jehova) meidän Jumalamme (Elohim), Herra (Elohim) on yksi (Jehova).

Toinen mahdollinen käännös tähän on "kuule Israel: Herra (Jehova) on meidän Jumalamme (Elohim), Herra yksin" (ESV viite). Tässä tapauksessa "Elohimiä" on käytetty "Jumalaa" tarkoittavana tittelinä, kun taas "Jehovaa" on käytetty nimenä. ("Hear, O Israel: The LORD [Jehovah] is our God [Elohim], the LORD alone")Tämä käännös viitta myös muiden ei-Israelilaisten jumalien olemassaoloon, kuten 5 Mooses 32:8-9stä voi lukea. Lisäksi emme voi olettaa että titteleitä "Jehova" ja "Elohim" on aina käytetty samalla tavalla muinaisissa kirjoituksissa, sillä näin ei ole tehty, eikä näin tehdä nykyäänkään. Näiden titteleiden käyttö Isästä ja Pojasta MAP kirkon tavoin on uutta, 1900 luvulta ja niitä käytetään selventääksemme Jumaluuden eri jäseniä. Ei voida olettaa että muinaiset kirjoittajat käyttivät termejä aina samlla lailla. "Elohim" termin käyttö saattaa tarkoittaa, sisällöstä ja kieliopista riippuen "Jumala", "jumalat" tai sen voisi jopa kääntää parhaiten sanalla "enkelit" tai "Taivaalliset olennot". Lisää: Elohim ja Jehova [56]

4.5 32. Miksi Mormoni Kirkko opetaa että me voimme mennä naimisiin taivaassa, vaikka Jeesus sanoi, Matt 22:3 että; ylösnousemuksessa ei mennä naimisiin eikä viedä vihille?

FAIRin analyysi:

Oikealla valtuudella voidaan avioliitot jatkuvat ylösnousemuksen yli; niitä ei tosin voi solmia ylösnousemuksen jälkeen. Raamattu opettaa että mies ja nainen eivät ole täydellisiä Jumalan edessä ilman toisiaan (katso Korinttilaiset 11:11).

Kirkko opettaa, että avioliitot on tehtävä täällä maan päällä, joko sijaistoimintana tai asianomaisten avulla. Täten kaikki tällaiset avioliitot on tehtävä, joko täällä maan päällä tai henkimaailmassa ja ne on thetävä joko nyt tai tuhatvuotiskauden aikana.

Lisää: Avioliittoa ei tarvita korotukseen [57]

4.6 33. Kuinka uskollisista mormoni miehistä voi tulla Jumalaia kuleman jälkeen kun Jumala sanoo Jesaja 43:10 Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaan, eikä minun jälkeeni toista tule. (Engl. Jumala isolla)

FAIRin analyysi:

Kriitikot ymmärtävät usein väärin opin jumalaksi tulemisesta (theosis). Kuitenkin se on oppi jonka tapa usein alkukristitty sekä modernin idänkirkon piirissä (ortodoksien) oleva oppi. Kuitenkin tässä on kysymys Jesajan kirjoitusten ja sen muinaisen ympäristön väärintulkinnasta sitä muuhuhun Raamattuun verrattaessa.

Opi lisää: "Ei muuta Jumalaa minun rinnallani" [58]


4.7 34. Jos Jumalalla oli isä joka oli Jumala, kuinka Jesaja 44: 8 sanoo että tämä ei tunne häntä?

FAIRin analyysi:

Jälleen kerran väärinymmärretty tämä jae.

Lisää: "Ei muuta Jumalaa minun rinnallani" [59] Katso myös: Jumalien jatkuva kehittyminen? [60]

4.8 35. Jos Jumala kerran oli ihminen joka edistyi Jumalaksi, kuinka selität Psalmin 90:2 .. ”iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä Jumala.”

FAIRin analyysi:

Ainoa asia mistä olemme varmoja, tämän asia suhteen, on että Isä Jumala koki kuolevaisuuden kuten Kristuskin. Jeesus oli kuitenkin Jumala ennen, kuin hän koki kuolevaisuuden ja samoin saattoi olla, että myös Jumala oli. Emme yksinkertaisesti tiedä. Lisää: Jumalan muuttumaton luonne [61]


4.9 36. Kuinka Jumala voi olla korotettu ihminen kun 4 Moos 23:19 sanoo että Jumala ei ole ihminen?

FAIRin analyysi:

Oikestaan Raamattu sanoo tuossa kohdin seuraavaa: Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valehtelisieikä ihmislapsi että hän katuisi (engl. muuttaisi mieltään). Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?

Täten opetus tässä on, että Jumala ei ole erehtyväinen kuolevainen, joka muuttaa suunnitelmiaan, tai joka sanoo tekevänsä jotakin eikä sitten kuitenkaan tee sitä. Sitä vastoin, on kuitenkin olemassa Raamatullisia todisteita Jumalan fyysisestä ruumiista, jonka mukaan ihmisen ruumis tehtiin. Lisää: Jumalan ruumis [62]


4.10 37. Miksi Mormonkirkko opettaa että Jumala (Elohim) oli seksuaali suhteessa marian kanssa saadakseen aikaan Jeesuksen kun sekä Matteus että Luukas opettavat että hän oli neitsyt. (The Seer, January 1853, p. 158)?

FAIRin analyysi:

"The Seer" [63] Oli julkaisu josta ensimmäinen presidenttikunta virallisesti snoutui irti heti sen ilmestyttyä. Joten tämä EI ole MAP kirkon oppia. Myöhempien aikojen Jeeuksen Krsituksen Kirkko uskoo Kristuksen neitsyestä syntymiseen, mutta heillä ei ole oppia siitä MITEN tällainen ihme on voinut tapahtua. Lisää: Jeesuksen Kristuksen syntymä [64]


4.11 38. Miksi Mormonikirkko opettaa, että Jeesus maksoi syntivelkamme Getsemaanessa kun 1 Piet 2:24 kertoo sen tapahtuneen ristillä?

FAIRin analyysi:

Sovitusuhri alkoi Getsemanen puutarhassa ja huipentui ristin kuolemaan. Voimme evankeliumeista nähdä, että kärsiminen alkoi Getsemaanessa ja jatkui siihen asti, kun Jeesus sanoi ristillä "se on täytetty". Kumpikaan näistä ei ollut vähäpätöinen tapahtuma ja molemmat sisälsivät kärsimyksen jota emme voi ymmärtää (OL 19:18 [65] ). MAP kirkkon usko ei ole poikkeava tässä opinasiassa. Tämä vihamielinen kysymys näyttää vihjaavan, että MAP kirkon jäsenet eivät arvostaisi Kristuksen pelastavaa ristinkuolemaa, mutta se on väärä syytös. Voi olal että kirkko joskus korostaa sitä mitä tapahtui Getsemaanessa, koska taradistionaaliset kristityt ovat olleet kauan keskittyneitä ristiin taiteessa, ikoneissa, ja rituaaleissa. Kuitenkin Getsemanea ei saa sivuuttaa, paikkaa jossa valui "Hiki... kuin suuret veripisarat" koko maailman ihmisten syntien tähden (Luuk 22:44; Alma 7:11 ja DC 19:18). * It may be that the Church sometimes emphasizes Gethsemane, because traditional Christianity has long focused on the cross in art, iconography, and ritual. Yet, Gethsemane must not be overlooked, where Christ "sweat...as it were great drops of blood" for the sins of all humanity (Luke 22:44; see also Alma 7:11 [66], DC 19:18). Lisää: Ristiin naulittiinko Jeesus ristille? [67]


4.12 39. Miksi Bruce McConkie kirjoitti että ihminen pystyy niin suureen syntiin, että se estää Kristuksen pelastavan veren vaikutuksen (Mormon Doctrine, 1979, p. 93) kun Raamattu sanoo, että Kristuksen veri puhdistaa meidät klaikesta synnistä? (1 John 1:7)?

FAIRin analyysi:

McConkien "Mormon Doctrine" ei ole virallinen MAP kirkon julkaisu. [68] Tässä tapauksessa kuitenkin Vanhin McConkie on kuitenkin oikeassa sillä Jeesus opetti että oli olemassa anteeksiantamaton synti (Matteus 12:31-32):

31 Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmiselle anteeksi, mutta Hengen pilkkmista ei anteeksi anneta. 32 Ja jos joku sanoo snan ihmisen Poikaa vataan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.

Joten 1 Johannes tarkoittaa että mikä tahansa synti jonka voi saada anteeksi puhdistuu Krsituksen veriuhrin avulla ja vain sen avulla. Myöhempien Aikojen Pyhät käsittävät "Pyhän hengen pilkka" on Kristuksen sovitustyön kieltäminen vaikka sen täysin ymmärtää tai tuntee. Myöhemmin Johannes tarkentaa sanojaan tehden selväksi että on olemassa synti joka on anteeksi antamaton.

1 Joh 5:16 : Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämänniille nimittäin jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä joak on kuolemaksi; sitä minä en sano, että olisi rukoiltava.

Tämän jakeen neuvo on että meidän tulisi rukoilal niiden puolesta jotka ovat tehneet syntiä, paitsi jos he ovat "tehneet kuoleman syntiä" jota ei voida antaa anteeksi. Nähtävästi Krsituksen sovitustyön hylättyään se ei voi häntä pelastaa joten hän ei saa anteeksiantoa tuosta synnistä. Lisää: Anteeksiantamaton synti [69]


4.13 40. Miksi MAP kirkko opettaa että ihminen oli ensin henkiolento, kun 1 Kor.15:46 sanoo että fyysinen ruumis oli ennen henkistä?

FAIRin analyysi:

1 Korinttolaiskirje ei puhu luomisen järjestyksestä, vaan pahan ihmisen muuttumisesta hengellisiksi, uudesti syntyneeksi ihmiseksi. Täten tietenkin fyysinen (ruumiillinen) ihminen tulee ensin ja sen jälkeen tulee hengellinen (uudelleen syntynyt) ihminen, joka syntyy Kristuksen kautta.

Raamatulliset lausunnot viittaavat siihen, että Jumala on henkiemme isä ja että hän tunsi meidät ennen syntymäämme (Jeremia 1:5)

Lisää: Ensimmäinen korittilaiskirje 15 ja henkiruumiit [70]


4.14 41. Koska Jeesuksen lausuma,” Olkaa siis täydellisiä” (Matt.5:48) on nykyajassa, oletteko siis täydellisiä nyt? Uskotteko tulevanne pian täydellisiksi? Kuinka teidät tehdään täydellisiksi Hebr 10:4n mukaan?

FAIRin analyysi:

Tässä elämässä täydellisyys on jotakin minkä voi saavuttaa vain Jumalan armon aj Krsituksen avulla. Hänen täydellisyydestään tulee meidän täydellisyyttämme liiton yhteyden vuoksi. Moroni 10:32 Niin, atulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa btäydellisiksi hänessä ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja crakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa; ja jos te Jumalan darmosta olette täydellisiä Kristuksessa, te ette mitenkään voi kieltää Jumalan voimaa. 33 Ja vielä, jos te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuksessa ettekä kiellä hänen voimaansa, silloin te olette apyhitettyjä Kristuksessa Jumalan armosta, Kristuksen bveren vuodattamisen kautta, mikä kuuluu Isän liittoon teidän syntienne canteeksiantamiseksi, niin että teistä tulee dpyhiä, tahrattomia.

Kuitenkin Matt. 5:48 ehdottaa että tulee olemaan aika jolloin tulemme olemaan täydellisiä kuten Jumala. Tätä emme kuitenkaan saavuta tässä elämässä emmekä vielä pitkään aikaan kuolemankaan jälkeen. Lisää: Jumaluus/ihmisen määritelmä [71]


4.15 42. Miksi Mormonit sanovat että kepit Hesekiel 37ssä ovat Raamattu ja Mormonin Kirja, kun Hesekiel 37 20-22 kertoo n iiden edustavan kajhta eri kansakuntaa, ei kahta kirjaa.

FAIRin analyysi:

Symboolit eivät sulje toisiaan pois. Keppi voi olla kansakunnat ja jokaisella kansakunnalla on todistus Kristuksesta, todistus, joka auttaa kadonneen Israelin keräämisessä. Hesekielen kirjoituksen tulkinta on uutta Myöhenpien aikojen pyhille. Se ei kuitenkana tarkoita että se olisi ainoa tapa ymmärtää tämä asia, tai että Hesekiel tarkoitti sillä juuri tuota.

Lisää: Mormonin Kirja Efraimin keppinä http://en.fairmormon.org/Book_of_Mormon_as_the_stick_of_Ephraim


4.16 43. Miksi MAP kirkko opettaa, että Jeesus ja Lusifer ovat henkiveljeksiä, kun sekä Johannes, että Kolossealais kirje opettaa että Jeesus oli kaiken luoja, siis myös Lusifetrin?

FAIRin analyysi:

Tämän kysymyksen tarkoituksena on enneminkin sensalisoida ja polarisoida uskoa kuinesittää järkevä kysymys. Hyvin todennäköistä on että assosioinnilla yritetään herättää jonkinlaista syyllisyyden tunnetta. Lyhyt vastaus samantapaiseen retoriseen kysmykseen - kriitikko, Juudas ja Hitlerkin ovat myös veljiä. Mutta se tosiasia ei välttämättä mustaa hyvää kriitikkoa. Kaikki Adamin pojat 8myös kaikki aikaisemmat sukupolvet) ovat veljiä keskenään. Myöhempien Aikojen Pyhät uskovat todella että on järkevää ajatella että Jeesus, enkelit (heidän joukossaan langenut enkeli Lusifer)ja Aadam sekä kaikki hänen poikansa ovat Jumalan poikia ja täten veljeksiä. Raamattu todistaa meidän veljeydestämme. Yhdenkään kristityn ei pitäisi olla asiasta eri mieltä. Ehkäpä erimielisyys johtuu siitä että Myöhempien Aikojen Pyhät uskovat aikaisempaan olemassaoloon? Mutta tämän uskon ei tulisi tehdä tyhjäksi koko kristikunnan uskomaa ihmisten veljeyttä. Riittaneen kun sanomme että Myöhempien Aikojenb Pyhät uskovat että jeesukselal krsituksella oli erikoinen asema aikaisemmassa olemassaolossa, asema jot amuilla ei ollut. Sen tekee selväksi kirjoitusten ensimmäisia kohtia Jeesuksesta krsituksesta: Abraham 3:24-28 24 Ja heidän joukossaan seisoi eräs, joka oli Jumalan kaltainen, ja hän sanoi niille, jotka olivat hänen kanssansa: Me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua;25 ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä;26 ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää; mutta ne, jotka eivät pysy uskollisina ensimmäisessä asemassansa, eivät saa kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa; ja niille, jotka pysyvät uskollisina toisessa asemassansa, annetaan lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti.27 Ja Herra sanoi: Kenet minä lähetän? Ja yksi vastasi, Ihmisen Pojan kaltainen: Tässä olen, lähetä minut. Ja toinen vastasi ja sanoi: Tässä olen, lähetä minut. Ja Herra sanoi: Minä lähetän ensimmäisen.28 Ja toinen vihastui eikä pysynyt uskollisena ensimmäisessä asemassaan, ja sinä päivänä monet seurasivat häntä. Kellään muulla ei ollut Kristuksen satusta. Jeesuksen Krsituksen erityinen status aikaisemmassa olemassaolossa tarkoittaa että Lusiferin veljeys ja meidän veljeytemme Hänen kanssaan siellä on aivan sama kuin veljeytemme Häneen täällä maan päällä. Veljiä kyllä. Erilaisia kyllä.

Kolosialasikirje 1:16 (Luominen Kolossalaiskirjeessä)[72]

Lisää: Jeesus Kristus on Saatanan veli[73]

Huomaa myös sanan "kaikki" varovainen käyttö kirjoituksissa evankelisen johtaja Charles Spurgeon:

"Koko maailma seuraa Häntä." Seurasiko KOKO maailma todella Häntä? "Sitten koko Juudea tuli ja hän kastoi sen Jordanissa." Kastettiinko KOKO Juudea tai Jerusalem Jordanissa? "Te olette Jumalsta pienet lapset" ja "Koko maailma on synnin vallassa." tarkoittako "koko maailma" kaikkia? Jos niin niin mitä tarkoitta että siellä oli joitakin jotka olivat "Jumalasta?" Sanoja "maailma " ja "kaikki" käytetään, pyhissä kirjoituksissa, seitsemässä tai kahdeksassa eri tarkoituksessa; ja hyvin harvoin "kaikki, koko" tarkoitta kaikkia ihmisiä henkilökohtaisesti. (Particular Redemption, 28 February 1858)

Toisin sanoin, mikäli Raamattu käsitetään yksiselitteiseksi ja selväksi, mikäli Johannes ja Paavli tarkoittivat tällaista filosofisesti absoluuttista selitystä sanalle "koko", he olisivat varmasti selventäneet asiaa akateemisesti seuraavissa jakeissa, jolloin Raamattu olisi systemaattisempaa teologiaa, sekä siinä olisi vähemmän uskonnon historiaa sekä moraalisia opetuksia sekä yklsinkertaisia todistuksia Jumalan olemassa olosta ja rakkaudesta.


== 4.17 44. Miksi Mormoni miehillä on käytössä Aaronin pappeus vaikka Heb 7:11-12 opettaa selvästi, että se vaihdettiin johonkin parempaan? ==

FAIRin analyysi:

Vanhin M. Russell Ballard 12 koorumista kuvailee oppia seuraavsti:

Koska kaikki pappeus on Meløkesedekin pappeutta, Aaronin pappeuden ollessa osa sitä, se joka ylennetään Melkesedekin pappeuteen ei kadota Aaronin pappeutta...

Kirkko käyttää Aaronin pappeutta valmistavana pappeutena, eikä väitä että Meløkesedekin pappeuden haltijoilal ei olisi suurempi voima ja autoriteetti ja että se on tärkeätä Kristuksen kirkon hallinossa.

On myös huomatttavaa että pappeus ei ollut tasa-arvoista Uuden Testamentin kirkon aikanakaan. Esimerkiksi moni oli kstettu vedellä (Aaronin pappeuden ordinanssi) mutta he eivät vielä olleet saaneet Pyhää Henkeä ennen kuin yksi apostoleista pani kätensä heidän päälleen (Melkesedekin pappeuden toiminta tapa). Katso Apostolien teot: 8:15-19 ja 19:2-6

Lisää: Hebrealaiskirje 7 ja Aaronin pappeus[74]


4.18 45. Mikäli johtajanne ovat oikeassa oikean kirkon täydellisestä luopumuksesta totuudesta, oliko Jeesus väärässä sanoessaan että tuonelan portitkaan eivät sitä voittaisi (Matt. 16:18)

FAIRin analyysi:

Kriitikot tekevät jälleen virheen alkuperäisen Kreikankielisen tekstin tulkinnassa. Tässä tapauksessa "tuonela" ei viittaa pahan tai Saatanan voimaan.

Sana joka on käännetty "tuonelaksi" (Eng. käännös helvetti) on oikeastaa Hades, jossa kuolleman ruumiistaan erottamat sielut odottavat. Se että Hadesin portit eivät pysty pysäyttämään Kirkkoa voi tarkoittaa että sen portit eivät pysty pysäyttämään kirkkoa tulemasta Hadesiin. (Verrataksemme Nikodemuksen evankeliumiin "portit" jotka mainitaan Psalmissa 24 ovat Hadesin portit ja siellä tehtiin yritys pitää Jeesus poissa sieltä kuoleman ja ylösnousemuksen väklisenä aikana. Katso Nikodemuksen Evankeliumi Osa II, 6 AND 8:436-437) Toisin sanoen Kristuksen kirkon, hänen opetuslapsensa saarnaisivat evanekliumia ei ainoastaan elävien vaan myös kuolleiden keskuudessa, eikä edes Hadesin portit pystyisi pitämään heitä ulkona sieltä.

Toinen käsitys on, että tämä "kukistamaan" (Engl. Prevail) tarkoittaa ennemminkin sisällä Hadesissa olijoiden siellä pitämistä. Tämän ajatuksen mukaan Matteuksen jae tarkoittaa, jotakin joka jo on heissä, eikä heidän ulkopuolellaan. Tämän tulkinnan mukaan Kristus sanoo että Hänen Kirkkonsa olisi kohta vain henkimaailman porttien sisäpuolella maanpäällisen luopumuksen tähden, mutta että kirkko myöhemmin tulisi ulos henkimaailmasta takaisin maan päälle - että Hänen kirkkonsa rajoittuisi hetkeksi henkimaailmaan, jonka portit pitäisivät sen sisällään, mutta että myöhemmin Kristuksen alkukirkon jäsenet (kuten Pietari, Jakob ja Johannes) tulisivat ilmestyen Hadesin porttien ulkopuolella ja palauttaisivat evankeliumin maan päälle.

Kummatkin yllä mainitut ovat mahdollisia oikeita tulkintoja. Molemmissa on kaikki Raamatun tulkinnan tiedot.

Lisää: Luopumus ja "helvetin portit"[75]


5 Erilaisia ja yleisiä kysymyksiä

5.1 46. Jos fyysinen ruumis on välttämätön, jotta vosi tulla Jumalaksi kuinka Jeesus saattoi olla Jumala ennen, kuin hänellä oli fyysistä ruumista?

FAIRin analyysi:

Ruumiin saaminen on välttämätöntä täyden ilon saavuttamiseksi O&L 93:33 [76]. Jeesuksen oli tärkeätä saada ruumis, mutta se missä järjestyksessä se tapahtui ei ollut tärkeätä. (Lentääkseen toiseen maahan tarvitaan passi ja lentolippu. Ei ole väliä missä järjestyksessa ne hankkii, mutta tärkeätä on, että omistaa molemmat päästäkseen määränpäähänsä.) Jos järjestyksellä on väliä, niin Kristittyjen olisi selitettävä, kuinka Kristuksen sovitus voisi koskea kaikkia niitä jotka jo olivat syntyneet ja kuolleet kauan ennen Hänen ristiinnaulitsemistaan. Se tosiasia että sovitus koskee kaikkia varoittaa meitä valitsemasta tiettyä järjestystä Kristuksen maanpäällisen ruumiin saannille.

Lisää: Kristus jumalallinen ennen syntymäänsä. http://en.fairmormon.org/Jesus_Christ/Deification_before_mortality


5.2 47. Luuletko että MAP kirkko aikoo uudelleen arvioida opetustaan että Amerikan intiaanit olisivat Juutalaista syntyperää nyt kun DNA on osoittanut, että he oikeastaan ovat Aasialaista perua?

FAIRin analyysi:

MAP kirkon oppeihin ei koskaan ole kuulunut että Mormonin Kirjan ihmiset olisivat "juutalaisia". He olivat Efraimin ja Manassen kahden muun Israelin syukukunnan jälkeläisiä. Heitä voidaan kutsua "juutalaisiksi" vain siinä mielessä että he olivat kotoisin Jerusalemsita.

MAP kirkon opissa on mukana vain se, että jotkut ameriikan Intiaanien esivanhemmat olivat kotoisin Lähi-Idästä ajalta noin 600 eKr. Suurin osa tiedemiehistä 1900-1950 luvun tienoilta lähtien ovat käsittäneet Nefin jälkeläisten määrän erittäin pieneksi.

Jos Lehi jätti joitakin jälkeläisiä lainkaan, niin silloin Lehi on kaikien Ameriikan Intiaanien yksi esi-isistä[77]. Moni ei ymmärrä että usea tämän maailman ihminen voi laskea esi-isäkseen mm Charlemagne, muhammed, Canfutse, Nefiteri ([78])

Tästä asiasta on paljon luettavaa:

Lisää: Amerikan Intiaanit ja Laamannilaiset [79]

Mormonin Kirjan DNA todisteet [80]

Maantiede ja DNA [81]


5.3 48. Jos Mormoni Kirkkon todella ottaisi moniavioisuuden takaisin, kuinka luulet vaimosi suhtautuvan siihen että ottaisit toisenkin vaimon?

FAIRin analyysi:

Tämä on selvästi johdatteleva kysymys - se on hypoteettinen ja sen tarkoituksena on herättää negatiivisia tunteita. Yleinen pääperiaate kuitenkin on aina että yksityinen jäsen saa päättää onko uusi käytäntö kirkossa Jumalasta, ja tekeekö sen mukaan. Näin on aina ollut. Ihmisten oli päa¨tettävä kuuntelisivatko he Moosesta vai eivät, kun tämä kertoi kansalle mitä Jumala halusi heidän tekevän. Ihmisten oli päätettävä kuunnellakko Samuelia, Davidia tai Elijaa heidän kkertoessaan Herran tahdon. Heidän oli itse päa¨tettävä kuulivatko Jeesusta itseään, joka kun usea lopetti seuraamasta Häntä kysyi opetuslapsiltaan " Aiotteko tekin mennä pois?" (Joh 6:67)

Tottelevaisuus on aina henkilökohtainen kysymys.


5.4 49. Koska MAP kirkko opettaa että luopumus oikesta tosi kirkosta oli täydellinen, tarkoittaako se että Johannes ja ne kolme Nefiläistä jotka valitsivat maanpäälle jäämisen myös luopuivat?

FAIRin analyysi:

Ei. Luopumus tarkoitta ainoastaan että silloin ei ollut organisoitua Kirkkoa maan päällä eikä valtuutta tai oppia kuolleiden voitelemiseksi. Nefiläiset ja Johannes eivät käyttäneet pappeuden valtuuttaan muihin kirkossa. Ei ollut kuolevaisen pappeuden valtuutta eikä Kirkkoa jolala oli valtuus toimia Juamlan nimessä.

Lisää: Pappeutta maanpäällä luopumuksen aikana? [82] Luopumus portal[83]


5.5 50. Miksi Mormonien temppeliseremoniat ovat salaisia, kun taas VTn aikaiset temppeliseremoniat olivat kaikille vapaita?

FAIRin analyysi:

MAP-Kirkon temppeliseremonioista on usein kirkon Ensighn lehdessä, kirkon historiassa ja Mormonismin ensyklopediassa. On kuitenkin olemasas tiettyjä Temppelipalveluksen kohtia joita pidetään niin pyhinä, että niistä ei saa kertoa, tai keskustella ulkopuolisten kanssa. Näin oli myös asianlaita muinaisen Israelin Temppelin aikoina - pakanat eivät koskaan saaneet lupaa astua sisään kolmelle temppelialueelle; Ulkopihalle, sisäpihalle ja kaikkein pyhimpään, Temppelin sisäänkäyntejä vahtivat vahdit ja siellä oli lisäksi peittäviä verhoja näkösuojina. Suurin osa Israelilakisia ei koskaan päässyt Temppeliin katsomaan liittoja joita sen eri osissa tehtiin.

Monilla alkukristityillä yhdyskunnilla oli seremonioita tai Jumalan palveluksia (joihin usein viitattiin sanalla "mysteeri") jotka olivat avoimia vain uskollisille, aktiiveille jäsenille. Tuomitsevatko kriitikot myös heidät?

Jeesus opetti myös apostoleilleen asioita joit ei saanut opettaa kaikille, tämä tehtiin yksityisesti. [84]

MAP Kirkko seuraa vain Jeesuksen mallin mukaista pyhien asioiden kunnioitusta. Matt 7:6. MAPkirkon jäsenet katsovat tämän laatuisen Kristillisen elämän ja palveluksen, joka on selvästi esillä historiassa ja kirjoituksissa, olevan kallisarvoista.

Lisää: Hugh W. Nibley, "Evangelium Quadraginta Dierum," Vigiliae Christianae 20 (1966):1-24; reprinted in Hugh W. Nibley, Mormonism and Early Christianity [85] (Vol. 4 of Collected Works of Hugh Nibley), edited by Todd Compton and Stephen D. Ricks, (Salt Lake City, Utah : Deseret Book Company ; Provo, Utah : Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 1987),10–44. ISBN 0875791271.[86]

6 Footnotes

1. [note] Tower to Truth Ministries, "50 Questions to Ask Mormons," towertotruth.net (accessed 15 November 2007). 2. [note] Arthur A. Bailey, "Adam," in Encyclopedia of Mormonism, 4 vols., edited by Daniel H. Ludlow, (New York, Macmillan Publishing, 1992), 1:15–16. [87] 3. [note] Joseph Smith, Jr., Teachings of the Prophet Joseph Smith, selected by Joseph Fielding Smith, (Salt Lake City: Deseret Book Company, 1976), 167. ISBN 087579243X. 4. [note] Daniel L. Smith-Christopher, "Ancient of Days," in Eerdmans Dictionary of the Bible, edited by David Noel Freedman, Allen C. Myers, and Astrid B. Beck, (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2000), 62. ISBN 0802824005.