Joseph Smith/Moniavioisuus/Fanny Alger oli Joseph Smithin ensimmäinen moniaviovaimo