Joseph Smith/Moniavioisuus/Salasi moniavioisuuden ensimmäiseltä vaimoltaan Emmalta