Joseph Smithin/Moniavioisuus

Etusivu

Joseph Smithin ja moniavioisuus

Siirry sisältöön:


Joseph Smith Jr:n moniavioiset vaimot

Siirry sisältöön:


Käytännöt moniavioisuudessa

Siirry sisältöön:

Moniavioisuus: Harjoittamisen aloittaminen

Siirry sisältöön:


Cochranien ja heidän julistuksensa mahdollinen vaikutus mormonien moniavioisuuteen

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  Lorenzo Snowin lausunnot moniavioisuudesta temppelin tontti -tapauksen aikana

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  William Marks väitti Josephin aikomuksen olleen hylätä moniavioisuus

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  
Opillisia asioita jotka liittyvät moniavioisuuteen

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Raamattu ja moniavioisuus

Yhteenveto: Kritisointi, jossa sanotaan moniavioisuutta ei-uskonnolliseksi, sopii länsimaiseen ajatustapaan, joka arvostaa yksiavioisuutta. Kritisoinnissa sanotaan myös moniavioisuuden olevan ei-raamatullista ja ironisesti jopa Mormonin kirjan vastaista

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  Mitä Mormonin kirja sanoo moniavioisuuden käytännöstä

Yhteenveto: Kriitikot käyttävät Jaakobin kirjaa näytteenä siitä, että Mormonin kirja tuomitsee moniavioisuuden. He jatkavat väittäen, että Joseph Smith ei noudattanut tätä kieltoa moniavioisuusopin kohdalla

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  Alkukristityt moniavioisuudesta

Yhteenveto: Vaikka se nykyajan uskoville olisi kuinka vastenmielistä tahansa, niin on olemassa selviä kiistämättömiä todisteta siitä, että raamatulliset profeetat solmivat moniavioisia liittoja joissakin tapauksissa. Vanhin Orson Pratin katsottiin voittaneen kolmipäiväisen keskustelun, joka koski juuri tätä asiaa. Hänen vastustajanaan oli pastori John. P. Newman, USAn senaatin kappalainen 1870

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Mormonism and polygamy/19th century attitudes toward plural marriage Mormonism and polygamy/The Law of Adoption


Kriitikkojen väittämät motivaatiot Josephin toteuttamalle moniavioisuudelle

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Oliko Josephin motiivi moniavioisuuteen ”ruumiillinen himo”?

Yhteenveto: Puolueettomat tutkijat ovat jo kauan sitten havainneet tämän kaikkein heikoimmaksi eri väitteistä. Dokumentoitujen todisteiden valossa on helpompi uskoa sitä, että Joseph olisi erehtynyt, kuin sitä naurettavaa väitettä, että hän ja hänen ystävänsä olisivat olleet epäluotettavia tai että he olisivat harrastaneet uskontoaan vain vallanhalun ja ruumiillisten himojen tyydytykseksi.

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Joseph Smith/Polygamy/Sent husbands on missions to steal wives


Moniavioisuuden salaaminen

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Joseph Smith salasi moniavioisuuden kirkon tavallisilta jäseniltä

Yhteenveto: On totta että Joseph ei aina kertonut kaikille moniavioisuudesta. Hän kuitenkin yritti muutaman kerran opettaa oppia pyhille. Tällöin on tärkeätä ymmärtää, että moniavioisuuden julkinen saarnaaminen - tai sen julistaminen kirkon jäsenille – ei yksinkertaisesti olisi ollut helppoa. Kriititkot jättävät ottamatta huomioon sen, mitä vaaraa siitä olisi tullut pyhille ja Josephille.

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Joseph Smith/Polygamy/Hiding the practice from Emma

Joseph Smithin kirje Whitneyn perheelle

Yhteenveto: Kriitikot väittävät, että elokuun 18.1842 Joseph Smith kirjoitti ”rakkauskirjeen” Sarah Ann Whitneylle ehdottaen salaista tapaamista. Joseph oli sinetöity Saarah Anniin kolme viikkoa ennen tämän kirjeen kirjoittamista. Mitä tässä kirjeessä oikeastaan lukee?

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  Moniavioisuuden laillisuus

Yhteenveto: Moniavioisuus todella julistettiin kielletyksi Utahin anti-mormonien moniavioisuuden ristiretken aikoina ja se oli laitonta Illinoisin anti-mormonien yksiavioisen avioliiton säännösten mukaan. Tämä on tuskin uutta tietoa. Kirkon jäsenet ja kriitikot tiesivät siitä. Nykyiset kirkon jäsenet usein tosin eivät ymmärrä tämän asian tärkeyttä: moniavioisuuden harjoittaminen oli selvää siviilitottelemattomuutta lakeja kohtaan.

Siirry sisältöön:


Avioliittoon vihkiminen moniavioisessa liitossa

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Joseph Smith/Polygamy/Marriages to young women Joseph Smith/Polygamy/Plural wives/Fanny Alger as Joseph Smith's first plural wife Joseph Smith/Polygamy/Did Joseph Smith coerce women to marry him Joseph Smith/Polygamy/Did women turn Joseph down Mormonism and polygamy/Joseph Smith lack of children through polygamy contradicts Doctrine and Covenants commandment to "multiply and replenish the earth"


Joseph Smith ja polyandria

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Joseph Smith/Polygamy/Polyandry/Why would Joseph Smith be sealed to other men's wives Joseph Smith/Polygamy/Polyandry/Knowledge and consent of living husband Joseph Smith/Polygamy/Children of polygamous marriages/Did he have any Joseph Smith/Polygamy/Sent husbands on missions to steal wives Joseph Smith/Polygamy/Did women turn Joseph down Mormonism and polygamy/Divine manifestations to plural wives and families


Emma Smith ja moniavioisuus

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Joseph Smith/Polygamy/Emma Smith/What was her reaction Joseph Smith/Polygamy/Hiding the practice from Emma


Joseph Smithin lapset moniavioisissa liitoissa

Siirry sisältöön:

Joseph Smith/Polygamy/Children of polygamous marriages/Did he have any


Mormonismi ja avioerot 1800-luvulla

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Mormonism and polygamy/Divorce in the 19th century Mormonism and polygamy/Remarrying without civil divorce Polygamy book/Illegal marriages in OhioKritiikki

Kriitikot hyökkäävät Joseph Smithiä vastaan hänen moniavioisuutta koskevien sanojensa ja sen harjoittamisen vuoksi. Yleensä hyökkäyksissä näkee seuraavia väitteitä:

1. Moniavioisuus ei ole kristillistä eikä raamatullista

2. Joseph salasi totuuden moniavioisuudesta

3. Moniavioisuus oli laitonta ja siksi väärin

4. Moniavioisuus juonsi juurensa Joseph Smithin maallisista himoista

5. Josph halusi nuoria naisia vaimokseen

6. Joseph meni naimisiin jo naimisissa olevien kanssa (polyandry)

Katso myös: Tämän aiheen kriittisten sitaattien lähteet [1]

Moniavioisuuden tiedostot:

Väitteet siitä, että moniavioiset saavat ylittää “normaaleja rajoja”. – Kriitikot väittävät Joseph Smithin ja Brigham Youngin sanoneen, että moniavioisuuden tähden he saattoivat ylittää “normaaleja rajoja” ja että normaalit kanssakäymisen sosiaaliset säännöt eivät olleet voimassa Josephiin nähden. [2]

Erilaisia kriitikkojen väitteitä Josephin opettaman moniavioisuuden syiksi

Kriitikot väittävät, että Josephilla olisi ollut nuorille ominaisia ongelmia siveellisyyden kanssa. – Jotkut kriitikot väittävät, että Josephilla oli nuorille ominaisia epäsiveellisyysongelmia. He väittävät, että nämä ongelmat johtivat hänet lopulta moniavioisuusopin opettamiseen. [3]

Moniavioon astuminen

Joitakin Joseph Smith Jrin aviovaimoja - Kriitikojen väitteitä joistakin tietyistä aviovaimoista. [4]

Miksi Joseph sinetöitiin nuorempiin naisiin? Kriitikot väittävät, että Joseph Smithin nuorempiin naisiin sinetöinti todistaa hänen moraalittomuudestaan, jopa pedofiilisyydestään.[5]

Fanny Alger ja William McLellin. - Ottamatta huomioon yhtä erillistä poikkeusta ei ole mitään muistiinpanoa Joseph Smithin kuoleman jälkeen siitä, että Emma olisi koskaan sanonut Joseph Smithin harjoittaneen moniavioisuutta. Tämä poikkeus on sanomalehdessä sekä kirkosta erotetun ex-apostoli William E. MacLellinin kirjeissä. Entinen apostoli väittää käyneensä katsomassa Emmaa v. 1847 ja keskustelleensa Joseph Smithin ja Fanny Algerin yhteydestä. McLellin kertoo myös juorusta, jossa Emma oli seurannut Joseph Smithin ja Fany Algerin tapaamista ladossa. [6]

Huoneeseen suljetut naiset. - Suljettiinko joitakin naisia huoneeseen, koska Joseph ahdisteli heitä? [7]

Antoivatko naiset Josephille rukkasia? - Jotkut kriitikot ovat väittäneet, että naisia, joita yrittettiin saada monavioisuuden piiriin, painostettiin kovasti. Kieltäytyikö tai vastustiko kukaan näistä naisista? Mitä tapahtui jos näin teki? [8]

Monimutkaiset moniavioliitot

Joseph Smith ja polyandria. - Joseph Smith sinetöitiin naisiin, jotka olivat naimisissa elävien miesten kanssa. Jotkut näistä miehistä olivat jopa aktiivisia kirkon jäseniä. [9]

o Zina ja Henry Jacobs [10]

Kuinka Emma suhtautui moniavioisuuteen

Mikä oli Emman reaktio Josephin moniavioisuuten? Kriitikot väittävät, että Emma Hale Smith ei hyväksynyt Joseph Smithin moniavioisuuta tai sitten ei tiennyt ilmoituksesta, joka koski selestistä avioliittoa. [11]

o Eliza R. Snow ja portaat. - Jotkut väittävät, että Eliza R. Snow, yksi Joseph Smithin moniaviovaimoista, odotti lasta Josephille. Väitteen mukaan suuttunut Emma työnsi Elizan rappusia alas aiheuttaen keskenmenon. [12]

o Emma hävitettäisiin - Ilmoituksessa OL 132 sanottiin, että jos Emma ei tottelisi tätä käskyä, hänet hävitettäisiin. [13]

o Josephin ja Emman sinetöinti Kriitikot sanovat, että vaikka Emma Hale Smith oli Joseph Smithin ensimmäinen vaimo, Joseph sinetöitiin ensin joihinkin muista vaimoistaan. Siitä otaksutaan, että Emma ei hyväksynyt Josephin muita liittoja, koska hän ei ollut enää ”ensimmäinen vaimo”. [14]

Moniavioisuuden seuraukset

Saiko Joseph Smith lapsia muiden vaimojensa kanssa? Kriitikot väittävät, että Joseph Smithillä oli lapsia joidenkin moniaviovaimojensa kanssa ja että hän peitteli todisteita raskauksista. He myöskin väittävät, että Joseph Smithillä oli intiimejä suhteita toisten miesten vaimojen kanssa, joihin hänet oli sinetöity, ja että näistä suhteista oli seurauksena lapsia. DNA testit ovat toistaiseksi osoittaneet nämä väitteet vääriksi. [15]

Toisia moniavioisuutta koskevia käytäntöjä

Sisaren ja veljen sinetöinti. - Kriitikot sanovat, että Joseph Smith ”sinetöi” sisaria ja veljiä yhteen ehkä täten toivoen, että lukijat käsittävät veljien ja sisarten olevan naimisissa keskenään ja insestisuhteessa. [16]

Loppupäätelmä

Moniavioisuus oli luultavasti alkuaikojen MAP- jäsenten suurin koettelemus. Kriitikot varovat tarkasti, etteivät perustele alkuaikojen jäsenten valintoja. He yrittävät täten saada alkuaikojen jäsenet näyttämään sokeilta seuraajilta tai tyhmiltä. Näin tehdessään he toivovat, että ne, jotka kuulevat heidän versionsa tapahtumista, eivät voisi edes ajatella, että nämä miehet olivat todella Herran profeettoja.


Endnotes 1. [note] Orson Pratt and John Philip Newman, “Does the Bible Sanction Polygamy?” Deseret News, 12–14 August 1874. 2. [note] Bernard Shaw, The Future of Political Science in America; an Address by Mr. Bernard Shaw to the Academy of Political Science, at the Metropolitan Opera House, New York, on the 11th. April, 1933 (New York: Dodd, Mead and Company, 1933) as cited in Richard Vetterli, Mormonism Americanism and Politics (Salt Lake City: Ensign Publishing, 1961), 461–462. 3. [note] Brigham Young, "Plurality of Wives—The Free Agency of Man," (14 July 1855) Journal of Discourses 3:266-266. 4. [note] Van Wagoner, Mormon Polygamy, 89.


Lisää luettavaa

FAIR wiki articles Wiki artikkeleita


Mormonismi ja moniavioisuus

Moniavioisuus MAP kirjoituksissa

1835 Opit ja liitot kieltävät moniavioisuuden – Opin ja liittojen kirjan kohta v. 1835 painoksessa kieltää moniavioisuuden. Tämä julkaistiin Joseph Smithin aikana. Miksi profeetta antoi julkaista sen, jos hän itse silti eli moniavioisuudessa? [17]

Mormonin kirja tuomitsee tuon käytännön. – Kritikot käyttävät Jaakobin kirjaa näyttääkseen, että Mormonin kirja tuomitsee moniavioisuuden. Kriitikot väittävt, että Joseph Smith ei välittänyt tästä kiellosta vaan esitti moniavioisuuden opin. [18]

Moniavioisuus 1800 luvulla

Deseret News 7 Nov 1855 – Moniavioisuus ei koskaan katoa - Kriitikot väittävät, että jotkut kirkon johtajista opettivat, että moniavioisuus on käytäntö, joka jatkuisi ikuisuuteen. Jerald ja Sara Tenner kirjoittivat, että ”Briham Young” sanoi Deseret Newsissä 7.11 1855, että moniavioisuus ei koskaan katoa. [19]

Puhuivatko johtajat moniavioliiton vaikeuksista alussa? – Kriitikot väittävät, että kirkon alkuaikojen johtajat “myönsivät”, että moniavioliitoissa on paljon ongelmia, jotka aiheuttivat paljon “vaikeuksia” ja “suurta surua”. [20]

Jumalallinen julistus moniaviovaimoille ja lapsille –Tekivätkö he, jotka astuivat moniavioliittoon, sen vain koska “Joseph Smith käski heitä”? Onko tama esimerkki “sokeasta uskosta”? [21]

Laamanilaisista tulee ”valkoisia ja ihania” moniavioisuuden avulla – Kriitikot väittävät, että Kirkko yritti ”tukahduttaa” ilmoitusta, joka annettiin Joseph Smithille 1831 ja joka kehoitti käyttämään moniavioisuutta työkaluna, jonka avulla yritettäisiin ristiin naimisen kautta tehdä intiaaneista ”valkoinen ja ihana” kansa. [22]

Vielä julistuksen jälkeenkin se oli käytäntönä. –Muutamia moniavioliittoja oli Wilford Woodruffin julistuksen jälkeenkin 1890 (Virallinen julistus 1). Nähtävästi joku johtavassa asemassa oleva rankaisi joitakin näiden liittojen tekijöitä. Kriitikot väittävät, että tämä osoittaa, että julistus oli vain poliittinen teko ja että julistuksesta ”ilmoituksen saaminen” oli vain näennäistä. He väittävät myös, että julistuksen jälkeen tehdyt avioliitot osoittavat MAP-kirkon halveksivan maan lakieja. [23]

Käytäntö Utahissa – Millainen oli Utahin moniavioisuuskäytäntö? Kuinka monta vaimoa moniavioisilla oli? [24]