Mormonin kirja/Kirjoittajateorioita/View of the Hebrews

Etusivu

Mormonin kirjan Kirjoittajateorioita: View of the Hebrews

Siirry sisältöön:

  NEEDS TRANSLATION  Kritisismi

Kriitikot väittävät, että 1800 luvulla erään Ethan Smithin teos, "View of the Hebrews", olisi ollut Joseph Smithn Mormonin kirjan kokoonpanon lähdeteoksena. Kriitikot saarnaavat myös mahdollisesta linkistä Ethan Smithin ja Oliver Cowderyn välillä, koska molemmat olivat kotoisin Poultneystä, Vermontista jossa Smith oli sen kirkon pappi, jossa Oliver Cowdery'n perhe kävi niihin aikoihin, kun "View of the Hebrewsta" kirjoitettiin.

Katso myös: Source(s) of the criticism [8]

Aliotsikko Vertailua Erot [9]

Vastaus Joseph Smithin aikainen käsitys juutalaisista. Teoria Joseph Smithin "View of the Hebrews" plagioinnista ei koskaan tullut esille hänen aikanaan. Sen aikainen teoria oli Spaldingin teoria Mormonin kirjan kirjoittajateorioita - Solomon Spaldingin käsikirjoitus, teoria joka nopeasti menetti merkityksensä Spaldingin käsikirjoituksen löydyttyä 1884, käsikirjoituksen, jolla ei ollut mitään yhteyttä Mormonin kirjaan. Ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että Joseph Smith olisi ollut yhteydessä "View of the Hebrewsiin" Mormonin kirjan kääntämisen aikana. “View of the Hebrews” teoria tuli ensi kerran valoon I. Woodbridge Rileyin ehdottamana 1902, 58 vuotta profeetan kuolemasta.[1] Yksi viittaus on View of the Hebrewsiin Joseph Smithin ajoilta ja se on häneltä itseltään. Times and Seasons artikkelissaan 1. 6 1842 Joseph lainaa "View of the Hebrewsia" Mormonin kirjan puolesta: Jos niin olisi asianlaita, että osa kymmenestä heimosta tuli Amerikkaan siten kuin uskomme jättäen kylmän Assarethin taakseen etsiessään lämpimämpää ilmastoa, olisi luonnollista etsiä merkkejä jonkin asteisesta juutalaisuudesta niistä maista, jotka ovat Atlantin rannalla. Tehdäksemme näin lainaamme eräästä erinomaisesta kirjasta, kirjasta jonka on kirjoittanut Pastori Ethan Smith. Siinä kerrotaan Israelin kymmenestä heimosta, jotka tulivat Aasiasta Beringin salmen yli. Ethan Smith, Pultney, Vt. kirjoittaa: "Joseph Merrick, Esq., korkeasti kunnioitettu Pittsfieldin kirkossa, kertoo: Vuonna 1815 hän tasoitti maata vanhan vajan ympärillä maatilallaan Indian Hillissä .... [ Sitten Joseph lainaa View of the Hebrews s. 220, 223 Amerikan intiaanien joukosta löytyneistä todisteista.] [2] Kuulostaa kummalliselta, että Joseph olisi vetänyt ihmisten huomion tuohon kirjaan, josta hän olisi saanut ajatukset Mormonin kirjaan. Miksi hän vetäisi ihmisten huomion ”väärennöksensä” lähteeseen? B.H. Roberts'in tutkimus asiasta Pääartikkeli: B.H. Roberts ja Mormonin kirjan tutkimus [10] B. H. Roberts tutki vuosina 1921-22 ”View of the Hebrews” -teorian tarkkaan. Roberts tutki Mormonin kirjan kriittisesti voidakseen varoittaa kirkon johtoa mahdollisista tulevista kirkon vastustajien hyökkäysaiheista. Tästä seurannut kirjoitus sai nimekseen: ” Book of Mormon Difficulties and A Parallel”. Roberts,joka uskoi Mormonin kirjan maanosalliseen maantieteeseen Maanosallinen maantiede [11], korosti muutamia yhtenevyyksiä “View of the Hebrews” in ja Mormonin kirjan välillä. Roberts lausuu: ”Voisivatko mulekilaiset ja lehiläiset ... jotka asuivat ainakin osa-aikaisesti Yucatanista Cumoraan … elää ja liikkua Amerikassa (maanosa) ilman minkäänlaista kosketusta toisten rotujen ja kansojen kanssa, jos niitä oli olemassa ”uudessa maanosassa” Mormonin kirjan aikoihin? Jos näin olisi tilanne, olisi nefiläisten ja laamanilaisten asuinalue erittäin rajattu - pelkään, että sen olisi oltava paljon rajatumpi, kuin mitä Mormonin kirja antaa meidän ounastella.” [3]

Roberts teki johtopäätöksen, että jos olettaa, että Joseph Smith kirjoitti Mormonin kirjan itse, silloin voisi olla, että “View of the Hebrews” olisi saattanut antaa hänelle tarpeelliset tiedot kirjoittamisen pohjaksi. Mutta tosiasia on, että monet Robertsin korostamat aiheet katoavat, kun otamme huomioon maantieteellisesti rajoitetun alueen. ” View of the Hebrews” teorian käyttö vaatii koko maanosallista maantieteellistä mallia. Se että kriitikot ottavat “ View of the Hebrewsin” pääasialliseksi tietolähteekseen, vaatii heitä hylkäämään kaikki Mormonin kirjan rajoitetun alueen teoriat.[12] 1985, Robertsin tutkimukset julkaistiin Mormonin kirjan tutkimuksia -otsikon alla. Tätä kirjaa käyttävät vastustajamme väittäessään B. H. Robertsin kadottaneen todistuksensa tutkimuksiensa tuloksena. [13] Roberts kuitenkin selvästi jatkoi julkisuudessa Mormonin kirjan kannatustaan kuolemaansa asti ja antoi todistuksensa niin painettuna kuin suullisesti. Esimerkkejä yhtenevyydestä ja eroista Joitakin yhtenevyyksiä on kirjojen välillä. View of the Hebrews kertoo esimerkiksi sotaisesta ja barbaarisesta kansasta, jonka asukkaat sotivat toisiaan vastaan niin, että sivistynyt yhteiskunta vähitellen tuhoutui. Tässä on selvää yhtenevyyttä Mormonin kirjan nefiläisiin ja laamanilaisiin.

"Yhtäläisyydet" joita ei ole

Usein väitetty "yhtenevyys" katoaa sitä tarkemmin tutkittaessa: Molemmat puhuvat..../ Juutalainen näkemys ..../ Mormonin kirja.... ...Jerusalemin tuho.../ ...Roomalaiset 70 jKr./ ...Babylonialaiset 586 eKr. ...Israelilaisten saapuminen Amerikan mantereelle.../ ...Beringin salmen kautta kuivin jaloin./ ...mereltä laivalla. ...asuttajat leviävät koko maahan.../ ...Pohjoisesta etelään./ ...Etelästä pohjoiseen. ...suuri lainantaja (jotkut arvelevat hänellä ja Quetzalcoatlilla olleen jonkinlainen yhteys).../ ...joka tunnistetaan Moosekseksi./ ...joka tunnistetaan Jeesukseksi Kristukseksi. ...muinainen kirja, jota säilytettiin kauan ja sitten kaivettiin maahan.../ ...koska he olivat menettäneet lukutaitonsa, joten kirja ei enää ollut heille kiinnostava.[4]/ ...säilyttääkseen kirjoitukset tuleville polville. ...Maahan kaivettu kirja, joka kaivetaan esiin.../ ...neljänä tummankeltaisena taitettuina vanhana pergamentin lehtinä [5] / ...metalli levyinä. ...Egyptiksi koska/ ...Egyptiläinen kirjoitus ilmenee alkuperäisten Amerikkalaisten hieroglyfisissä piirroksissa [6] [14]/ ...Pyhiä aikakirjoja pidettiin reformoidulla Egyptillä.

Kaikkialta löytyviä yhteneväisyyksiä.

Joitakin "yhtenevyyksiä" Mormonin kirjan ja “ View of the Hebrewsin ” välillä löytyy myös Raamatusta: Mormonin kirja/ View of the Hebrews / King Jamesin Raamattu. Mormonin kirja kertoo inspiroitujen näkijöiden sekä profeettojen kertomuksen./ ”View of the Hebrews” kertoo intiaanien traditioista, joissa kerrotaan, että heidän esi-isänsä pystyivät kertomaan tulevaisuuden ja kontrolloimaan luontoa./ Raamattu kertoo kertomuksen inspiroiduista näkijöistä sekä profeetoista. Mormonin kirja käännettiin urimin ja tummimin avulla, joihin kuuluu kaksi kiveä, jotka on kiinnitettynä rintalevyyn./ ”View of the Hebrews” kertoo rintalevystä, jossa oli kaksi valkoista nappia muistuttaen urimia ja tummimia./ Raamattu kertoo urimin ja tummimin olleen kiinni rintalevyssä. (2 Moos. 28:30). Tässä on huomionarvoista se, että yleisiä yhtäläisyyksiä löytyy usein asioista, jotka käsittelevät samaa asiaa kuten kaukaista historiaa. Minkä historiallisen konfliktin aikana sen osanottajat eivät olisi nähneet itseään valon ja sivistyksen lähettiläinä pimeätä ja barbaarista vihollista vastaan?


"erot"

Kriitikot yleensä eivät välitä useistakaan "eroista" joita esiintyy - Ethan Smithin kirjan elementit olisivat antaneet Josephille paljon materiaalia todistukseksi aikalaisilleen, että Mormonin kirja oli todella Amerikan intiaanien historia ja että he polveutuivat Israelista. On hyvä, että Mormonin kirjan totuus ei rakennu tuollaisille "historiallisien varmuuksien" täysosumille, koska mm. kaikki Ethan Smithin "todisteet" on väitelty vääriksi tai väärään ohjaaviksi. Kuitenkin tuollaisten "erojen " puuttuminen on huono uutinen niille, jotka haluavat väittää Josephin saaneen inspiraationsa tai tietonsa Ethan Smithiltä. Pääartikkeli: "Erot": "Unparallels": superficially-appealing evidence from View of the Hebrews that the Book of Mormon ignores" [15] Kirjoitusten käyttö "View of the Hebrewsissa" ja Mormonin kirjassa Jos "View of the Hebrews" olisi toiminut Mormonin kirjan perustana, luulisi, että Joseph olisi lainannut Ethan Smithin kirjassaan käyttämiä raamatunkohtia Mormonin kirjassa. Kuitenkaan näin ei ole. Pää artikkeli: Analysis of Isaiah scriptures used in Book of Mormon [16] and View of the Hebrews and Analysis of non-Isaiah scriptures used in Book of Mormon and View of the Hebrews [17]


Miksi tämä yhtenevyys huomattiin vasta myöhemmin?

Ei kukaan Joseph Smithin aikainen Mormonin kirjan kriitikko huomannut näitä "selviä" yhteyksiä "View of the Hebrewsin" ja Mormonin kirjan välillä. Ainoastaan Spouldingin teorian täydellinen romuttuminen ajoi kriitikot etsimään uutta luonnollista selitystä Josephin 500+ -sivun pyhien kirjoitusten tekstille, kuten Stephen Ricks huomauttaa: "View of the Hebrews" hypoteesin kannattajien olisi vastattava muutamaan muuhunkin kysymykseen: Miksi ei kukaan kirkon aikaisempi kriitikko mainitse Ethan Smithiä hyökkäyksissään Mormonin kirjaa vastaan? Jos kerran yhtäläisyydet ovat niin huomattavia, miksi eivät edes henkilöt, jotka tunsivat Ethan Smithin kirjan ja jopa olivat siitä kiinnostuneita, huomanneet yhtäläisyyksiä jo tuolloin? Miksi sitä ei mainittu Mormonin kirjan lähteenä ennen 1900 lukua, jolloin kirjalla oli enää vain antiikkiarvo, eikä sen sisältö enää ollut suosittu keskustelun kohde? Epäilen että se, mikä tänä päivänä tuntuu olevan "huomattavaa" "View of the Hebrewsissa" eskatologisesti tai muuten, ei tuolloinkaan, aikana jolloin ajatukset virtasivat vapaasti julkaistuina tai julkaisemattomina, ollutkaan "huomattavaa".[7]

Dokumenttien saatavuus

"View of the Hebrews" teoria tuli suositummaksi sitä mukaan, kun kirjan saatavuus vaikeutui. Paras "View of the Hebrews" vastaan tehty väite on, että koska Mormonin kirjan paras lähde on tekstin lukeminen, niin tässä tapauksessa tuon tekstin lukeminen vaikeutui vuosi vuodelta. Jotta voisi auttaa ihmisiä itse päättelemään, mikä on totuus, BYUn Religious Studies Center julkaisi 1825 painoksen "View of the Hebrewsista" uudelleen 1996. [8] Sen löytää myös Wikipedian lähteistä.

Linkki Ethan Smithn ja Oliver Cowderyn välillä?

Kriitikot väitävät että Ethan Smithin ja Oliver Cowderyn välillä on linkki, koska he kummatkin olivat asuneet Poultneyssä, Vermontissa, Smith toimiessa pastorina siinä kirkossa, jossa Oliver Cowderyn perhe kävi "View of the Hebrewsin" kirjoittamisen aikana. Tähän tietoon nojautuen kriitikot spekuloivat mahdollisuutta, vaikka ei ole löytynyt ainoatakaan yhteyttä "View of the Hebrewsin", Oliver Cowderyn, ja Mormonin kirjan välillä.

Yhteenveto

"View of the Hebrews" -teoria on vain eräs yritys saada Mormonin kirjalle luonnollinen selitys. Usein kritiikki perustuu B. H. Robertsin eroavuuslistaan, joka pätee ainoastaan Mormonin kirjan koko maanosaa käsittävän maantieteellisen mallin ollessa kyseessä. Kirjojen välillä on useita huomattavia eroja, eroja, jotka on helppo huomata lukiessaan Ethan Smithin kirjaa. Usea huomauttaa, että Ethan Smithin ajatukset, vaikka ne olivat tärkeitä, nin niitä ei mainittu Mormonin kirjassa ja usea "yhtenevä" asia ei enää nykytieteen valossa ole voimassa. [9]

"View of the Hebrews" teorian kannattajien on myös selitettävä, miksi Joseph, mahdollinen väärentäjä, viittaisi teokseen, josta väärennös olisi peräisin? Heidän on myös selitettävä, miksi Joseph, joka havaitsi kirjan tekstin niin mielenkiintoiseksi, ei käyttänyt sitä Mormonin kirjassa varmana näyttönä Intiaanien juutalais-syntyperästä?


Lisää luettavaa

Tämä osa on linkitystä sekä osaksi käännöstä vailla

Ethan Smith, View of the Hebrews, 2nd Edition, 1825.

  * BYU Religious Studies Center edition, Charles Tate Jr.,editor (PDF format) [18]
  * Wikisource electronic text [19]

Käännös MLÅ

Loppuviitteet

 1. I. Woodbridge Riley, The Founder of Mormonism (New York, 1902), 124–126.
 2. Joseph Smith, Jr., "From Priest's American Antiquities," (1 June 1842) Times and Seasons 3:813-815.[1]
 3. Brigham H. Roberts, Brigham D. Madsen, ed., Studies of the Book of Mormon, (Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1985) ISBN 0252010434 .
 4. Andrew H. Hedges, "Review of: View of the Hebrews," FARMS Review of Books 9/1 (1997): 63–68. [2] [3]
 5. View of the Hebrews: 1825 2nd Edition Complete Text by Ethan Smith, edited by Charles D. Tate Jr., (Provo: BYU Religious Studies Center, 1996), 223. ISBN 1570082472. [4] [5]
 6. Ethan Smith, 220.
 7. Ethan Smith, 184-185.
 8. Stephen D. Ricks, "Review of The Use of the Old Testament in the Book of Mormon by Wesley P. Walters," FARMS Review of Books 4/1 (1992): 235–250. PDF link[6]
 9. John W. Welch, "View of the Hebrews: "An Unparallel"," in Reexploring the Book of Mormon, edited by John W. Welch, (Provo, Utah: FARMS, 1992), 83–87. ISBN 0875796001 [[7]]