Ensisijaiset lähteet/Joseph Smith/Ensimmäinen näky/1835 Kertomus

Etusivu

Ensisijaiset lähteet/Joseph Smith/Ensimmäinen näky/1835 Kertomus

Source

Joseph Smith Diary (1835–1836), original in Joseph Smith Collection, LDS Church Archives, Salt Lake City, Utah. Published in: Dean Jessee, Personal Writings of Joseph Smith. Text is taken from Wikisource. The editor notes that insertions are indicated like this and deletions are indicated like this.

Vuoden 1835 selostus

Joseph Smithin luona vieraili 9. marraskuuta 1835 juutalaispapiksi itsensä esitellyt mies, jonka oikea nimi oli Robert Matthias.1 Smith kuvaili tälle ensimmäistä näkyään. Seuraavassa on kirjurin muistiin kirjoittama selostus vierailun tapahtumista.

Maanantai 9. marraskuuta... Istuessaan talossaan tänä aamuna kymmenen ja yhdentoista välillä, eräs mies tuli sisään ja esitteli itsensä hänelle [Josephille] kutsuen itseään Joosuaksi, juutalaiseksi papiksi. Hänen olemuksensa oli jotain harvinaislaatuista, hänellä oli noin kolme tuumaa pitkä melko harmaa parta, ja hänen hiuksensa olivat myös pitkät ja iän huomattavasti hopeoimat. Hän näytti noin 50- tai 55-vuotiaalta mieheltä. Hän oli pitkä ja suora, hoikkavartaloinen, sinisilmäinen, kapeakasvoinen ja vaaleahipiäinen. Hänellä oli päällään vihreä kaapu ja samanväriset housut. Hänellä oli päässään musta kapeareunainen karvahattu. Puhuessaan hän sulkee usein silmänsä ja näyttää tavallaan mulkoilevan. Hän (Joseph) kyseli hänen nimeään, mutta ei saanut mitään lopullista vastausta. Keskustelun aihe kääntyi pian uskontoon, ja kun tämän kerronnan päähenkilö oli tehnyt joitain huomioita Raamatusta, hän [Joseph] alkoi kertoa hänelle [papille] olosuhteista, jotka liittyivät Mormonin kirjan esilletuloon, jotka olivat lähes kuten seuraavassa. Ollen mielessäni levoton uskonnon suhteen, katsoen eri järjestelmiä, joita ihmislapsille opetettiin, en tiennyt kuka oli oikeassa tai kuka oli väärässä, mutta minulle oli ensiarvoisen tärkeää, että minä olisin oikeassa niin tärkeässä ja iankaikkisia seuraamuksia koskevassa asiassa. Ollen täten ymmälläni menin hiljaiseen lehtoon ja kumarruin siellä Herran eteen, huomaten (jos Raamattu oli oikeassa) kysykää, niin teille annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan, etsikää, niin te löydätte, ja taas, jos joltakulta teiltä puuttuu viisautta, [sana “kysyköön” puuttuu tästä] sitä Jumalalta joka antaa kaikille vapaasti ja soimaamatta. Tieto oli se, mitä halusin eniten tänä aikana, ja vakaalla päättäväisyydellä saada sitä rukoilin Herraa ensimmäisen kerran yllä mainitussa paikassa, tai toisin sanoen, tein tuloksettoman yrityksen rukoilla. Kieleni vaikutti paisuneen suussani, niin etten voinut puhua, kuulin äänen takanani aivan kuin joku olisi kävellyt minua kohti. Yritin taas rukoilla, mutta en pystynyt; kävelyääni vaikutti tulevan lähemmäksi, nousin jaloilleni ja katsoin ympärilleni, mutten nähnyt ketään tai mitään, joka olisi voinut aiheuttaa kävelyäänen. Polvistuin uudelleen, suuni avattiin ja kieleni kirposi; rukoilin Herraa voimallisessa rukouksessa. Tulipatsas ilmestyi pääni yläpuolelle; joka pian lepäsi päälläni, ja täytti minut sanoinkuvaamattomalla ilolla. Persoona ilmestyi tämän liekkipatsaan keskelle, joka oli levinnyt kaikkialle ympärille mutta kuitenkaan mikään ei tuhoutunut. Toinen persoona, ensimmäisen kaltainen, ilmestyi pian: hän sanoi minulle syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Hän todisti myös minulle, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Näin monia enkeleitä tässä näyssä. Olin noin 14-vuotias kun sain tämän ensimmäisen kommunikaation.2 Tämän jälkeen Smith kertoo 17-vuotiaana kokemastaan enkelin vierailusta. On kiinnostavaa huomata, että joidenkin varhaisten mormonijohtajien tavoin myös Joseph Smith itse käyttää sanoja ”enkelten ilmestys” tarkoittaessaan Isä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä (Smith mainitsi eksplisiittisesti Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen jo vuoden 1832 selostuksessaan), kun hän kertoo kirjurin kirjoittamassa päiväkirjassa 14. marraskuuta seuraavaa: Aloitin ja annoin hänelle [Erastus Holmesille] lyhyen kuvauksen nuoruusvuosieni kokemuksista, noin 6-vuotiaasta siihen aikaan saakka, kun koin ensimmäisen enkelten ilmestyksen ollessani noin 14-vuotias. Myös ilmestyksistä, joita sain jälkeenpäin Mormonin kirjaan liittyen, sekä lyhyen kuvauksen kirkon synnystä ja edistymisestä tähän päivään saakka.3


Viitteet 1. Dean C. Jessee, toim., The Personal Writings of Joseph Smith, korjattu laitos (Salt Lake City: Deseret Book, 2002), s. 104.

2. Selostuksen kirjoitusasu on nykyaikaistettu. Selostus on luettavissa englanniksi mm. seuraavista lähteistä: Jessee, Personal Writings, s. 104-105, Scott H. Faulring, toim., An American Prophet’s Record: The Diaries and Journals of Joseph Smith, 2. laitos (Salt Lake City: Signature Books, 1989), s. 50-51 ja Kent P. Jackson, From Apostasy to Restoration (Salt Lake City: Deseret Book, 1996), s. 70-71.

3. Jessee, Personal Writings, s. 112-113 ja Faulring, An American Prophet’s Record, s. 59.