Mormonin kirja/DNA todisteet

Etusivu

Mormoni Kirja ja DNA todisteet

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  


Mormonin kirja/DNA todisteet/Responding to critical claims Mormonin kirja/DNA todisteet/Geography issues Mormonin kirja/DNA todisteet/Issues identifying ancient DNA

FAIRMormon < Mormonin Kirja Jump to: navigation, search Tämä on alkuperäisen pituinen artikkeli MK ja DNA todisteet (lyhyt) .


FAIRwiki portal DNA jaMormonin Kirja


FAIRwiki artikkelit DNA: • MK ja DNA todisteet (lyhyt)BoM and DNA evidence (long)Maantiede ja DNA Laamanilaiset:Amerikan intiaanit LamanilaisinaPolynesialaiset LamanilaisinaMormonin Kirja/Lamanilasiet/KirousO&L Lamanilasiet FAIR Wiki AihehakuDNA FAIRin nettisivuAihehaku engl.Artikkelit FARMSin sivut engl.Online resources

Lisää engl.OnlineIn print

MuutaMormonin KirjaMormonin Kirjan maantieto

Kritiikki

Nykyajan Amerikan alkuasukkailta otetut DNA näytteet eivät sovi nykyajan Lähi-Idän asukkaiden DNAhan. Kriitikot väittävät tämän osoittavan, että Mormonin Kirjan väite, että Ameriikan alkuasukkaat ovat Lehin jälkeläisiä, on väärä, ja täten Mormonin Kirja ei ole Joseph Smithin väitteen mukainen vanha aikakirja. See also: Kritisoinnin lähteet

Vastaus Harva kirkon kritisointi on saanut niin paljon tilaa mediassa kuin tämä, huolimatta siitä että kysymykseen ei ole paneuduttu kunnolla eikä tiedettä ole käytetty kritisoinnissa. On monia syitä miksi DNA hyökkäykset Mormonin Kirja avastaan eivät onnistu.

Aluksi huomioitavaa On tärkeätä ymmärtää, että Mormonin Kirjan kriitikot perustavat väitteensä DNA tietoon, jota ei ole pystytty osoittamaan mitenkään tärkeäksi Mormonin Kirjan genetiikkaan nähden, saati sitten että siitä voitaisiin vetää lopullisia johtopäätöksiä. Tuollaiset kriitikot ovat keränneet eri DNA tutkimusten tuloksia yhdistellen niitä heille sopivasti saadakseen väitteensä näyttämään tieteellisiltä, vaikka niillä ei ole mitään todellista arvoa. Minkäälaista tieteellistä testiä ei ole suunniteltu eikä tehty siitä olettamuksesta, että Amerikan alkuasukkaat olisvat Lehin jälkeläisiä, ja että tämä perinöllisyys on tänäpäivänäkin nähtävillä. DNA asiat voivat olla mutkikkaita maallikoille (etenkin niille, jotka olivat lukiossa enemmän kuin kaksikymmentä vuotta sitten, ennen kuin suurin osa DNA tietämyksestä oli saatavilla). Tätä aihesta on saatavilla useita hyviä artikkeleita.

Niille jotka ovat kiinnostuneita lyhyestä DNA tieteen esittelystä: • Tässä artikkelissa on erään LDS piispan, joka on myös mailmalla tunnettu geenitestauksen asiantuntija, perustavaa laatua oleva näkemys asiasta. Se on aika lyhyt ja helppo ymmärtää sekä suoraan asiaan menevä, tosin englannin kielinen kirjoitus: John M. Butler, "Addressing Questions surrounding the Book of Mormon and DNA Research," FARMS Review 18/1 (2006): 101–108. [1] [2] • Tässä artikkelissa on enemmän yksityiskohtia, mutta se on edelleen maallikkojenkin ymmärryksen puitteissa kirjoitettu: David A. McClellan, "Detecting Lehi's Genetic Signature: Possible, Probable, or Not?," FARMS Review 15/2 (2003): 35–90. [3] [4] Nämä artikkelit ovat eri olettamusten testauksesta käyttäen Mormonin Kirjaa ja DNAta: • Michael F. Whiting, "DNA and the Book of Mormon: A Phylogenetic Perspective," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 24–35. [5] [6] (Key source)

Maantiede

Pääartikkeli: Book of Mormon and DNA evidence/Geography issues Mormonin Kirjan tapahtumapaikoista on esitetty useita eri ehdoituksia. Jotkin maantieteelliset mallit näyttävät DNA hyökkäyksissä heikkoja kohtia. : here.

Ovatko kaikki amerikkalaiset "Lamanilaisia"?

Pääartikkeli: Amerindians as Lamanites Kriitikot väittävät että intiaanit eivät voi olla "Lamannilaisia" DNA testausten takia. Ja jotkut kirkon auktoriteetitkin ovat olleet hieman sinnepäin kallallaan.

Haplogroup X2a

Pää artikkeli: Haplogroup X2a Jotkut ovat yrittäneet käyttää gebeettistä haplotyppi X2a Mormonin Kirja todisteena, mutta tiede ei voi tällä hetkellä tukea väitettä.

Yleiset geneettiset julkaisut

Huolimatta siitä mitä maantieteellista mallia käytetään, Mormonin Kirjan “testaus” yritykset geneetisten tietojen avulla kohtaa useita vaikeuksia ja seikkoja jotka olisi otettava huomioon. Loput sivustosta käsittelee niitä asioita jotka on otettava huomioon riippumatta siitä, mitä maantieteellistä mallia käytetään.

Mitä me etsimme?

Mormonin kirjaa kohtaa esitetty geenihyökkäys johtuu siitä että Amerikan intiaanien DNA näyttää olevan lähempänä Aasian kansojen DNAta, kuin ”Lähi-Idän” DNAta tai ”Juutalaista” DNAta. Kuitenkin tämä hyökkäys jättää huomioimatta muutamia asioita: Lehi ja hänen perheensä eivät selvästi olleetkaan Juutalaisia. He luuluivat Manasseen (Alma 10:3, 1 Nefi 5:14), ja heidän lapsensa menivät naimisiin Ismaelin perheen lasten kanssa jotka olivat Efraimilaisia. [1] Assyrialaiset veivät nämä kansat pakkosiirtolaisuuteen, eivätkä he ole erikoisemmin lisänneet Lähi-Idän geenisekoitukseen. Lisäksi Lähi-Itä sijaitsee kolmen maanosan ristyskohdassa, jossa on ollut paljon maahammuuttoa, kansojen sekotunista sekä avioliittoja eri kansojen kesken. Nykyajan Lähi-Idän DNAn käyttö mittana siitä, millainen Manasen ja Efraimin DNA oli 2600 vuotta sitten on erittäin heikolla pohjalla. Artikkelit jotka ovat sitä mieltä että “Aasialainen”DNA ja Lehin DNA saattavat todella vastata toisiaan aikaisemman yhteisenlähteen takia: • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. [7] [8] FAIR link

Mikä on juutalainen DNA?

Manassen ja Efraimin DNAn määritteleminen voi olla liian vaikeata meille. Mutta jopa Juutalaisen DNA markörien määritteleminen, joukosta joka on pysynyt suht yhtenäisenä, eikä ole mennyt naimisiin ulkopuolisten kanssa, niin usein kuin muut – on erityisen vaikeata. Eräs kirjoittaja varoitti: Ihmisen geenien eroavaisuuksien tutkimus on tuskin alkanut. Kuitenkin suosittu esi-isien genetiikan testaus kukkii.... Muitakin ryhmiä kuin juutalaisia tutkitaan. Tämä siitäkin huolimatta että juutalaisyhteisöillä on vähän jos mitään yhteistä mitokondrio puolella – äitilinja jonka mukaan juutalaisuuden lasketaan periytyvän. Miesten linja sen sijaan näyttää yhteisiä esi-isiä eri juutalaisten yhteisöjen kesken. - joten, tietenkin genetiikka keskittyy siihen. Genetiikaa apunaan kayttävien– saarnaajien ja filosofien on varottava lupaamasta liikaa. [2] Artikkeleita joissa on esillä eri arvosteluja (ja vaikeuksia jotka kohtaavat) “juutalaisuuden” määrittelyä DNAn avulla: • John M. Butler, "A Few Thoughts From a Believing DNA Scientist," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 36–37. off-site PDF link wiki • John M. Butler, "Addressing Questions surrounding the Book of Mormon and DNA Research," FARMS Review 18/1 (2006): 101–108. off-site PDF link wiki • Ryan Parr, "Missing the Boat to Ancient America . . . Just Plain Missing the Boat (Review of: Losing a Lost Tribe: Native Americans, DNA, and the Mormon Church)," FARMS Review 17/1 (2005): 83–106. off-site PDF link • Daniel C. Peterson, "Editor's Introduction," FARMS Review 15/2 (2003): ix–lxii. off-site PDF link • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. off-site PDF link wiki FAIR link (Key source) • Brian D. Stubbs, "Elusive Israel and the Numerical Dynamics of Population Mixing," FARMS Review 15/2 (2003): 165–182. off-site PDF link

Mitochondrial DNA (mtDNA)

Mitochondrial DNA periytyy vain äidiltä lapsille. Sitä on käytetty hyökkäyksiin Mormonin Kirjaa vastaan, ja kuitenkaan vielä tänä päivänäkään juutalaiset eivät omista syhtenevää mtDNAta. Uusi tutkimus osoittaa että yhdeksän juutalaisyhteisön naisilla Georgiasta ... Marokkoon on täysin eri geenihistoria kuin miehillä… Naisten identiteetit ovat kuitenkin mysterio, koska he eivät ole geneettisesti yhteydessä toisiinsa tai edes Lähi-Idän kansoihin.[3] Joten tunnettuja juutalaisyhteisöjä ei voida lainkaan linkittää mtDNA tutkimusten avulla, mutta kuitenkin kriitikot haluavat uskotella että kaksi kadonnutta sukukuntaa (Efraim ja Manasse – joista meillä ei ole lainkaan kontrolli tai viite näytteitä joihin verrata) voidaan sulkea pois Amerikan intiaanien mahdollisten esi-isien joukosta mtDNA testauksen voimalla? Artikkeleita jotka kertovat mtDNAn käytön vaikeudesta: • John M. Butler, "A Few Thoughts From a Believing DNA Scientist," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 36–37. [9] [10] • David A. McClellan, "Detecting Lehi's Genetic Signature: Possible, Probable, or Not?," FARMS Review 15/2 (2003): 35–90. [11] [12] • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. [13] [14] [15]

Y-Kromosomi DNA

Y-kromosomit periytyvät vain isältä pojalle; naisilla ei ole tätä lainkaan. Näitäkin ovat kriitikot käyttäneet “todistaakseen” Että Amerikan intiaanit eivät ole Lehin jälkeläisiä. Vaikka väitetään että Y-kromosomi ei tue Mormonin Kirjaa, on kuitenkin olemassa joitakin merkkejä, joita olisi tutkittava toisen laisessa valossa: Douglas Forbes huomauttaa että Y-kromosomi SNP biallelic markööri Q-P36 (tunnetaan myös mutaatio marköörinä M-242), on genetikko Doron Beharin and kollegojen mukaan perustava linja Askenazi Juutalaisilla, sitä on myös löytynyt Iranin ja Irakin juutalaisista ja on perustava linja 31 % USAn Amerikan intiaaneista.[4] Kirjoituksia Y kromosomista: • John M. Butler, "A Few Thoughts From a Believing DNA Scientist," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 36–37. [16] [17] • David A. McClellan, "Detecting Lehi's Genetic Signature: Possible, Probable, or Not?," FARMS Review 15/2 (2003): 35–90. [18] [19] • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. [20] [21] [22]

Lemban ja Cohenin mallin haplotyypit

Murphy käyttää "Lembaa" esimerkkinä ryhmästä joka on todettu juutalaiseksi DNA testin avulla. Mutta tämä esimerkki vie väärään. Lembat todettiin juutalaisiksi koska heistä löytyi markööri nimeltä "Cohen modal haplotype." Tätä markööriä kantaa noin puolet niistä jotka sanovat polveutuvansa Aaronista, Mooseksen veljestä, ja vain 2-3% muista juutalaisista. Mutta Mormonin Kirja ei näy ehdoittavan – ja oikeastaan sulkee pois mahdollisuuden – että Leeviläiset (Aaronin perheen osa) olisivat olleet Lehin ryhmän mukana. Cohenin mallin haplotyyppiä ei odoteta löytyvän ilman pappis perheitä. Vain 2-3% nykyajan juutalaisista joiden perheessä ei ole pappeutta (sanomatta mitään Efraimista tai Manassesta – muistathan että Lehi ei ollut juutalainen) voidaan todeta tämän testin avulla. [5] Eivätkö sitten nämä 97-98% modernia juutalaista olekkan juutalaisia, koska genettinen testi on vastaan heidän juutalaisuuttaan? Leimaamalla Nefiläiset niin heikon testin vuoksi, että emme edes voi odottaa positiivisa vastauksia (koska niihin ei ole luettu mukaan Leevin jälkeläisiä) näyttää kuinka pitkälle vastusstajamme ovat valmiita menemään ja muuntamaan todistusaineistoa heille edulliseksi.

Kirjoituksia jotka käsittelevät Cohen mallin haplotyppiä: • Matthew Roper, "Swimming the Gene Pool: Israelite Kinship Relations, Genes, and Genealogy," FARMS Review 15/2 (2003): 129–164. [23] [24] • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. [25][ http://maxwellinstitute.byu.edu//publications/pdf/review/204745560-18-1.pdf] [26] (Key source)


90% intiaaneista kuoli seurauksena kosketuksesta Eurooppalaisten kanssa

Suunnilleen 90% Amerikan askukkaista kuoli joutuessaan kosketuksiin Eurooppalaisten kanssa: suurin osa kuolemista johtui tartuntataudeista, joita vastaan Intiaanit olivat kyvyttömiä puolustautumaan. [6] Koska nähtävästi eri geenit vastustavat eri tauteja, voi olla että 90% kuolema on muuttanut huomattavasti Lehin perheen jälkeläisten geenistön kuvaa. Pre-Columbiaanisen ihmisen tutkiminen ei ole näyttänyt mitää kadonneita haplotyyppejä – kuten voisi olettaa tapahtuneen ottaessa huomioon Lehin perheen asutukseen tekemän pienen avustuksen. Geenien yleisyys on kuitenkin voinut muuttua tuollaisen dramaattisen kuolleisuuden vuoksi ja täten osoittaa että olisi oltava varovainen väittäessään modernien Intiaaninen geeniperimän olevan identisen Pre-Kolumbiaaniseen aikaiseen geeniperimään nähden.

Entä Jaredilaiset?

Kriitikot eivät usein huomioi Jaredilaisia ja olettavat, että heidän perimänsä (kuten hemosferisissä malleissa type 2 ja type 3) sekä Jaredittilaisten perimä ei ole voinut lahjoittaa mitään Lehiläisten DNA malliin. Mutta ei ole lainkaan selvä että näin on. Jotkut Map kirkon jäsenet uskovat että Jaredilaiset tuhoutuivat täysin, toiset uskovat että pieni osa heistä selviytyi ja sekoittui Lehiläisiin. Bruce R. McConkie uskoessaan, että suurin osa amerikkalaisten jälkeläisiä oli Lehiläisiä (Nimittäin Lehin, Ismaeln ja Mulekin jälkeläisiä) kirjoitti kuitenkin: Kolumbuksen löytäessä Amerikanintiaanit, heidän suonissaan virtasi muutakin verta, kuin Israelilaista verta. On mahdollista että erillisiä Jaredittien ryhmiä on saattanut säilyä hengissa aikana, jolloin miljoonat heistä kuolivat.On täysin selvää että Aasiasta tuli ryhmiä,jotka löysivät tien Beringinsalmen yli ja sitten hitaasti muuttivat etelään sekoittuen Intiaaneihin. Joukko Skandinaavejakin yritti asuttaa Amerikkaa noin 500 vuotta ennen Kolumbusta. On olemassa arkeologisia viitteitä siitä, että epämääräinen määrä ihmis ryhmiä löysi nähtävästi tiensä vanhasta maailmasta uuteen Pre-Kolumbialaisenna aikakautena. Kun heidät löydettiin 1500 luvulla polveutuivat Amerikan intiaanit kaikaista näistä ryhmistä.[7] Jaredilaisten geeniperimä on taysin tuntematon. He eivät voi olla israelilaisia, koska he olivat ennen Israelia. Monet kirjoittajat, kuten Nibley aikoinaan ovat olleet sitä mieltä että he olivat aasialaista alkuperää.[8]

Kirjoituksia Jaredilaisten tärkeydestä: • John M. Butler, "A Few Thoughts From a Believing DNA Scientist," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 36–37. [27] [28]


Fundamentalistien "itsemurhapommitus"

Olisi muistettva että monet antisektiin kuuluvat kriitikot käyttävät DNA tiedettä kirkkoa kohti suunnatuissa “itsemurha pommituksissaan”.[9] Fundamentalisti kristityt käyttävät DNAta mielellaän keppinä, jolla lyövät Mormonin Kirjaa, mutta eivät kerro lukijoilleen, että on olemassa vielä vahvempia DNA todisteita asioissa, joita he eivät hyväksy, kuten: • Lajien evoluutio muutokset • Ihmisen juurien löytyminen muista eläimistä. Ja johdonmukaisuuden mukaan fundimentali kriitikoiden olisi kutsuttava seurakuntansa koolle jotta he voisivat erota sellaisita Raamatun kirjaimellisista konspteista kuten: • Maapallon ikä vain 6000 vuotta. • Raamatulliset Adam ja Eeva olivat koko ihmiskuinnan esi-isät vain 4000 vuotta ennen Krsitusta. • Koko maailman laajuinen vedenpaisumus Nooan aikaan tapahtui vain noin 5000 vuotta sitten ja siinä kuoli kaikki elävä paitsi ne mitä Nooalla oli arkissa. Kriitikot ovat usein tekopyhiä – he väittävät että Pyhien olisi jätettävä MK sen hataran, epäilyttävän tieteen takia, mutta eivät kuitenkaan kerro lukijoille, että heidän olisi samaa logikka käyttäen jätettävä omat uskonsa, koska niissä on vielä enemmän ja selvempiä DNA ristiriitoja. Tästä iroonisestakieroudesta on enema täällä: • Daniel C. Peterson, "Editor's Introduction," FARMS Review 15/2 (2003): ix–lxii. [29] [30] • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. [31] [32] [33]

Johtopäätös

DNA hyökkäykset Mormon Kirjaa vastaan ovat epäviisaita ja keksittyjä kiistanalaisuuksia.[10] Useat maantieteelliset mallit esittävät monia kullekkin mallille erikoisia erityispiirteitä mutta DNA tiedot eivät ole missään kohdin ratkaisevia geografisesta mallista riippumatta, vaikka kritisoijat niin väittävätkin. Kriitikot tarjoavat mielellään kaikkein naivimpia, huonoimmin tehtyjä Mormonin Kirjaa käsitteleviä tekstejä luettavaksi ja sitten kun kirkon jäsenet sanovat ajatelleensa asiaa ja tulleensa tulokseen, joka on enemmän Mormoonin Kirjan mukainen kuin kriitikkojen heikosti ajatellut karrikatyyrit, silloin he huutavat :”väärin”. Kriitikot eivät suinkaan kerro “koko totuutta” DNAsta, ja näyttää siltä että he haluavat käyttää tapaa jolla nykyään DNAn avulla selvitetään rikoksia ponnahduslautana Pyhiä vstaan pettäessään, mediaa, sekä tutkijoita niin että he luulevat että heidän histotrialliset DNA päättelyt ovat muuttamattomia. Kirkon lausunto DNA asiasta on erinomainan ja tarkka: Mormonin Kirja: Toinen todistus Jeesuksesta Krsituksesta on juuri sitä mitä se väittää olevansa – aikakirja Jumalan teoista entisaikojen Amerikan ihmisten joukossa ja toinen todistus Herramme Jeesuksen Krsituksen jumaluudesta. Vahvin todistus Mormonin Kirjasta saadaan elämällä sen sivuilta löydettävien, Kristus keskeisten tavoitteiden mukaan, ja rukoilemalla sen totuudesta. Viimeaikaiset hyökkäykset Mormonin Kirjan luotettavuutta vastaan DNA todistein ovat heikostisuunniteltuja. Mormonin Kirjassa ei ole mitään mikä estäisi sitä että Aasialasita syntyperää olevia muutti Amerikkaan. Kuitenkin on olemassa useita ja monimutkaisia DNAta koskevat tieteellisiä asioita jotka muka puhuvat Mormonin Kirjaa vstaan.[11] Oikeastaan DNA ei kerro meille mitään, mitä arkeologia ei jo olisi tuonut esille – tällä hetkellä, että nähtävästi ihmisiä asui jo Ameriikasa tuhansia vuosia ennen Lehiä. Monella näistä asukkaista on yhteys itä Aasiaan. Mikään näistä ei ole uusi asia, eikä uhkaa Mormonin Kirjan asemaa autenttisen historian kertojana. Mutta kriitikot toivovat että ne jotka kuuntelevat heitä ihastuvat DNA tieteen julistukseen ja luulevat, että jotakin tärkeämpääkin on tapahtumassa. Heidän taktiikkansa ei pure hyvin informoituihin kirkon jäseniin ja on kirjoitettu paljon ei-spesialistien avuksi jota he ymmärtäisivät “useat ja vaikeat” lumoavat ja arvokkaat geenitieteen ongelmat. Endnotes 1. [back] "Profeetta Joseph Smith sanoi että Lehin aikakirja oli 116 sivun mittainen ja se käännettiin ensimmäsiseksi ja jonkin ajan päästa se varastettiin. Meille on annettu siitä lyhennelmä Nefin ensimmäsessä Kirjassa, joka on Nefin aikairja, hänen itsensä ollessa Manassen sukukuntaa; mutta Ismaelin ollessa Efraimilaisia, ja kun hänen poikansa ottivat vaimoja Nefin tytöistä ja Lehin pojat ottivat vaimoja Ismaelin perheestä, he täyttivät Jaakobin sanat Efraimista ja Manassesta 1 Mooseksen kirjan 48 kappaleessa” - Erastus Snow, "Ephraim And Manassah, etc.," (6 May 1882) Journal of Discourses 23:184. 2. [back] Martin Richards, "Beware the Gene Genies," Guardian (21 February 2003), accessed 7 July 2006. off-site; cited by Stewart, "DNA and the Book of Mormon." 3. [back] Nicholas Wade, "In DNA, New Clues to Jewish Roots," New York Times (14 May 2002): F1 (col. 1); cited by Stewart, "DNA and the Book of Mormon." 4. [back] See "Cohen Modal Haplotype," in David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. off-site PDF link wiki FAIR link 5. [back] See "Y-Chromosome Data," in David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. off-site PDF link wiki FAIR link (Citations omitted) 6. [back] Suzanne Austin Alchon, 'A Pest in the Land: New World Epidemics in a Global Perspective,' Albuquerque : University of New Mexico Press, c2003. 7. [back] Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd edition, (Salt Lake City: Bookcraft, 1966), 33. (subscript. required) GospeLink(subscript. required) GL direct link 8. [back] See, for example, Hugh W. Nibley, Lehi in the Desert, the World of the Jaredites, There Were Jaredites, edited by John W. Welch with Darrell L. Matthew and Stephen R. Callister, (Salt Lake City, Utah : Deseret Book Company ; Provo, Utah : Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 1988), 153–following. ISBN 0875791328. off-site (subscript. required) GospeLink (subscript. required) GL direct link 9. [back] The expression "suicide bombing" in this context comes from Stewart, "DNA and the Book of Mormon." 10. [back] John M. Butler, "Addressing Questions surrounding the Book of Mormon and DNA Research," FARMS Review 18/1 (2006): 101–108. off-site PDF link wiki 11. [back] Press Release, "Mistakes in the News: DNA and the Book of Mormon" (11 November 2003) off-site

Lisää luettavaa FAIR wiki artikkeleita


Book of Mormon "Anachronisms"

Anachronisms (summary page) • "Adieu" • Animals • Bethabara • Bible text and word choice o French word: "adieu"? o And it came to pass [needs work] o Greek words: alpha and omega? o Language or phrasing o Malachi text? o New Testament text? • Cement • Chapter divisions • Chariots • Coins • Compass • Democracy [needs work] • Demographics • DNA issues • Firstling sacrifices • Gadianton Robbers as Masons? • "Gold" plates? • Gunpowder! • Holy Ghost • Hebrew and Native American languages • Jaredites added to explain New World animals • Jeremiah in prison • Jerusalem as site of Jesus' birth • Josephites and Jerusalem [needs work] • Language or phrasing o French word: "adieu"? o Greek words: alpha and omega? o Malachi text? o New Testament text? • KJV translation "errors" in Book of Mormon? • Legal codes and concepts • Modalism • Metals • Metal Plates • Mulek • Names o Comoros Islands and Moroni • Olive culture • Plants • Population sizes • Pre-Christian Christianity • Red Sea vs Reed Sea • Reformed Egyptian o Egyptian too bulky? • Republicanism • River runs into a fountain [needs work] • Sabellianism [needs work] • Satyrs • Sacrifice offered by non-Levites • Serpents and drought • Shiz struggles to breathe • Snow • Sweat and skin pores • Synagogues • Temple in the New World o Firstling sacrifices • Three days of darkness • Translation errors from the KJV? o Lord's Prayer • Two natures of Christ • Warfare o Swords • Windows


DNA wiki articles • Book of Mormon and DNA evidence/Summary • Book of Mormon and DNA evidence: Full article o Haplotype X2a • Book of Mormon and DNA evidence/Geography issues • Are all Amerindians Lamanites?: Summary • Are all Amerindians Lamanites?: Full article FAIR web site


DNA FAIR articles • FAIR Topical Guide: DNA and the Book of Mormon FAIR link • "Is an Historical Book of Mormon Incompatible with DNA Science?" PDF link • David Stewart, "DNA and the Book of Mormon" FAIR link • Allen Wyatt, "Motivation, Behavior, and Dissention" (background on Thomas Murphy's anti-Mormon activity). FAIR link Videos


The Book of Mormon and New World DNA, FAIR Video, (Link to all FAIR Videos)

• Part 1: The Book of Mormon and New World DNA • Part 2: The Book of Mormon and New World DNA • Part 3: The Book of Mormon and New World DNA


The Children of Lehi: DNA and the Book of Mormon, D. Jeffrey Meldrum and Trent D. Stephens, 2003 FAIR Conference • Part 1: The Children of Lehi: DNA and the Book of Mormon • Part 2: The Children of Lehi: DNA and the Book of Mormon • Part 3: The Children of Lehi: DNA and the Book of Mormon • Part 4: The Children of Lehi: DNA and the Book of Mormon • Part 5: The Children of Lehi: DNA and the Book of Mormon • Part 6: The Children of Lehi: DNA and the Book of Mormon


  DNA & the Book of Mormon as Examined by a Molecular Biologist, Ryan Parr, 2005 FAIR Conference, (Link to all FAIR Videos) 

• Part 1: DNA and The Book of Mormon • Part 2: DNA and The Book of Mormon • Part 3: DNA and The Book of Mormon • Part 4: DNA and The Book of Mormon • Part 5: DNA and The Book of Mormon


DNA and the Book of Mormon, Dr. David Stewart, 2006 FAIR Conference • Part 1: DNA and the Book of Mormon • Part 2: DNA and the Book of Mormon • Part 3: DNA and the Book of Mormon • Part 4: DNA and the Book of Mormon • Part 5: DNA and the Book of Mormon • Part 6: DNA and the Book of Mormon External links


DNA on-line articles • John M. Butler, "A Few Thoughts From a Believing DNA Scientist," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 36–37. off-site PDF link wiki • John M. Butler, "Addressing Questions surrounding the Book of Mormon and DNA Research," FARMS Review 18/1 (2006): 101–108. off-site PDF link wiki • Glen M. Cooper, "Appendix, On Aping Aristotle: Modern-day Simplicios," FARMS Review 15/2 (2003): lxiii–lxiii. off-site PDF link • David A. McClellan, "Detecting Lehi's Genetic Signature: Possible, Probable, or Not?," FARMS Review 15/2 (2003): 35–90. off-site PDF link • D. Jeffrey Meldrum and Trent D. Stephens, "Who Are the Children of Lehi?," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 38–51. off-site PDF link wiki • Ryan Parr, "Missing the Boat to Ancient America . . . Just Plain Missing the Boat (Review of: Losing a Lost Tribe: Native Americans, DNA, and the Mormon Church)," FARMS Review 17/1 (2005): 83–106. off-site PDF link • Daniel C. Peterson, "Editor's Introduction," FARMS Review 15/2 (2003): ix–lxii. off-site PDF link • Daniel C. Peterson, "Prolegomena to the DNA Articles," FARMS Review 15/2 (2003): 25–34. off-site PDF link • Matthew Roper, "Nephi's Neighbors: Book of Mormon Peoples and Pre-Columbian Populations," FARMS Review 15/2 (2003): 91–128. off-site PDF link • Matthew Roper, "Swimming the Gene Pool: Israelite Kinship Relations, Genes, and Genealogy," FARMS Review 15/2 (2003): 129–164. off-site PDF link • James E. Smith, "Nephi's Descendants? Historical Demography and the Book of Mormon (Review of Multiply Exceedingly: Book of Mormon Population Sizes by John C. Kunich)," FARMS Review of Books 6/1 (1994): 255–296. off-site PDF link(subscript. required) GL direct link • John L. Sorenson, "The Problematic Role of DNA Testing in Unraveling Human History," Journal of Book of Mormon Studies 9/2 (2000): 66–74. off-site PDF link wiki • John L. Sorenson and Matthew Roper, "Before DNA," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 6–23. off-site PDF link wiki • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. off-site PDF link wiki FAIR link • David Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon Rebuttal to Signature Books," cumorah.com off-site • John A. Tvedtnes, "Reinventing the Book of Mormon (Review of: “Reinventing Lamanite Identity,” Sunstone, March 2004, 20–25)," FARMS Review 16/2 (2004): 91–106. off-site PDF link • Michael F. Whiting, "DNA and the Book of Mormon: A Phylogenetic Perspective," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 24–35. off-site PDF link wiki Printed material


DNA printed materials • Blake T. Ostler, "Assessing the Logical Structure of DNA Arguments Against the Book of Mormon," Sunstone (Issue #135) (December 2004): 70–72. off-site • Blake T. Ostler, "DNA Strands in the Book of Mormon," Sunstone (Issue #137) (May 2005): x–y. off-site • Blake T. Ostler, "Reply to David A. Anderson (letter to the editor)," Sunstone (Issue #138) (September 2005): 8–10. off-site PDF link

Käännös MLÅ


Loppuviitteet