Mormonismi ja rotuasiat/Mustat ja pappeus

(Ohjattu sivulta Mustat ja pappeus)

Etusivu

Mustat ja pappeus

Mormonism and racial issues/Blacks and the priesthood/Ban Mormonism and racial issues/Blacks and the priesthood/Repudiated ideas


Mormonismi ja rotuasiat/Mustat ja pappeus

FAIRMormon Käänös Tämä sivu on sisällysluettelon yhteenveto. Tarkempaa asiaa löytyy alla olevista linkeistä.

Kritisointi

• Kriitikot väittävät, että Jumala ei koskaan sallisi Hänen kirkkonsa kieltävän siunauksia tai etuja rodun tähden. • He kritisoivat sitä, että kirkko odotti vuoteen 1978 poistaakseen pappeus-sulun ja antaakseen mustille pappeuden. • Myöhempien aikojen pyhien johtajien tekstit, joita lainataan ennen vuotta 1978, he esittävät rasistisiksi. • He esittävät MAP -pyhien kirjoitusten kohtia, joilla jäsenet ennen yrittivät järkiperäistää pappeus-sulkua. • He asettavat kyseenalaiseksi ilmoitusten saannin prosessin, joka sai aikaan muutoksen, kuvaten sen vastaukseksi sosiaaliseen painostukseen tai valtion uhkaukseen poistaa kirkolta kaikille kirkoille annettu verottomuus -status. Katso myös: Kritisismin lähteet

Alaotsikot

Käyttävätkö kriitikot ns. kaksois-standardia kirkkoa kohtaan?

Voisiko Jumala koskaan kieltää joltakin rodulta tai ihmisryhmältä joitakin etuja?

Pappeussulun alkulähde?

Kirkon johtajien ennen vuotta 1978 antamien lausuntojen ymmärtäminen

MAP kirkon pyhien kirjoitusen lainaamisesta pappeus-sulun puoltamiseksi?

Pappeus-sulun poisto

Oliko sosiaalisella painostuksella osuutta pappeus-sulun poistamisessa?

Kirkon johtajien hylkäämät ihmisten aiemmat ajatukset sulun syistä.

Joseph Fielding Smithin LOOK Magazinissä 1963 esiintynyt rotusortoinen lausunto

Intro

Afrikkalaista syntyperää olevilta evättiin MAP -kirkon pappeus vuoteen 1978 asti. Tietyn päämäärän omaavat kriitikot, mutta myös vilpittömät tutkijat, joita kiitettävästi entisaikojen rasismi inhottaa, ovat käyttäneet tätä seikkaa sanoen entisaikojen (tai viimeaikojen) kirkkoa ja sen jäseniä rasistisiksi. Pappeus-sulun ymmärtäminen ei aina ole helppoa, koska sulun alun historialliset tiedot eivät ole selviä. Sulun alusta ei ole tuon aikaisia ensikäden tietoja. Jotkut jäsenet uskovat, että sen sai aikaan ilmoitus. Toiset uskovat, että kirkon johtajat vastasivat heidän orjapolitiikastaan johtuviin kirkkoon kohdistuviin uhkauksiin ja vaaroihin päättämällä rajottaa mustien amerikkalaisten jäsenyyttä ennen sisällissotaa, eikä tuota toimintaa lakkautettu heti. Joka tapauksessa, kun sulku kerran oli voimassa – oli se sitten ilmoituksen kautta tullut tai 19. vuosisadan kirkon polittikan herättämänä - eivät kirkon johtajat tunteneet, että he noin vain voivat muuttaa käytäntöä. Usea protestanttinen kirkkokunta uskoo “kaikkien uskovien pappeuteen” ja he selvittävät erimielisyydet opista neuvostojen, kokousten tai kansanäänestyksen avulla. Uusien sosiaalisten ryhmien kehittyessä (mm. ihmisoikeusliike, naisasialiike, “homojen” oikeus liike) kirkkokunnat joko hyväksyvät ne tai muuttavat aiempia sääntöjä. MAP kirkko ei toimi tällä tavoin, vaikka ne, jotka eivät ole jäseniä, eivät ehkä pidä siitä. Eivät jäsenet eivätkä johtajat tunne olevansa oikeutettuja muuttamaan aiempia käytäntöjä tai oppeja ilman suoraa ilmoitusta Jumalalta. Vaikka sulku häiritsi ja vaivasi monia jäseniä – sekä mustia että valkoisia – eivät johtajat tunteneet, että heillä olisi oikeus muuttaa sitä ilman jumalallista johdatusta. On myös tärkeää havaita, ettei pappeus MAP -kirkon taradition mukaan ole oikeus, eikä sen avulla voi myöntää tai saavuttaa hengellistä tai sosiaalista asemaa. Lisäksi poliittinen painostus kirkkoa kohtaan on saattanut hidastaa prosessia, koska jäsenet eivät usko, että Jumala antaa kirkon tulla ulkoisten voimien manipuloimaksi, jotta sopiva “ilmoitus” saataisiin aikaan vain sosiaalisen painostuksen vuoksi. On myös tärkeää antaa tunnustus kirkon jäsenten suhtautumiselle ennen vuotta 1978 : • Kirkon oppina ei koskaan ole ollut, että mustat olisivat vähempiarvoisia ihmisiä tai sieluja, kuten moni toinen kristillien kirkko uskoi. • Joseph Smith opetti, ettei mikään mustia mahdollisesti kohdannut henkinen tai ekonominen heikkous ollut syynä, vaan se, ettei heille annettu samoja mahdollisuuksia edetä opiskelussa kuin valkoisille. • Kirkon jäsenet olivat hartaita abolitionistejä (mustien vapauden kannattajia) ja heitä jopa vainottiin orjuuden vastaisen toiminnan vuoksi. • Kirkko ei koskaan jakanut seurakuntaa mustien ja valkoisten kokouksiin, vaan kaikki palvelivat yhdessä. • Ennen v. 1978 kirkko puolusti siviilioikeuksien tasa-arvoisuutta. Pappeus ei ollut kirkolle siviilioikeus- eikä arvoasteikkoasia, vaan siihen odotettiin ilmoitusta. • Sosiologian opiskelijat osoittivat, että ennen v. 1978 mormonit eivät olleet sen enempää tai vähempää raisitisia kuin aikalaisensa.

Rasistinen oppi?

Ehkäpä kaikkein harmillisinta sulun olemassaolosta olivat sen vilpittömät selitysyritykset. Koska useat jäsenet olivat vilpittömästi huolestuneita sulun oikeudenmukaisuudesta, moni yritti usean eri olettamuksen avulla keksiä sille selitystä. Tuollaiset ”kansan opit” eivät ole koskaan olleet virallisia, mutta ne levisivät laajalle jäsenten yrittäessä sovittaa eri ideoita Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja armosta sulun olemassaololle. Hyväuskoinen yritys toi kirkkoon sen hetkisiä protestanttien yleisiä ajatuksia mustista. Kirkon johtajat ovat toistuvasti korostaneet, että nämä selitysyritykset olivat vääriä eivätkä koskaan olleet virallista oppia. . Esimerkiksi vanhin Dallin H. Oaks osoitti, että jotkut johtajat ja jäsenet olivat vastoin neuvoja yrittäneet etsiä sululle tällaisia oikeutuksia: ... Herralle ei ole tunnusomaista antaa syitä. Jos me näin teemme, olemme yksin. Jotkut etsivät syytä sulkuun, ja on osoittautunut, että he olivat täysin väärässä. Tässä on opetus… Opetus jonka tuosta löydän on, että jo kauan sitten päätin uskoa käskyihin, mutta en usko niihin syihin, joita oli ehdotettu niihin. Herran tapana ei ole antaa syitä. Me voimme keksiä niihin syyt. ... viittaan johtajien antamiin syihin sekä niistä syntyneisiin muiden ihmisten ajatuksiin. Minusta syiden kehittely oli tarpeetonta. ... Älkäämme tehkö samaa virhettä, mikä on ennenkin tehty eli, että yritämme järkeillä syy ilmoitukselle. Ihmisten selityksillä ei ole juuri merkitystä. Me äänestämme Herran tahdon mukaan, sillä Herran käskyissä on turva.1 viite. PBS special haastattelussa, Elder Jeffrey R. Holland sanoi kirkon edustajana: Kansantietoutta ei saisi koskaan näissä käyttää… Minun on myönnettävä aikaisemmista kollegoistani. .... He, olen varma siitä, yrittivät omalla tavallaan tehdä parhaansa selkeyttääkseen käytäntöä, antaakseen sille sisällön, jopa historiallisen taustan. Voin vain sanoa, että olivatpa aikomukset kuinka hyvällä tarkoituksella tahansa, olivat ne mielestäni miltei kaikki puutteellisia ja/tai väärässä. ... Olisi ehkä ollut parasta olla sanomatta mitään, tai että emme tienneet, ja kuten uskonnollisissa asioissa yleensäkin, se mitä tehtiin tehtiin, tehtiin sillä hetkellä täysin uskon varassa. Vuosien varrella oli annettu monia selityksiä… Ainakaan niitä selitysyrityksiä ei tulisi toistaa puolustettaessa oppia. Minusta, sen mukaan kun siitä jotakin tiedän nuorena uutena apostolina, ... emme yksinkertaisesti tiedä miksi tuo käytäntö, menettelytapa, oli käytössä. 2 viite.

Presidentti Hinckley huomautti, että MAP kirkon jäsenten oli pantava taakseen entisajan rotuennakkoluulo sekä epäystävälliset ajatukset: Rotujen väliset kiistat kohottavat yhä rumaa päätään. Minulle on kerrottu,että jopa täällä omassa keskuudessamme on jotakin tällaista. En voi ymmärtää, kuinka niin voi olla. Minusta näytti siltä, että me kaikki riemuitsimme vuonna 1978 presidentti Kimballin saamasta ilmoituksesta.Olin paikalla temppelissä silloin, kun se tapahtui. Mielessäni tai työtovereideni mielessä ei ollut mitään epäilystä siitä, että se, mitä ilmoitettiin, oli Herran mieli ja tahto. Nyt minulle kerrotaan, että keskuudessamme kuullaan toisinaan rotuun kohdistuvia loukkauksia ja halventavia huomautuksia. Muistutan teitä siitä, ettei kukaan, joka esittää väheksyviä huomautuksia toiseen rotuun kuuluvista, voi pitää itseään todellisena Kristuksen opetuslapsena. Eikä hän voi ajatella olevansa sopusoinnussa Kristuksen kirkon opetusten kanssa. Kuinka kukaan mies, jolla on Melkisedekin pappeus, voi ylimielisesti olettaa olevansa pappeuden arvoinen, kun taas toinen, joka elää vanhurskaasti mutta jonka iho on eri värinen, ei ole sen arvoinen? Palvellessani ensimmäisen presidenttikunnan jäsenenä olen koko ajan havainnut sen erilaisuuden, jota näemme yhteiskunnassamme, ja puhunut siitä lukuisia kertoja. Sitä onkaikkialla ympärillämme, ja meidän täytyy pyrkiä sopeutumaan tähän erilaisuuteen. Ymmärtäkäämme kaikki, että jokainen meistä on taivaallisen Isämme poika tai tytär ja Hän rakastaa kaikkia lapsiaan. Veljet, tämän kirkon pappeudenhaltijoiden keskuudessa ei ole mitään perustaa rotuvihalle. Jos ääneni kantamilla on joku, jolla on taipumusta langeta siihen, niin hän menköön Herran eteen ja pyytäköön anteeksiantoa älköönkä enää olko mukana sellaisessa.3 viite [1]

Tarkemmin

On tärkeätä tuntea pappeus-sulun taustan historia, jota voisi arvioida onko kritiikki, jota kirkko kohtaa, sekä ovatko ne lainaukset, joita MAP kirkon jäsenet usein kohtaavat, oikeutettuja. Tämä on monimutkainen ja arka asia sekä varma vastaus siihen, miksi Jumala salli sulun odottaa yhä tarkempaa ilmoitusta. On joitakin asioita, joita emme tiedä, ja luotamme uskoon siitä, että jumala eräänä päivänä antaa meille vastaukset elämämme kysymyksiin. Tässä muutama alasivusto joka käsittelee myös asiaa:

Käyttävätkö kriitikot ns. kaksois-standardia kirkkoa kohtaan?

Voisiko Jumala koskaan kieltää joltakin rodulta tai ihmisryhmältä joitakin etuja?

Pappeussulun alkulähde?

Kirkon johtajien ennen vuotta 1978 antamien lausuntojen ymmärtäminen

MAP kirkon pyhien kirjoitusten lainaamisesta pappeus-sulun puoltamiseksi?

Pappeus-sulun poisto

Oliko sosiaalisella painostuksella osuutta pappeus-sulun poistamisessa?

Kirkon johtajien hylkäämät ihmisten aiemmat ajatukset sulun syistä.

Joseph Fielding Smithin LOOK Magazinissä 1963 esiintynyt rotusortoinen lausunto

Yhteenveto

Joskus Jumala kieltää joitakin siunauksia joiltakin ihmisryhmiltä selittämättä syytä siihen, miksi hän niin tekee. Joskus tämä tapahtuu hänen ilmoittaessaan tahtonsa suoraan profeetalle. Joskus taas hän antaa profeettojen toimia miten parhaaksi näkevät. Pappeus-sulun kohdalla emme tiedä, kumpi näistä tapauksista oli kyseessä. Se minkä me tiedämme on, että pappeus-sulku poistettiin jumalallisen ilmoituksen myötä Jumalan valitsemana aikana. Aikaisempia kirkon johtajia olisi katsottava aikansa lapsiksi, ei sen enempää rasistisena kuin useimmat sen ajan amerikkalaiset sekä kristityt (vaikka olivatkin usein hämmästyttävän sivistyneitä ottaen huomioon ympäritön kulttuurillisen tason). Oikeanlaatuisen ilmoituksen saannin prosessin ymmärtäminen saa aikaan realistisemman kuvan myöhempien aikojen pyhien profeetasta sen erehtymättömyyden käsityksen sijasta, jota kirkon vastustajat toitottavat profeetan ominaisuudeksi. Aikaisemmat lausunnot sekä kirjoitukset, jotka eivät enää ole yhteneviä nykyilmoitusten kanssa, olisi hylättävä. ”Minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, opetuksen aopetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla” (2 Nefi 28:30, myös Jesaja 28:10 vaikka ei ole näin käänetty suomeksi). Kun moderni ilmoitus on nähnyt uuden valon, vanhat olettamukset, jotka on tehty tietämättömyydessä, voidaan hylätä.

Viitteet

1. [note] Dallin H. Oaks, Interview with Associated Press, in Daily Herald, Provo, Utah, 5 June 1988. 2. [note] Jeffrey R. Holland, Interview, 4 March 2006. off-site 3. [note] Gordon B. Hinckley, "The Need for Greater Kindness," Ensign (May 2006), 58–61. off-site Suomeksi: [2]

Lisää luettavaa

FAIR wiki articles

	1978 Pappeus-sulun poisto ilmoituksen FAIR wiki artikkeleja 

• Mustat ja pappeus (yhteenveto) o Voidaanko siunauksia kieltää rodun mukaan? o Sulun alkulähteet o "Kainin kirous " ja "Haamin kirous" o Ennen 1978 tehtyjen lausuntojen ymmärtäminen. o Orjuus Utahissa? o Sulun poisto o Ihon väri ja MAP opetukset o Sosiaalinen painostus ja sulku? o Hylätyt ajatukset • Profeetat ja erehtyminen • Lamaniittien kirous • Protestantti -kriitikoiden kaksois-standardi rotuasioissa: tutkimus • Kirkon johtajien rasistiset lausunnot o Menevätkö mustat taivaaseen orjina? o Kuolema rangaistuksena rotujen seka-avioliitosta?

FAIRin sivusto

	1978 Pappeus ilmoitusta koskevat  FAIR artikkelit netillä 

• FAIR Topical Guide: Blacks and the priesthood FAIR link • FAIR Topical Guide: Infallibility of prophets FAIR link • FAIR Topical Guide: Personal beliefs of prophets FAIR link • FAIR Topical Guide: Race and cultural issues FAIR link • FAIR BlackLDS site: FAIR link (Key source) • Marcus H. Martins, "A Black Man in Zion: Reflections on Race in the Restored Gospel" (2006 FAIR Conference presentation). FAIR link PDF link • Armand L. Mauss, The LDS Church and the Race Issue: A Study in Misplaced Apologetics • Mike Parker, "Dispelling the Myth of the 'Curse of Cain'" (one-page handout that argues against Cain's curse being black skin and a priesthood ban). PDF link


Video


	MAP kirkko ja rotuasiat : Tutkimus puolustuksen erheistä, Armand Mauss, 2003 FAIR Conference 

• Part 1: LDS Church and the Race Issue: Study in Misplaced Apologetics • Part 2: LDS Church and the Race Issue: Study in Misplaced Apologetics • Part 3: LDS Church and the Race Issue: Study in Misplaced Apologetics

Videot

	Mustat ja Raamattu, Darius Gray, 2005 FAIR Konferanssi (engl) 

• Part 1: Blacks in the Bible • Part 2: Blacks in the Bible • Part 3: Blacks in the Bible

	Kädenojennus mustille Pyhille, Marvin Perkins, 2005 FAIR Konferanssi (engl) 

• Part 1: Reaching Black Saints • Part 2: Reaching Black Saints • Part 3: Reaching Black Saints • Part 4: Reaching Black Saints • Part 5: Reaching Black Saints

	Empaattinen mielikuvitus: Rivien välistä luettuna 'Standing On the Promises' , Darius Gray, Margaret Young, 2004 FAIR Conference 

• Part 1:Empathetic Imagination: Reading Between the Lines in 'Standing On the Promises' • Part 2:Empathetic Imagination: Reading Between the Lines in 'Standing On the Promises' • Part 3:Empathetic Imagination: Reading Between the Lines in 'Standing On the Promises' • Part 4:Empathetic Imagination: Reading Between the Lines in 'Standing On the Promises' • Part 5:Empathetic Imagination: Reading Between the Lines in 'Standing On the Promises' • Part 6:Empathetic Imagination: Reading Between the Lines in 'Standing On the Promises'

	Musta mies Siionissa: Ajatuksia rodusta ja palautetusta evankeliumista, Marcus Martins, 2006 FAIR Konferanssi ( engl YouTube Video) 

• Part 1:A Black Man in Zion: Reflections on Race in the Restored Gospel • Part 2:A Black Man in Zion: Reflections on Race in the Restored Gospel • Part 3:A Black Man in Zion: Reflections on Race in the Restored Gospel • Part 4:A Black Man in Zion: Reflections on Race in the Restored Gospel

Ulkopuoliset linkit

	1978 Netillä olevia artikkeleita pappeuden ilmoituksesta 

• Stirling Adams, "review of The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity, and Islam, by David M. Goldberg, review of Noah's Curse: The Biblical Justification of American Slavery, by Stephen R. Haynes," Brigham Young University Studies 44 no. 1, ??. off-site • Lester E. Bush, Jr., "Mormonism's Negro Doctrine: An Historical Overview," Dialogue: A Journal of Mormon Thought 8 no. 1 (Spring 1973), 11–68. (Bush argues for Brigham Young as author of the priesthood ban.) off-site • Lester E. Bush, Jr. and Armand L. Mauss, eds., Neither White Nor Black: Mormon Scholars Confront the Race Issue in a Universal Church, (Salt Lake City, Signature Books, 1984). ISBN 0941214222. off-site • Ronald K. Esplin, "Brigham Young and Priesthood Denial to the Blacks: An Alternate View," Brigham Young University Studies 19 no. 3 (Spring 1979), 394–402.. (Esplin argues for Joseph Smith as the author of the priesthood ban.) PDF link • Gordon B. Hinckley, "The Need for Greater Kindness," Ensign (May 2006), 58–61. off-site • Marcus H. Martins, "All Are (Really) Alike Unto God: Personal Reflections on the 1978 Revelation." off-site • Marcus H. Martins, "'Thinking Way Back': Considerations on Race, Pre-Existence, and Mortality," expanded version of a talk presented at a meeting of The Genesis Group, a branch of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, held in Salt Lake City, Utah, on 1 August 1999. off-site • Seth R. Payne, "A Work in Progress: The Latter-day Saint Struggle with Blacks and the Priesthood," paper submitted at Yale Divinity School, 5 May 2006. PDF link • John A. Tvedtnes, "The Charge of 'Racism' in the Book of Mormon," FARMS Review 15/2 (2003): 183–198. off-site PDF link


Painettu materiaali

	1978 painettu materiaali pappeuden ilmoituksesta 

• David M. Goldberg, The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity and Islam (Princeton: Princeton University Press, 2003). ISBN 0691123705 (2005 paperback edition). • Stephen R. Hayes, Noah's Curse: The Biblical Justification of American Slavery (Oxford: Oxford University Press, 2002). ISBN 0195313070 (2007 paperback edition). • Edward L. Kimball, Lengthen Your Stride: The Presidency of Spencer W. Kimball (Salt Lake City: Deseret Book, 2005), Chapters 20–24. ISBN 1590384571 (CD version) • Armand L. Mauss, All Abraham's Children: Changing Mormon Conceptions of Race and Lineage (Chicago and Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 2003). ISBN 0252028031. • Alexander B. Morrison, Dawning of a Brighter Day (Salt Lake City, UT: Deseret Book Co., 1990). ISBN 978-0875793382. ISBN 087579338X.

Käännös MLÅ