Mormonin kirja/Maantiede

Etusivu

Mormonin Kirjan maantiede

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  
Mormoin kirja/Historiallisuus

FAIRMormonista < Book of Mormon Jump to: navigation, search Copyright © 2005–2010 Foundation for Apologetic Information and Research. Tämän sivuston sisältöä si saa kopioida, julkaista tai tehdä uudelleen ilman FAIRin lupaa.

FAIR: Myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon puolustusta vuodesta 1997. Tämän sivun perusta on vastaus usein FAIin sisustolle esitettyyn kysymykseen tai usein esitettyyn kysymykseen.


Kysymys

Viimeaikoina on ollut yhä enenevää erimielisyyttä eri akateemikkojen kesken Mormonin kirjan historiallisten totuuksien paikkanas pitävyydestä. Se mitä Mormonin kirjan kertoo uuden maailman historiasta on yritetty "todistaa" mahdottomaksi. Minulla on jopa joitakin MAP kirkon jäseniä ystävänä, joiden usko on horjunut siksi että Mormonin kirja ei ehkä olekkaan kirjaimellisesti totta kaikessa.

Ja nyt kysymys: Onko sillä oikeastaan väliä? Onko kirkolla todellakin jokin oppi joka käskee jäseniä uskomaan kirjaimellisesti Mormonin kirjan joka sanaan? Toiset uskonnot, kuten olen ymmärtänyt antavat jäsenilleen mahdollisuuden, mm Aatamin ja Eevan luomiskertomuksessa uskoa sen olleen metaforistinen tapa selittää luomisen korkeampaa totuutta, tarvitsematta uskoa asiaa kirjaimellisesti.

Katso myös: Kritisismin lähteet


Vastaus

Mormonin kirjan ja Raamatun välillä on perustavaa latua olevs kysymys joka vaikuttaa tämän saian käsitteløyymme. Raamattu on uskonnollinen kirjakokoelma joka tulee monesta eri lähteestä, monesta eri paikasta yhtä aikaa. Joten saatat kieltää Mooseksen ensimmäsien kirjan alun luomiskertomuksen kirjaimellisen ymmärtämisen, mutta saatat ymmärtää muita kohtia Raamatusta kirjaimellisesti, kuten Assyrialaisten voitto tai Babylonian pakkosiirtolaisuus. Mormonin Kirjan kansa on eri asia. Kaikki tulee Joseph Smithin kautta, joten jos se on vain Josephin keksintöä, niin sillä ei ole historiallista arvoa.

Tämän lisäksi Mormonin Kirja ja Raamattu jakavat keskenään myös tapahtumia. Joissakin kohdin kertoo Mormonin Kirja sen kirjoittamis prosessista. Osa teksitistä (Mormonin Kirjan alussa olevat)väittävät että niiden kirjoitukset ovat autenttisia eikä niitä muut ole kopioineet tai korjailleet. Toiset osat ovat aikaisempien lähteiden tai kirjoitusten kokoelmia, jotka on usein kirjoitettu satoja tai tuhansia vuosia alkuperäisestä kirjoituksesta. Jotkut näistä eivät ole ainoastaan lyhennelmiä, vaan käännöksiä aikaisemmista kirjoituksista. Näiltä osin ei Mormonin Kirja ole Raamattua erikoisempi, ja kun sen ottaa kirjaimellisena tekstinä, sitä voidaan arvioida ja luikea samoja kirjallisuuden kriteerejä käyttäen kuin Raamattuakin. Jotkut Mormonin Kirjan kirjoitukset voidaan katsoa kirjaimellisesti tarkemmiksi, kuin toiset. Käyttäkäämme esimerkinä kysymyksessä mainittua kertomusta Aatamisa ja Eevasta. Henkilöt jotak uskovat Raamatun kertomuksen Aatamista ja Eevasta olevan enemmänkin metamofisen luultavasti lähsetyvät Mormonin kirjaa samoin.

Onko sillä oikeastaan lainkana väliä? Jotkut ihmiset ovat yrittäneet väittää että historiallisuus ei merkitse mitään, yhdenmukaistaen mm Jeesuksen vertaukset. Tietenkin vertaukset oli tehty vertauksiksi eikä historiallisiksi tapahtumaksi joten tuo yleistys hajoaa nopeasti omaan mahdottomuuteensa.

Suurin osa Myöhempien Aikojen Pyhiä ovat sitä mieltä että Mormonin Kirjan sanoma olisi kadonnut jo kauan sitten jollei sillä olisi historiallsita taustaa. Jos se olis vain joku ei historiallinen kertomus, se haittaisi pahasti sen sanomaa. Jos Morm onin Kirja ei olisi se mikä se väittää olevansa voimme lopetta pakata ja mennä kotiin.

Herra teki kaikkensa näyuttääkseen että Mormonin Kirja todella oli historiallinen teos. Joseph sanoo, ensimmäisessä kirjoittamassaan kertomuksessaan Moronin vierailuista, niin selvästi kuin mahdollista:

Herran enkeli tuli ja seisoi edessäni ...... hän kertoi minulle että Manchesterin kaupungissa, Ontario County N.Y. oli maahan kaivettuna kultalevyjä joissa oli kaiverruksia jotka oli kaivertanut entisaikojen elävää Jumalaa palvelevat Moroni sekä hänen isänsä, sekä jotka oli säilytetty Jumalan käskyn mukaan ja voimalla ja että minun oli määrä mennä hakemaan ne.

Tämä on Palautuksen perusta, se on niin tärkeä että Herra kutsuin 11 todistajaa todistamaan levyistä, historiallisuuden ollessa heidän todistuksensa pää tavoite. Ottaen huomioon, että kolme pyhää kirjoitusta todistaa Mormonin kirjan historiallisuudesta ei tämä voi olla sivuseikka. Jotkut sanoisivat että Mormonin Kirjan historiallisyuuden kieltäminen on sama kuin kieltää kirkon perus opin.

MAP kirkon jäsenet saatavat olle eri mieltä pikkuseikoista. Jotkut voivat vapaasti uskoa, että jotkin osat ovat vain lisätty kertomuksen juonen takia, eivätkä ne ole laikaan tarkoitettu kirjaimelliseksi ja tarkaksi historialliseksi esitykseksi. Ja tavallisesti mielipideerot tällä tasolla vaikuttavat vähän (jos lainkan) ihmisen jäsenyyteen ja toimintamahdollisuuksiin kirkossa.

Entä jos joku tulee siihen tulokseen että Mormonin Kirja ei ole lainkaan historiallinen, onko hänellä paikkaa kirkossa? Luultavasti. Meidän verkkomme on suurisilmäinen. Tuo henkilö ei saa opettaa kyseenalaista näkemystään, muta jos hän on valmis pitämään nuo ajatukset itsellään, han voi jatkaa aktiivista kirkon jäsenyyttään vain vältellen historiallisuus kysymystä.


Käännös MLÅ

Loppuviitteet