Joseph Smith/Moniavioisuus/Käytännöt moniavioisuudessa